Bo-klas manlike samesyn in die middel van die 19de eeu

Bo-klas manlike samesyn in die middel van die 19de eeu


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

James Buchanan word dikwels beskou as die eerste (en enigste tot dusver?) Gay Amerikaanse president. Die belangrikste bewys hiervoor (ten minste volgens wikipedia en 'n paar gewilde artikels hieroor wat ek gelees het) is dat hy 15 jaar lank 'n huis met 'n mede -politikus gedeel het en in baie sentimentele terme oor hul vriendskap gepraat het:

Ek is nou 'alleen en alleen', en ek het geen metgesel in die huis nie. Ek het 'n beroep gedoen op verskeie here, maar ek het nie by een van hulle daarin geslaag nie. Ek voel dat dit nie goed is vir 'n mens om alleen te wees nie, en ek moet nie verbaas wees dat ek getroud is met 'n ou diensmeisie wat my kan versorg as ek siek is nie, goeie maaltye kan gee as ek gesond is, en nie verwag van my enige vurige of romantiese liefde.

Ek is egter nie seker of dit baie afdoende is nie. Wat my vraag laat ontstaan: hoe wydverspreid was die verskynsel dat heteroseksuele mans op daardie tydstip en plek lank 'n huis gedeel het? Was Buchanan en King 'n enkelvoudige paar (en dus heel waarskynlik 'n paartjie) of was daar baie ander?


My eie lesing het my laat glo dat hierdie (Buchanan se spesiale verlange na mekaar) redelik algemeen in Noord -Amerika in die 19de eeu was. Bv. Joshua Wolf Shenk se biografie Lincoln se weemoed bevat hierdie gedeelte:

Nie net gesinne nie, maar vreemdelinge by herberge en soldate in die gastehuis het dikwels lekker teen mekaar geslaap. Beddeel was met ander woorde omtrent die algemene manier waarop mense vandag woonstelle deel, en was inderdaad baie dieselfde.

Dit blyk uit die konteks dat Abraham Lincoln en sy intieme vriend Joshua Fry Speed ​​'n geruime tyd selfs 'n bed gedeel het, en of dit kan aandui dat Lincoln moontlik 'n homoseksuele verhouding gehad het. (Die skrywer meen dat die vraag geen duidelike bewys in enige rigting gee nie.)


Landing heer

Die landgenoot, of die heer, is 'n grootliks historiese Britse sosiale klas grondeienaars wat heeltemal uit huurinkomste kon lewe, of ten minste 'n landgoed gehad het. Alhoewel die Britse eweknie onderskei van en sosiaal daaronder, was hul ekonomiese basis in die land dikwels soortgelyk, hoewel sommige van die landgenote in werklikheid ryker was as sommige van hul eweknieë, en baie heersers naby familielede van eweknieë was en dat dit nie ongewoon was vir heidene nie om in peerage te trou. Dit is die Britse element van die breër Europese klas van heerskappy. Met of sonder edele titel het die besit van plattelandse landgoedere dikwels die wettige regte van die herehuis meegebring, en die minder formele naam of titel van skelm, in Skotland laird.

Oor die algemeen het gronde deur primituur verbygegaan, en die erfenis van dogters en jonger seuns was kontant of voorraad, en relatief klein. Gewoonlik het hulle 'n deel van hul grond bewerk, sowel as die ontginning van hout en die besit van meulens en ander inkomstebronne, maar het die grootste deel van die grond aan huurders verhuur. Baie gesinshoofde het ook loopbane in die politiek of die weermag gehad, en die jonger seuns van die owerheid het 'n groot deel van die geestelikes, militêre offisiere en prokureurs besorg.

Die agteruitgang van die owerheid het grootliks voortgespruit uit die landboudepressie van die 1870's, maar daar is nog steeds baie oorerflike gesinne in die Verenigde Koninkryk.

Die benaming landgenoot oorspronklik uitsluitlik verwys na lede van die hoër klas wat eienaars was, maar ook gewone mense in die Britse sin - dit wil sê, hulle het nie eweknieë gehad nie - maar die gebruik het mettertyd vloeibaar geword. Teen die laat 19de eeu is die term ook toegepas op eweknieë soos die hertog van Westminster wat op landgoedere gewoon het.

Suksesvolle burgers het dikwels hul opgehoopte rykdom gebruik om landgoedere te koop, met die doel om hulself as landgenote te vestig.

Die boekreeks Burke's Landed Gentry teken die lede van hierdie klas op.


Bo-klas manlike samesyn in die middel van die 19de eeu in die VSA-Geskiedenis

In die eerste helfte van die negentiende eeu neem gesinne in die noorde van die Verenigde State toenemend deel aan die kontantekonomie wat deur die markrevolusie ontstaan ​​het. Die eerste opwinding van industrialisasie het werk van die huis af weggeneem. Hierdie veranderinge het die idee van Amerikaners oor wat werk vorm, verander, en daarom het dit verander wat dit beteken om 'n Amerikaanse vrou en 'n Amerikaanse man te wees. Namate Amerikaners meer goedere in die winkels teëgekom het en minder tuis vervaardig het, het die vermoë om vroue en kinders uit die werk te verwyder, die klasstatus van 'n gesin bepaal. Hierdie ideaal het natuurlik die werklikheid van vrouewerk tuis geïgnoreer en was slegs moontlik vir die rykes. Die markrevolusie het dus nie net die ekonomie getransformeer nie, dit het ook die aard van die Amerikaanse gesin verander. Namate die markrevolusie werkers in nuwe produksiestelsels inspan, het dit geslagsrolle herdefinieer. Die mark het gesinne geïntegreer in 'n nuwe kontantekonomie, en namate Amerikaners meer goedere in winkels gekoop het en minder tuis vervaardig het, het die aktiwiteite van die huishoudelike sfeer - die geïdealiseerde koninkryk van vroue en kinders - toenemend 'n gesinsstatus aangedui.

Vroue en kinders het gewerk om die lae lone van baie manlike werkers aan te vul. Ongeveer elf of twaalf jaar oud kon seuns as kantoorlopers of kelners werk neem, en miskien 'n dollar per week verdien om hul ouers se inkomste te ondersteun. Die ideaal van 'n onskuldige en beskermde kinderjare was 'n voorreg vir gesinne uit die middel- en hoër klas, wat op arm gesinne kan neersien. Joseph Tuckerman, 'n Unitaristiese predikant wat arm Boston -inwoners bedien het, betreur die gebrek aan dissipline en gereeldheid onder arm kinders: 'Op 'n uur word hulle by die werk gehou om brandstof aan te skaf, of 'n ander diens te lewer in die volgende tyd mag hulle gaan waar hulle wil , en om te doen wat hulle wil. ” Arm kinders het nie skoolgegaan nie, maar was eerder ekonomiese bates vir hul behoeftige gesinne.

Intussen het die opvoeding wat kinders van die middelklas ontvang het, 'n grondslag gelê vir toekomstige ekonomiese voorreg. Namate ambagsmanne beheer oor hul ambagte verloor het, het jong mans 'n groter aansporing gehad om tyd te bestee aan onderwys om later in hul lewens geskoolde posisies te vind. Formele skoolopleiding was veral belangrik vir jong mans wat vakleerlingstudies in kleinhandel of kommersiële werk wou hê. Ondernemende instrukteurs het skole gevestig om “jong here voor te berei op handels- en ander aktiwiteite, wat moontlik 'n beter opvoeding wil hê as wat gewoonlik in die gewone skole verkry word, maar anders as 'n universiteitsopleiding, en beter aangepas is vir hul spesifieke sake", soos wat in 1820 georganiseer is deur Warren Colburn van Boston. In reaksie op hierdie behoefte het die Boston School Committee die Engelse Hoërskool (in teenstelling met die Latynse Skool) gestig wat ''n kind 'n opvoeding kan gee wat hom pas by 'n aktiewe lewe, en 'n grondslag sal wees vir sy beroep. , hetsy handels- of meganies ”verder as“ wat ons openbare skole nou kan voorsien. ”

'The Sphere of Woman', Godey's Lady's Book, vol. 40 (Maart 1850): bl. 209, via Universiteit van Virginia.

Onderwys het jong vroue toegerus met die gereedskap om gesofistikeerde, heidense lewens te lei. Nadat die sestienjarige Elizabeth Davis in 1816 die huis verlaat het om skool te gaan, verduidelik haar pa dat die ervaring ''n grondslag sou lê vir jou toekomstige karakter en respek.' Nadat hy in die 1830's deur die Verenigde State getoer het, prys Alexis de Tocqueville die onafhanklikheid wat aan die jong Amerikaanse vrou verleen is, wat 'die groot toneel van die wêreld vir haar oop' het en wie se opvoeding 'haar rede sowel as haar' versterk het deug. ” Middelmatige jong vroue het ook hul opvoeding gebruik om posisies as skoolonderwysers in die groeiende gemeenskaplike skoolstelsel te beklee. Die Bristol Academy in Tauten, Maine, adverteer byvoorbeeld 'onderrig ... in die kuns van onderrig' vir vroulike leerlinge. In 1825 verlaat Nancy Denison die Concord Academy met verwysings wat aandui dat sy 'gekwalifiseerd is om met sukses en wins te onderrig' en 'baie opgewonde aan te beveel' vir 'daardie baie verantwoordelike werk'.

Aangesien jongmense uit die middelklas deur formele opleiding geleenthede gevind het vir respekvolle werk, het arm jeugdiges in gemarginaliseerde posisies gebly. Die desperate finansiële toestand van hul gesinne het hulle daarvan weerhou om die vrugte van opvoeding te geniet. Toe arm kinders wel onderrig ontvang het deur instellings soos die House of Refuge in New York, is hulle dikwels gelyktydig aan suksesvolle gesinne oorgedra om as veldhande of huisarbeiders te dien. Die Society for the Reformation of Juvenile Delinquents in New York City het sy afdelings na plekke soos Sylvester Lusk se plaas in Enfield, Connecticut, gestuur. Lusk het seuns geneem om 'die handel en die raaisel van boerdery' te leer, en meisies om 'die handel en raaisel van huisvrou' te leer. In ruil vir “voldoende vleis, drank, klere, verblyf en wasgoed, geskik vir’ n vakleerling ”, en rudimentêre opleiding, het die vakleerlinge gehoorsaamheid, sedelikheid en lojaliteit belowe. Arme kinders het ook werk gekry in fabrieke soos Samuel Slater se tekstielmeulens in die suide van New England. Slater het 'n koerantadvertensie gepubliseer vir "vier of vyf aktiewe jongens, ongeveer 15 jaar oud, om as vakleerlinge in die katoenfabriek te dien."

In die vroeë negentiende eeu was geleenthede vir onderwys en werk dus dikwels afhanklik van 'n gegewe gesin se klas. In koloniale Amerika het byna alle kinders binne die beroep van hul ouers gekies, of dit nou landbou- of ambagslik is. Tydens die markrevolusie kon meer kinders hul werk egter uitstel. Amerikaners streef daarna om 'n romantiese kinderjare te bied - 'n tydperk waarin seuns en meisies in die huis beskut is en deur laerskool onderrig is. Hierdie ideaal was beskikbaar vir gesinne wat sonder hul kinders se arbeid kon oorleef. En namate sulke beskutte seuns en meisies volwasse geword het, het hul vroeë ervarings dikwels bepaal of hulle respekvolle, goedbetaalde posisies binnegaan of as afhanklike werkers bly met min vooruitsigte op sosiale mobiliteit.

Net soos daar van kinders verwag is om beskerm te word teen die volwasse werkswêreld, het die Amerikaanse kultuur verwag dat mans en vroue verskillende geslagsrolle sou aanvaar terwyl hulle voorberei op die huwelik en die gesinslewe. 'N Ideologie van' afsonderlike sfere 'onderskei die publieke koninkryk - die wêreld van ekonomiese produksie en politieke lewe - as 'n manlike gebied, en die wêreld van verbruikers en die huishoudelike lewe as 'n vroulike. (Selfs nie-werkende vroue het gewerk deur inkopies te doen vir die huishouding, voedsel en klere te vervaardig, skoon te maak, kinders op te voed en soortgelyke aktiwiteite uit te voer. Maar dit word as 'huishoudelik' beskou omdat hulle nie geld in die huishouding gebring het nie, hoewel dit ook noodsaaklik was. ten spyte van die ekonomiese lewensvatbaarheid van die huishouding.) Terwyl die werklikheid die ideaal verwar, het die kloof tussen 'n private, vroulike tuiswêreld en 'n openbare, manlike sakewêreld die Amerikaanse geslagshiërargie bepaal.

Die idee van afsonderlike sfere toon ook 'n duidelike klasvooroordeel. Middel- en hoër klasse het hul status versterk deur 'hul' vroue te beskerm teen die harde werklikheid van loonarbeid. Vroue moes moeders en opvoeders wees, nie vennote in die produksie nie. Maar vroue uit die laer klas het steeds direk tot die huishoudelike ekonomie bygedra. Die middel- en hoërklas-ideaal was slegs haalbaar in huishoudings waar vroue nie betaalde arbeid hoef te doen nie. In armer huishoudings was vroue loonarbeid as fabriekswerkers, stukwerkers wat items vir markverbruik vervaardig, kroeg- en herbergbewoners en huishoudelike werkers. Alhoewel baie van die fundamentele take wat vroue verrig het dieselfde gebly het - klere vervaardig, groente verbou het, toesig gehou het oor suiwelproduksie en 'n aantal ander huishoudelike werk verrig, was die belangrikste verskil of en wanneer hulle hierdie take in kontant in 'n markekonomie verrig.

Binnelandse verwagtinge het voortdurend verander en die markrevolusie het baie vroue se tradisionele huistake verander. Lapproduksie het byvoorbeeld deur die hele markrevolusie gevorder namate nuwe gemeganiseerde produksie die volume en verskeidenheid materiaal wat vir gewone mense beskikbaar is, vergroot het. Dit het baie beter gestremde vroue onthef van 'n tradisionele arbeidsverpligting. Namate lapproduksie gekommersialiseer word, het vroulike tuisgemaakte lapproduksie vir die huishoudelike ekonomie minder belangrik geword. Die aankoop van lap, en later, klaargemaakte klere, het begin om vroue van produsente na verbruikers te verander. Een vrou uit Maine, Martha Ballard, verwys gereeld na spin, weef en brei in die dagboek wat sy van 1785 tot 1812 gehou het. Martha, haar dogters en buurvroue het linne en wolgarings gespin en toegewerk en dit gebruik om 'n verskeidenheid weefsels te vervaardig om klere vir haar gesin te maak. Die vervaardiging van lap en klere was 'n hele jaar deur 'n arbeidsintensiewe proses, maar dit was vir tuisverbruik, nie vir kommersiële markte nie.

In stede, waar vroue goedkoop ingevoerde lap kon koop om klere te word, het hulle vaardige verbruikers geword. Hulle het hul mans se geld bestuur deur waardes te vergelyk en oor pryse te onderhandel. In een tipiese ervaring het mev. Peter Simon, 'n kaptein se vrou, ses en twintig meter Holland-doek ondersoek om te verseker dat dit die prys van £ 130 werd is. Selfs welgestelde vroue het gekoop vir goedere van hoë waarde. Terwyl diensknegte of slawe gereeld goedkoop aankope gedoen het, vertrou die meesteres van die huishouding haar diskriminerende oog alleen vir duur of spesifieke aankope.

Vroue kan ook hul vroulike vaardighede in besighede neerlê. Behalwe dat hulle as naaldwerkers, meulenaars of wasseresse werk, kan vroue betaalde werk vir bure of kennisse onderneem of kledingproduksie kombineer met die bestuur van 'n losieshuis. Selfs slawe met spesifieke vaardighede om klere te vervaardig, kan teen 'n hoër prys gehuur word, of selfs onderhandel om deeltyds vir hulself te werk. Die meeste slawe het egter voortgegaan om huishoudelike items te vervaardig, insluitend eenvoudiger doeke en klere, vir huishoudelike gebruik.

Thomas Horner, “Broadway, New York, ” 1836.

Soortgelyke binnelandse verwagtinge het in die slawestate afgespeel. Verslaafde vroue het in die veld gewerk. Blankes het aangevoer dat Afro -Amerikaanse vroue minder delikaat en vroulik as blanke vroue is en dus perfek geskik is vir landbouarbeid. Die suidelike ideaal het intussen vasgestel dat wit plantasie -minnaresse vanweë hul witheid beskerm was teen handearbeid. Maar dwarsdeur die slawestate, afgesien van die minderheid plantasies met tientalle leisteen, het die meerderheid wit vroue noodwendig bygestaan ​​met die plant, oes en verwerking van landbouprojekte ondanks die kulturele stigma daaraan verbonde. Wit suidelike inwoners het steeds groot dele van hul kos en klere tuis vervaardig. Selfs toe hulle markgerigte produsente van kontantgewasse was, het blanke suidelike inwoners steeds daarop aangedring dat hulle hul aan plant slawerny en rassehiërargie moreel beter gemaak het as gulsige Noordelikes en hul gevoelige, afgesaagde handel. Suid- en noordelikes beskou hul lewenswyse toenemend as onverenigbaar.

Terwyl die markrevolusie baie vroue se ekonomiese rolle verander het, het hul regstatus in wese onveranderd gebly. By die huwelik is vroue wettiglik doodgemaak deur die idee van bedekking, die gewoonte wat getroude pare as 'n enkele eenheid beskou het, verteenwoordig deur die man. Sonder spesiale voorsorgmaatreëls of ingrypings kon vroue nie hul eie geld verdien, hul eie eiendom besit, dagvaar of gedagvaar word nie. Enige geld wat verdien of bestee word, behoort volgens die wet aan hul mans. Vroue het op hul mans se krediet gekoop en mans kon te alle tye hul vrouens se toegang tot hul krediet beëindig. Alhoewel 'n handjievol state egskeiding beskikbaar gestel het - egskeiding was voorheen slegs wettig in gemeentelike state soos Massachusetts en Connecticut, waar die huwelik streng 'n burgerlike kontrak was, eerder as 'n godsdienstige - was dit uiters duur, moeilik en skaars. Huwelik was tipies 'n permanent bindende regskontrak.

Idees oor die huwelik, indien nie die wetlike realiteite nie, het begin verander. Hierdie tydperk was die begin van die verskuiwing van 'institusionele' na 'metgesel' huwelik. Institusionele huwelike was hoofsaaklik arbeidsreëlings wat die egpaar en hul kinders se kans om te oorleef en te floreer, maksimeer. Mans en vroue het mekaar se vaardighede beoordeel in verband met huishoudelike produksie, hoewel voorkoms en persoonlikheid beslis in die vergelyking aangegaan het. Maar in die laat-agtiende eeu, onder die invloed van die Verligting, het jongmense begin om karakter en verenigbaarheid in hul potensiële vennote te bevoorreg. Geld was nog steeds noodsaaklik: huwelike het gelei tot die grootste herverdeling van goedere voor die vestiging van boedels by die dood. Maar die middele vir hierdie herverdeling was besig om te verander. Veral in die noorde het grond 'n minder belangrike grondslag geword vir matchmaking, aangesien ryk jong mans nie net boere en handelaars geword het nie, maar bankiers, klerke of professionele persone. Die toenemende klem op liefde en aantrekkingskrag wat jongmense aangeneem het, word vergemaklik deur 'n toenemend komplekse ekonomie wat nuwe maniere bied om rykdom op te slaan, te beweeg en te skep, wat die kriteria geliberaliseer het waardeur gesinne potensiële skoonouers geëvalueer het.

Om as 'n sukses in die gesinslewe beskou te word, het 'n middelklas-Amerikaanse man gewoonlik daarna gestreef om 'n gemaklike huis te besit en te trou met 'n vrou met 'n sterk morele en godsdienstige oortuiging wat verantwoordelikheid sou neem vir die opvoeding van deugsame, goed gedra kinders. Die pligte van die middelklas-man en -vrou sou duidelik in afsonderlike sfere uiteengesit word. Die man alleen was verantwoordelik daarvoor om rykdom te skep en handel te dryf in die politiek - die openbare sfeer. Die vrou was verantwoordelik vir die privaatheid-om 'n goeie huis te hou, versigtig te wees vir huishoudelike uitgawes, om kinders groot te maak en om hulle te bevorder met die deugde van die middelklas wat hul toekomstige sukses sou verseker. Maar vir arm gesinne was dit onmoontlik om die potensiële ekonomiese bydraes van vroue en kinders op te offer.


5e. Lewe in die Plantasie -Suid


Slave Cabin at Sotterley Plantation, Maryland, is een van die enigste oorblywende voorbeelde van sy soort wat in die staat beskikbaar is.

Plantelewe het 'n samelewing geskep met duidelike klasverdelings. 'N Paar gelukkiges was bo, met grondbesit so ver as wat die oë kon sien. Die meeste Suidlanders het nie hierdie mate van rykdom beleef nie.Die kontras tussen ryk en arm was in die Suide groter as in die ander Engelse kolonies, vanweë die arbeidstelsel wat nodig was vir sy voortbestaan. Die meeste Suid -Afrikaners was jongmanne, diensknegte of slawe. Die plantasiestelsel het ook veranderinge vir vroue en gesinsstrukture aangebring.

Die getywater -aristokrate was die gelukkige paar wat in statige plantasiehoewes gewoon het, met honderde bediendes en slawe op hul wip. Die meeste plantasie -eienaars het aktief deelgeneem aan die bedrywighede van die onderneming. Hulle het sekerlik tyd gekry vir rustige aktiwiteite soos jag, maar daagliks het hulle ook gewerk. Die afstand van die een plantasie na die volgende was isolerend, met gevolge selfs vir die rykste klas. Anders as New England, wat volgens wet openbare skoolopleiding vereis het, het die reisprobleme en die afstande tussen voornemende studente die groei van sulke skole in die Suide belemmer. Privaat tutors is deur die rykste gesinne aangestel. Die seuns het in die herfs en winter gestudeer om tyd te gee vir werk in die veld tydens die planttyd. Die meisies het in die somer studeer om tyd te gee vir weef gedurende die kouer maande. Min stede het in die Suide ontwikkel. Gevolglik was daar min ruimte vir 'n handelende middelklas. Stedelike professionele persone soos prokureurs was skaars in die Suide. Ambagsmanne het gereeld op die plantasie as slawe of bediendes gewerk.

Die rolle van vroue is dramaties verander deur die plantasiesamelewing. Aangesien die meeste bediendes wat manlik was, mans was, was daar in die koloniale suide baie minder vroue. In die Chesapeake gedurende die 1600's het mans teen 'n tempo van sewe tot een die kolonie binnegegaan. Uit een perspektief het dit die mag van vroue verhoog. Hulle was baie gesog deur die oorweldigende aantal ywerige mans. Die hoë sterftesyfer in die streek het daartoe gelei dat 'n tipiese huwelik binne sewe jaar deur die dood ontbind is. Gevolglik was daar heelwat hertroue, en 'n komplekse web van halfbroers en halfsusters het ontwikkel. Vroue moes die eiendom administreer in die afwesigheid van die man. Gevolglik het baie bestuursvaardighede ontwikkel. Om 'n minderheid te wees, het egter sy nadeel gehad. Soos in New England, was vroue heeltemal uitgesluit van die politieke proses. Slawe en bediendes was dikwels die slagoffers van aggressiewe manlike meesters.


'N Kort geskiedenis van hofmakery en dating in Amerika, deel 1

Waar moontlik, gebruik ek dit graag hofmakery in die daaglikse gesprek met oud en jonk.

Dit is een van die woorde waarmee die meeste mense bekend is, maar het baie uiteenlopende menings oor wat dit beteken. Vir baie is hofmakery 'n outydse woord. Dit roep visioene van mans op wuif vroue met klein tekens van liefde en wat hul hand in die huwelik op 'n gebuigde knie vra. Vir sosiale wetenskaplikes kyk studies oor hofmakery gewoonlik na die proses van seleksie van maats.

Vir die doel van hierdie artikel word die voorbereiding vir en voorstel van die huwelik is wat die handeling as hofmakery laat kwalifiseer.

Soos kultuurhistorici Alan Carlson en Beth Bailey dit in die Mars Hill Audio Report gestel het, Dwaal na die altaar: die agteruitgang van Amerikaanse hofmakery, voor die vroeë 20ste eeu, het hofmakery behels dat een man en een vrou doelbewus tyd saam deurbring om mekaar te leer ken met die doel om die ander as 'n moontlike man of vrou te evalueer. Die man en die vrou was gewoonlik lede van dieselfde gemeenskap, en die hofdienste was gewoonlik in die huis van die vrou in die teenwoordigheid (en onder die wakende oog) van haar gesin, meestal ma en broers.

Tussen die laat 1800's en die eerste paar dekades van die 1900's het die nuwe stelsel van “dating ” egter nuwe fases by hofmakery gevoeg. Een van die duidelikste veranderinge was dat dit die aantal maats vermenigvuldig (van ernstig tot toevallig) wat 'n individu waarskynlik voor die huwelik sou hê.

Een belangrike punt om van vooraf te verstaan ​​(en waaroor baie binne en buite die kerk verward is) is dat ons nie beweeg het nie van 'n hofmakery stelsel aan 'n afspraakstelsel, maar ons het in plaas daarvan bygevoeg 'n dating stelsel in ons hofstelsel. Aangesien die meeste jong volwassenes sal trou, word die proses om 'n man en vrou te vind steeds as 'n hofmakery beskou. 'N Ekstra laag, wat ons noem “dating, ” is egter by die hofproses gevoeg. As u vertroud is met rekenaarprogrammeringsterminologie, kan u datering vergelyk met 'n subroetine wat by die stelsel van hofmakery gevoeg is.

In die loop van hierdie tweeledige artikel wil ek naspeur hoe hierdie verandering plaasgevind het, veral deur te konsentreer op die oorsprong van hierdie dating “subroutine. maat seleksie van, soos Alan Carlson dit stel, die meer voorspelbare kulturele skrif wat etlike eeue bestaan ​​het, tot die meerlagige stelsel en (ek dink die meeste sal saamstem) die meer dubbelsinnige hofstelsel wat die datum insluit. ”

Die eerste, en waarskynlik die belangrikste verandering wat ons vind in die hofmaakpraktyke in die Weste, het in die vroeë 20ste eeu plaasgevind toe hofmakery oorgegaan het van openbare dade wat in privaat ruimtes uitgevoer is (byvoorbeeld die gesinsportaal of -vertrek) na privaat of individuele dade wat in die openbaar uitgevoer is. ruimtes, hoofsaaklik in die vermaaklikheidswêreld, soos Beth Bailey in haar boek aanvoer Van voorstoep tot agterste sitplek: hofmakery in die twintigste eeu. Bailey merk op dat teen die 1930's en 󈧬's, met die koms van die “date ” (waarna ons in die volgende aflewering meer volledig sal kyk), dat hofmakery toenemend plaasgevind het in openbare ruimtes soos rolprentteaters en danssale, wat verwyder is op afstand en deur anonimiteit vanuit die beskermende en beheersende kontekste van die huis en die plaaslike gemeenskap. Geselligheid in die familiekamer is vervang deur eet en dans, flieks en#8220parkering. ”

'N Tweede kulturele krag wat die ouer hofstelsel beïnvloed het, was die opkoms van “ openbare advies ” literatuur sowel as die opkoms van 'n “ deskundige ” klas adviseurs - sielkundiges, sosioloë, statistici, ens. die openbare vermaaklikheidskultuur was aan die toeneem in die vroeë 20ste eeu. 'n Verskeidenheid tydskrifartikels en boeke het advies gegee oor hofmakery, huwelike en die verhouding tussen die geslagte.

Soos Ken Myers sê Dwaal na die altaarVanaf die laat dertigerjare het jongmense tot op die persentasiepunt geweet wat hul maats in die hele land dink en doen. Hulle het geweet wat normaal was. ” Voor die 20ste eeu is “normaal ” binne families en plaaslike gemeenskappe bepaal, maar nou begin 'n groter gesag, met 'n wye verspreiding en leserspubliek. 'n nasionale bewussyn te vorm.

Derdens sien ons 'n verandering in seksuele norme in die weste. Met die aanvang van die seksuele rewolusie het die vraag ontstaan: Waarom sou 'n man 'n hof maak en 'n vrou aanhef as hy 'n groot voordeel van die huwelik, naamlik seksuele bevrediging, gratis en sonder toewyding kon kry? ” (Vriendskap “ voordele ” is 'n kontemporêre voorbeeld.)

Die uitvinding van geboortebeperking is nou verwant hieraan. Daar is te veel wat hier gesê kan word, so ek sal kort wees. Eenvoudig gestel, met die aanvang van die wydverspreide gebruik van chemiese en ander geboortebeperkingsmiddels, is die taal van voortplanting - om kinders te hê - geskei van die huwelikstaal. Soos die etikus van die Universiteit van Chicago, Leon Kass, in sy hoofstuk oor hofmakery aanvoer Bou van 'n gesonde kultuur: strategieë vir 'n Amerikaanse Renaissance, onder die ou stelsel van hofmakery, was die huwelik en die bring van 'n kind in die wêreld onlosmaaklik verbind. Maar nie meer nie. Met die steeds afnemende risiko van swangerskap, was seks en trou nie meer aan mekaar gekoppel nie.

In die vierde plek vind ons 'n verandering in die modelle en metafore wat gebruik word om die huis en gesin te beskryf. Voor die 20ste eeu, toe ons praat oor hofmakery, gebruik ons ​​taal en metafore van huis en gesin: Hy sou 'n goeie pa wees, en hulle sou so 'n gelukkige huis saam kon hê, ” ens.

Die nuut 'n stelsel van hofmakery wat in die vermaaklikheidskultuur en op die openbare plein afspeel, is grotendeels verstaan ​​en beskryf deur die advies en die klas met metafore uit die moderne industriële kapitalisme. Dit is asof diegene wat die verhouding tussen man en vrou geskryf en kommentaar gelewer het, opgehou het om die Hooglied en Jane Austen te lees ten gunste van Adam Smith, Karl Marx en John Maynard Keynes.

Die nuwe hofstelsel gee belangrikheid aan kompetisie (en bekommerd oor hoe om dit te beheer) waardeer dit verbruik dit het 'n ekonomiese model van skaarste en oorvloed van mans en vroue as 'n gids tot persoonlike aangeleenthede - Daar is nie meer baie goeie manne oor nie, so jy kan beter een kry terwyl jy goed gaan!

Hierdie nuwe taal van hofmakery was van groot simboliese belang en vorm steeds die manier waarop ons dink, praat en optree oor verhoudings tot vandag toe. Ken jy al ooit 'n meisie wat uitgegaan het met 'n ou wat 'n volmaakte dol was, maar wat haar kon help om sosiaal vooruit te gaan? (En om nie vroue aan te val nie, dit gebeur net so maklik omgekeerd.) Hierdie besluite is meer gebaseer op die ekonomiese teorie van die 19de en 20ste eeu as op enige Bybelse idee van begeerte vir die teenoorgestelde geslag.

Dit is dus vier belangrike kulturele kragte in die vroeë deel van die 20ste eeu wat ons gehelp het om ons kultuur te verskuif van die ouer hofstelsel wat voor die laat 19de eeu bestaan ​​het, na 'n hofstelsel wat 'n datum insluit, insluitend, Ek sal in die volgende artikel aanvoer, is baie meer dubbelsinnig en verwarrend. Ek sal ook praat oor dating self (insluitend die oorsprong van die woord datum), en hoe dit mettertyd verander het.


In die vroeë 1800's het Amerikaanse klaskamers hulle regeer

Gedurende u skooldae was die enigste monitor wat u ooit teëgekom het waarskynlik in die gang of 'n pas in die klas, soos vir die toilet, bewaak. Maar in die vroeë 19de eeu het studente -monitors dekades lank die hoogste geheers bo hul eweknieë in Amerikaanse skole, want hulle was die de facto -onderwysers.

Destyds was daar nie genoeg opvoeders om in die ontluikende skoolstelsel rond te gaan in Amerika nie, en die paar onderwysers het baie van hul pligte aan die studente self uitgekontrakteer. Hulle het dit gedoen met behulp van ȁ Monitors, en#x201D 'n uitgesoekte groep studente wat onderwysers toegelaat is om ander studente te onderrig en nie net leerlinge op hul eie ouderdom nie.

Die monitorstelsel, soos dit genoem is, was in die eerste 30 jaar van die 19de eeu gewild in die grootste deel van die noordooste van die Verenigde State. Hier is hoe dit gewerk het: Toe die skool begin, het die onderwyser les geleer aan die monitors, 'n groep studente wat gekies is vir hul hoë eksamen tellings of 'n voorbeeldige karakter. Dan gaan hierdie monitors terug na hul klasse en gee hulle die lesse aan ander studente oor.

Die stelsel het praktiese voordele: dit het een onderwyser in staat gestel om groot groepe kinders te onderrig, en in baie gevalle was dit nie eens nodig om boeke te gebruik nie. Dit was ordelik en geregimenteer. In die woorde van onderwysadministrateur Ellwood P. Cubberley, “, die onderwyser moes net organiseer, toesig hou, beloon, straf en inspireer. en stede wat hul kinders moes opvoed.

Studente regeer nie altyd hulself in die vroeë Amerikaanse klaskamers nie. In die klein eenvertrek-skoolhuise van die 18de eeu het studente individueel of in klein groepies met onderwysers saamgewerk, vir lang periodes die skool oorgeslaan om gewasse te versorg en ander gesinspligte na te kom, en dikwels min geleer. Ander het glad nie skoolgegaan nie, maar eerder privaatlesse by tutors geneem.

Hierdie laksheid was onaanvaarbaar vir 'n Britse onderwyser genaamd Joseph Lancaster, wat 'n stelsel uitgevind het om dit teë te werk. Teen die vroeë 19de eeu het sy stelsel na die Verenigde State migreer en baie stede oortuig dat hulle 'n skool kan bekostig. Selfs voordat 'n openbare skool in Pennsylvania vereis is, het stede soos Harrisburg hul eie gratis skole opgestel met behulp van die stelsel. Maryland het kortliks in die 1820's landwye skole gehou, en ander state het ook deelgeneem. Tussen 1806 en die 1830's oorheers Lancaster en sy monitors klaskamers in die VSA. Die stelsel is selfs deur sendelinge gebruik om inheemse Amerikaanse kinders deur die 1840's te onderrig.

'N Skoolloopbaan volgens die Lancaster -beginsel het anders gelyk as wat u ooit bygewoon het. In plaas daarvan om volgens graad of vak in verskillende klaskamers ingedeel te word, het studente van alle ouderdomme in rye in 'n enkele kamer gesit. Hulle is nie volgens ouderdom nie, maar deur hul beheersing van sekere vakke in klasse geskei.

Monitors was verantwoordelik vir byna elke aspek van die klaskamerbestuur en het kinders wat die klas gemis het, opgevang, studente ondersoek en hulle na verskillende klasse bevorder, na klaskamermateriaal omsien, selfs na die ander monitors. Skole wissel van 'n paar studente tot duisende. Monitors het baie werk gehad, maar afgesien van 'n paar spesiale voorregte en 'n ernstige rang in hul klaskamers, was hulle onbetaald.

In groter skole kan die monitorlesse by 'n aangewese “station ” in die klaskamer plaasvind, waar monitors voorafgedrukte kaarte wat deur hul onderwysers verskaf is, aan die muur as visuele hulpmiddels vir hul medestudente gebruik het. In kleiner skole kan studente eenvoudig om die monitor vergader en die les per oor leer.

Sodra hulle hul gewone les gememoriseer het of die toegewysde skriftelike werk op 'n lei voltooi het, sou die klaslede dit vir die monitor demonstreer. 'N Nuwe les word aan die monitors toegeken en die skooldag sal voortgaan.

Lancaster vergelyk die stelsel met 'n weermag wat 'n wonderlike volgorde lewer. ” 'n Skoolmeester, dink hy, was net so goed soos sy monitor. Monitors het na hul spesiale eksamens tot hul rang gestyg en spesiale voorregte gekry. Sommige het spesiale kentekens gedra en die posisie was 'n teken van trots.

Senior seuns wat hul juniors by 'n skool onderrig onder Joseph Lancaster ’s Monitorial System in die East End van Londen. (Krediet: Rischgitz/Getty Images)

Daar was ander redes om trots te wees in 'n monitor -klaskamer. Toe mense in 'n klas opklim, is hulle beloon met lofpryse of klein pryse wat hulle kon koop met kaartjies vir goeie gedrag of korrekte lesse. Om 'n klas af te neem as gevolg van swak geleerdheid, word egter as 'n vernedering beskou.

Destyds is onderwysers nie goed gerespekteer of goed betaal nie. Skoolmeesters (byna alle onderwysers en leerlinge in die stelsel was mans) was moeilik om by te kom en het gewoonlik self swak onderrig gehad. Diegene wat wel 'n opvoedings- of onderwyservaring gehad het, het hul loopbane dikwels vroeg vir meer winsgewende beroepe laat vaar totdat vroue die beroep in die 1840's oorgeneem het. Vroue was baie minder geneig om hul onderwysposte te verlaat, aangesien daar min ander professionele opsies vir hulle was.

Dit het Lancasteriaanse skole (en Bell- of Lancaster-Bell-skole, vernoem na 'n byna identiese stelsel wat omstreeks dieselfde tyd deur Andrew Bell uitgevind is) besonder aantreklik vir skoolrade. Die stelsel het die grootste deel van die werk op monitors geplaas, nie op onderwysers nie.

Maar dit pas nie by sommige ouers nie. Hulle het gekla dat hul kinders meer tyd bestee aan onderrig as aan leer, en dat die skole op die memorisering van rote memorisering hulle nooit ander vaardighede geleer het nie.

Met verloop van tyd en veral nadat die hervormer van die 19de eeu Horace Mann die idee van geprofessionaliseerde onderwys, algemene leerplanne en ouderdomsgebaseerde klasgroepering bekendgestel het, het die idee uitgesterf. Monitors is deurgegee na sale en passe.

Maar die idee dat studente ander studente leer, het nie heeltemal verdwyn nie. Peer-tutors word steeds in die Verenigde State gebruik, terwyl “upil-Teachers ” vir 'n halfeeu onderwysers bygestaan ​​het nadat Lancastriese skole in Engeland verdwyn het. Uiteindelik is hulle herlei na hul eie skole, wat Engeland se stelsel van onderwysers en kolleges geword het.

Deesdae lyk die Lancaster ’-stelsel misleidend en onpersoonlik, en die verhouding tussen studente en onderwysers sal enige skoolraad laat bloos. Destyds het dit egter na 'n geleentheid gelyk. Enige opleiding was beter as niks nie, selfs as 'n monitor, nie 'n onderwyser nie, dit deurgee.


Heining-rankplant (n). 'n prostituut.

In elk geval. So nou is ons in die kerk. O, kyk, daar is Tom Hiddleston, wat ook saam met ons teruggetrek het - ek reis nooit sonder hom nie - en dra nou 'n skouspelagtige baard. U is baie lief vir hom as 'n huweliksvooruitsig, maar u kan hom nie aktief nastreef nie. U moet hom na u toe laat kom. Deur te vooruit te wees, kan 'n man sy manlikheid verloor en 'n vrou haar soepele, morele wese verloor. Bitter flirt laat jou ook soos 'n Jesabel lyk. Losheid spreek tot 'n verswakte verstand, en niemand wil homself by die wa aansluit nie.

Die plek van 'n vrou in hierdie eeu kan taai wees. Daar is sekere foute waaruit u nie sal kan terugkom nie. Een val uit genade is al wat nodig is om ongetroud te wees, wat aaklig sou wees. Want as vrou is daar net soveel maniere waarop u uself kan onderhou.

Maar aangesien ons geld het, kan ons dit op 25 -jarige ouderdom bekostig om te draai. Dit lyk nie goed nie, maar dit is werkbaar. Dit is nie die geval met vroue wat in minder stabiele finansiële situasies gebore is nie. Vir die vroue - die meerderheid vroue - is dit miskien diensmeisies of kokke. Hulle kan boere of arbeiders of winkelassistente wees. Hulle is moontlik 'n geneser of 'n vroedvrou, maar nie 'n dokter nie, hoewel mediese skole vir vroue nie ver is nie. Hulle is miskien fabriekswerkers, hoewel u die beste van mening is dat die betaling sleg is en beslis minder is as wat mans verdien. En dan kan u natuurlik 'n prostituut wees. Maar ek sal dit nie aanbeveel nie. Dit is nie 'n glansryke lewe nie, en u kans om 'n geslagsiekte te kry, is redelik groot. Dinge was 'n bietjie anders in die Weste, waar dinge nog gestalte gekry het, maar ons is aan die ooskus. En dit beteken dat u die beste kans vir 'n veilige lewe is om te trou. Dit is die veiligste manier, ten minste wat u finansies betref.

Laat ons dus 'n oomblik praat oor vroueregte. In hierdie tydperk kan vroue nie stem nie - selfs nie naby nie.Hoekom? Want dit val in die mansfeer. Ook omdat ons mans natuurlik vir ons sal stem.

Dit neem ons terug na die Christelike ideale wat in ons kultuur ingeburger is. As u by Tom's aansluit, sluit u 'n kontrak aan. Die Victoriaanse samelewing is romanties, en dit is alles vir u om uit liefde te trou as u kan, maar dit is steeds 'n kontrak waarin u in wese u burgerskap prysgee. Soos 'n opstel uit die 1790's dit stel, het 'n dame die luukse om 'vrolik aan die regering te kan onderwerp'. U kan nie ander kontrakte aangaan nie, regspapiere onderteken: u kan nie vir uself verantwoordelik gehou word nie.

Maar dit wil nie sê dat vroue nie veg vir hul wettige regte nie, want dit is beslis. 12 jaar gelede het Elizabeth Cady Stanton die eerste byeenkoms vir vroueregte in Seneca Falls, New York, gereël, waar dames gepraat het oor die feit dat hulle baie dinge wil hê - gelyke loon, verbeterde toesigreëls vir kinders (hulle is geneig om direk na die vader se familie te gaan in die geval van egskeiding), loopbaangeleenthede in die regte en medisyne en verder. Hulle het alles uiteengesit wat vroue in Amerika ontken word:

Titans vir vroueregte soos Lucretia Mott en Susan B. Anthony was in hierdie tydperk werksaam. Maar dit sal nog sestig jaar duur voordat vroue kan stem. 60 jaar. Hoe mal is dit nie?

Op hierdie vrolike noot, laat ons terug fokus op ons huweliksvooruitsig, Tom Hiddleston. Hoe om hom te lok? U sal waarskynlik geleer word om te sing, miskien 'n instrument bespeel, 'n bietjie Frans of Italiaans praat en basiese huishoudelike dinge soos naaldwerk doen.

Sommige vroue het wel skoolgegaan, maar gewoonlik net tot die ouderdom van 12 jaar. As hulle geld en vryheid gehad het om aan te hou, leer hulle Latyn, Frans en Grieks, wiskunde en geskiedenis en filosofie. Maar meestal sou u geleer word om onskuldig en lieflik te wees. Want onthou: Opvoeding van vroue kan gevaarlik wees. Dit is nie 'n ekstreme siening nie: F.C. Fowler, 'n gerespekteerde dokter en professor in Harvard, het geskryf dat universiteitskuns meer skadelik is vir vroue as fabriekswerk - dit wil sê uiters. Dit plaas te veel druk op ons vroulike brein. Hy het gewaarsku dat as die vroue aanhou aandring op universiteit, die hele land teen 1910 steriel sou wees. Wag: is ons vasgevang in die Handmaid's Tale? Geen? Ek was jammer vir 'n oomblik.

Tom sal natuurlik deur jou ouers moet gaan, aangesien jy nie alleen kan wees met 'n man wat nie aan jou verwant is nie (selfs 'n eerste neef, die koningin HET met haar getrou). Dit gesê, u het 'n kans om hom te leer ken tydens etes, danse en ander sosiale uitstappies. U kan selfs 'n paar briewe ruil. In 'n tyd voor Tinder is dit die belangrikste vorm van kommunikasie oor kort en lang afstande.

Kom ons ignoreer Tom vir 'n oomblik en praat oor kommunikasie. Die belangrikste maniere om te reis is te voet, per kar, per perd, per stoomboot of per spoor. Dink daaraan dat alles verder van mekaar is as waaraan ons gewoond is. Omdat ons geld het, is ons meer geneig om lang afstande af te lê. Maar vir baie vroue in hierdie tydperk gaan hulle nooit so ver reis buite die plek waar hulle gebore is nie. Dit wil dus uit ons oë lyk asof die meeste vroue se siening van die wêreld tans klein is. Maar die spoorweg en die elektriese telegraaf, wat albei die eerste keer in die 1830's verskyn het, is 'n omwenteling in ons siening van die wêreld en ons vermoë om daardeur te reis.

Aangesien druktegnologie goedkoper word en vervoer vinniger en breër word, word Victoriaanse Amerika 'n baie meer intieme plek. In die middel van die 19de eeu is beide gekommersialiseerde koeverte en seëls 'n relatief nuwe ding, en die idee van posbestelling is nog nie hier nie, maar dit is aan die broei. Meer as 1 000 koerante bereik miljoene lesers in die Verenigde State. Briewe kan jou baie vertel van 'n persoon, en dit is 'n plek waar jy 'n bietjie meer vet kan word. Daar word selfs adviesgidse oor sulke briewe gepubliseer. Om briewe saam met Tom te skryf, is dalk 'n stadiger, maar net so martelende weergawe van flirt via teks. As hy sê, soos hierdie werklike briefskrywer gedoen het:

. bedoel hy "ek is lief vir jou" of "ek hou van die manier waarop jou vlees kronkel"? Hoe dan ook, u moet uitvind of hy regtig 'n goeie pasmaat gaan wees - want sy status en gentlemanly deugde gaan baie van die geriewe en voorregte bepaal wat u kan geniet.

Gestel alles verloop goed en jy trou. Stel jou voor hoe die huweliksnag kan lyk. Vroue word hul lewe lank geleer om skaam te voel oor seksuele drange, aangemoedig om nie hul eie liggame te ken nie, en plesier is 'n verleentheid. Tot dusver het u miskien 'n soen geniet met hierdie persoon met wie u gaan lê, en nie een van u weet waarskynlik baie oor hoe seks werk nie. Daar is natuurlik baie gidsboeke om u hierdeur te help. Soos The Lover's Marriage Lighthouse, 'n gewilde boek wat in 1858 gepubliseer is en sê dat ''n vrou eers die man met haar oë moet bevrug' in 'n proses wat 'geestelike bevrugting' genoem word. Miskien is dit hoekom ons nie regstreeks na vreemde mans in die straat moet kyk nie. het u iemand vandag met u oë bevrug?

Hier is die ding oor die huwelikskontrak van die 19de eeu: omdat u in wese vir u man sug, gee u hom vir ewig toestemming om met u seks te hê wanneer hy wil. In 1857 erken 'n saak genaamd Commonwealth v.Fogerty die 'kontrakverdediging' vir gevalle van huweliksverkragting. U het uit vrye wil met Tom getrou: u het geweet wat dit beteken, nie waar nie? Hy kan ook van jou skei as jy nie toestem nie. Maar meer hieroor later. Laat ons nou probeer en geniet.

En wat van geboortebeperking? Ek bedoel, dit is ons plig om Tom Hiddleston se kinders te baar, sodat u waarskynlik nie daaroor bekommerd sal wees nie. En u is waarskynlik reeds swanger, en u sal baie tyd daaraan spandeer. Maar as u gesinsbeplanning wil doen, is onttrekking sinvol, hoewel sommige 'kundiges' - dit blykbaar almal mans is - sê dat dit u onvrugbaar sal maak. Daar is 'n paar ander vorme van voorbehoeding: Die eerste diafragma is in die 1840's gepatenteer, genaamd 'The Wife's Protector', hoewel dit blykbaar nie gewerk het nie. Vandaar sy lieflike bynaam, 'The Wife's Tormentor'. Daar is ook die ritme -metode, maar dit sal nie baie goed gewerk het nie, want die wysheid van die dag is dat jy seks moet vermy voor en tydens jou menstruasie - presies die teenoorgestelde van akkuraat. Om te onthou is ook effektief, maar nie te gewild nie.

Goed, vinnig vorentoe: jy is swanger. Trek u swangerskapskorset vas en laat ons hieroor praat. Die gemiddelde vrou in Amerika het tans ses kinders, maar aangesien ons redelik goed is om te doen, sal ons waarskynlik minder hê.

U gaan hierdie baba tuis hê, soos gewoonlik. U sal waarskynlik 'n manlike dokter bywoon, wat waarskynlik die kamer donker sal hou om niemand se beskeidenheid aanstoot te gee nie en nie sy hande gewas het nie. Maar u kan ook vroulike vroedvroue hê. Dit is goed, want hulle verstaan ​​waarskynlik hoe hulle u beter kan help as wat 'n manlike dokter sal doen. Jy is getroud met Tom, so dit is nie iets waaroor jy moet dink nie, maar vir ongetroude vroue in die kraam was hul vroedvrou dikwels iemand vir wie hulle erken het. As u die vader se naam uitgeroep het terwyl u geboorte geskenk het, sou hy waarskynlik later met u moes trou. Mense het geneig om te dink dat alles wat jy gesê het op die oomblik van ontsaglike pyn waarskynlik waar sou wees ...

Wat van pynhantering, vra u? Daar was eter en chloroform. Koningin Victoria het chloroform gebruik vir een van haar latere aflewerings in die 1850's, so dit behoort aanvaarbaar te wees vir ons. Alhoewel sommige mense sê dat jy nie moet nie, soos vroue moes ly: hulle dra die 'vloek van Eva', en dit alles. Geboorte is minder gevaarlik in die middel van die eeu as in die vroeë deel van die 1800's, toe in die suide 1 uit 25 vroue tydens die daad sterf. Maar dit is steeds kommerwekkend, want dokters verstaan ​​nie baie toestande nie. Die grootste probleem is infeksie deur onrein hande en instrumente. Baie vroue kry iets wat kraamkoors genoem word - 'n infeksie daaronder, ook genoem kinderbedkoors, wat dokters nie verstaan ​​nie en wat dikwels tot onaangename dood lei.

'N Groot probleem was kindersterftes. Op hierdie punt in die eeu sterf u ongeveer 40% van die kinders op die ouderdom van vyf. U moes u bekommer oor 'n hele aantal siektes: tuberkulose, longontsteking, geelkoors, cholera, pokke, witseer en tifus. Oorweeg dit: drie van Abraham Lincoln se vier kinders is dood voordat hulle volwassenheid bereik het, twee aan siektes (tifus en verbruik, wat die inhaalterm vir 'ons weet nie'). Dit is die rede waarom mense geneig was om verskeie te hê: jy kon net nie seker wees hoeveel sou 'n vol lewe hê nie.

Behalwe om babas te kry, gaan u u huishouding bestuur, kerk toe gaan, die gesinslewe bestuur en korrespondensie voer. U beplan ook etes en ander sosiale geleenthede, met 'n verwarrende hoeveelheid etiket en 'n groot aantal vurke.

Pasteurisering het in die 1850's aangebreek, maar dit word nie op groot skaal gebruik nie. Inmaak is 'n ding, maar dit was nog steeds nie iets waarop u kon staatmaak om nie bederf te word nie. Jou dieet bestaan ​​hoofsaaklik uit wit meel, mielies, sout, vet en vleis. Daar sal ook groente wees, afhangende van wat u op die mark kan verbou of koop, maar vegetarisme is beslis 'n byvoeding in hierdie era. Ysoes is tans op sy mededingendste, so u moet 'n bietjie probeer om te verkoel. Maar met twyfelagtige waterbronne en daeoud vleis, moet u steeds bekommerd wees oor dyspepsie: of, met ander woorde, maagprobleme ernstig ontstel, wat u in die 19de-eeuse taal kan laat voel dat u 'heeltemal' voel. '

Dit is duidelik dat Tom 'n glorieryke en progressiewe man is. Maar laat ons sê dat u ledige gedagtes het oor egskeiding. Hoe lyk dit? Wel, dit gaan 'n hel wees vir u reputasie. U kan net sowel 'n groot skarlaken H begin dra - u weet waarvoor dit staan. HARLOT. Maar as u sterk daaroor voel, moet u aan 'n manlike regter bewys dat u 'n moreel standbeeld is en dat u man gewelddadig, dronk of kranksinnig is. Selfs dan is dit meer geneig as jy om toesig oor die kinders te kry. Kinders is die vader se eiendom, jy weet. Net soos jy!

OK. U, ek en Tom Hiddleston was dus al 'n jaar hier in DC, besig om babas te maak en by die tyd in te skakel. Maar dit is nou 1861, en dit beteken dat die burgeroorlog hier is.

Die verduideliking van die burgeroorlog is ongelooflik eenvoudig en ingewikkeld. Die oorlog het afgekap oor slawerny: as 'n morele kwessie, maar ook as 'n ekonomiese en politieke. Die Suide het beweer dat hulle die reg op soewereiniteit van die staat het - om hul eie lot te beheer, wat vir hulle beteken het om te besluit hoe hul ekonomie bestuur moet word. Hulle het gevoel dat die noorde oor hulle wil heers. Die Noorde wou hê dat hulle moet aanvaar dat die Unie meer saak maak as individuele staatsregte. Ons sal praat oor die bredie van konflikte en politieke bewegings wat in ander episodes tot oorlog gelei het, maar dit is genoeg om te sê dat dit al dekades lank aan die toeneem is, namate hierdie drie dele van die land - Noord, Suid en die uitbreidende Weste - het toenemend onenig geraak in hul siening oor hoe die land moet lyk. Wat dit nog meer ingewikkeld gemaak het, was dat nie almal in die Noorde bo alles in die Unie geglo het of slawerny afgeskaf het nie, en nie almal in die Suide het geglo in afstigting en die reg om slawe te besit nie.

Vir 'n moderne vergelyking, kyk na die verkiesingskaarte van Trump en Clinton se Amerikas wat deur die New York Times in 2016 geskep is. Hulle skets 'n prentjie van hoe verdeeld die land was tydens die verkiesing, maar ook hoe verwarrend daardie afdeling was was. Stel jou voor dieselfde soort kaart wat in 1861 toegepas is: twee lande, verdeel in die noorde en suide, maar baie stukkende stukke regdeur. As historici sê dat hierdie oorlog broer teen broer, buurman teenoor buurman staak, oordryf hulle nie.

Maar hoe het hierdie doodloopstraat verander in vier jaar waarin broer broer (en soms suster) geskiet het? Dit help om te onthou hoe 'n groot rol godsdiens speel in hoe beide partye oor die konflik gevoel het. Die Noorde het gevoel dat hulle die plan van God volg deur demokrasie te versprei en die Unie te behou, en die Suide het gedink dat hulle die unie meer in ooreenstemming met God se plan maak. God, land, reputasie en die idee van opoffering is saamgebind in 'n morsige en verwarrende warboel.

Laat ons die 'waarom' van die oorlog vir eers opsy sit en fokus op wat dit vir vroue beteken. Eerstens het dit hul gesinne uitmekaar geskeur. Kom ons dink geografies aan waar ons is. Washington, DC is reg by die skeidslyn tussen noord en suid, met die Konfederale Virginia aan die een kant en wil-wees-Konfederasie, maar die Unie laat my nie toe Maryland nie. Gesinne en vriende hier vind 'n skeuring tussen die twee oorsake. Neem First Lady Mary Todd Lincoln. Haar baie geliefde swaer, Benjamin Hardin Helm, was 'n generaal in die Konfederale weermag. Vir vroue soos sy, maak nie saak watter kant wen nie, sy sou iets verloor wat belangrik was.

Maar namate die oorlog begin, is vroue aan beide kante met soveel ywer vir hul saak vervul as die mans. Daar is mans wat nie wil dien nie, en vroue wat mal is daaroor. In Ohio was die aantal vrywilligers op 'n stadium so laag dat 'n klomp jong dames 'na vore getree het en versoek het dat hul name as vrywilligers ingeskryf word ter verdediging van hul land en hul regte, en gesê, sodra hulle uniforms kan kry , sou hulle hul klere aan die jongmanne oorlaat, wat nie die manlikheid gehad het om die vlag van hul land te verdedig nie. ” 'N Mevrou Black van Boston is per ongeluk ingeroep, maar sy het steeds opgedaag om te bel en vir haar gesê dat sy' geen plaasvervanger wil hê nie '.

In die Suide stoot vroue feitlik mans by die deur uit en in die arms van die Konfederale weermag. Hulle sing liedjies met titels soos 'I am Bound to be a Soldier's Wife or Die an Old Maid'. Koerante het tekenprente van meisies in 'n broek gedruk wat gewere oor hul geliefde staan ​​en sê: 'Of jy of ek, meneer.'

As vroue word die meeste van ons oorlogswerk tuis uitgevoer. Ons sal hulpverenigings organiseer om aan die troepe te voorsien wat hulle nodig het: ons sal kos bak, maar ook klere en komberse naai, en miskien kontant deur tot deur insamel. Ons sal dinge ook by beurse en basaars verkoop, alhoewel daar mans is wat dink: "Dit lyk net onbetaamlik dat 'n vrou agter 'n tafel staan ​​en dinge verkoop."

Aan die begin was dit maklik genoeg om patrioties te wees. Almal het gedink die oorlog sou oor 'n paar maande verby wees. Maar maande word jare, en vroue was diep bevrees dat hulle weduwees sou word, of dat hulle nooit die kans sou kry om te trou nie.

Kom ons praat oor skaal. In die Amerikaanse Revolusie het 30 000 mans soldate geword, terwyl die burgeroorlog byna 3 miljoen mense geword het. Die dodetal word geraam op ongeveer 620 000 mense - meer as die totale Amerikaanse sterftes, beide wêreldoorloë, die Mexikaanse oorlog, die Koreaanse oorlog, die oorlog van 1812 en die Spaans -Amerikaanse oorlog saam. Ons praat oor 2% van die bevolking - dit is meer as 6 miljoen mense vandag.

Maak nie saak wat jy van die suidelike oorsaak dink nie, jy kan nie anders as om vir hulle te voel nie. 3 uit 4 wit mans het in die oorlog geveg. 1 uit 5 het dit nie oorleef nie. Stel jou voor wat dit beteken vir vroue met min werksvooruitsigte, sonder 'n loonverdiende man en miskien sy skuld.

Ongeveer 50 000 burgerlikes is ook in die oorlog dood. Die eerste burgerlike slagoffer van die oorlog was eintlik 'n vrou. Te oud om haar kajuit te verlaat, is sy deur die muur geskiet deur 'n verdwaalde koeël tydens die Eerste Slag van Bull Run. Namate die oorlog begin, het dit 'n groot tol op vroue geëis. Hulle het huise en plase bestuur sonder hulp en sonder baie geld. In die Suide, waar die meeste van die aksie plaasgevind het, moes hulle die bedreiging van geweld sowel as hartseer die hoof bied. Namate die voorraad afgeneem het, het sommige vroue en kinders honger gely.

In die suide en weste het sommige dorpe verskeie kere binnegeval en oorgeneem voordat die oorlog uit was. Met verhale van verskriklike verkragtings en plundering, het u vroue in die Suide wat ernstig bang is vir wat in 'n oorlogsgebied met hulle kan gebeur, veral met so min mans wat agterbly. Baie het gewere in hul beursies begin dra, seker dat hulle hul deugde sou moes verdedig. In die eerste helfte van hierdie episode het ons gepraat oor crinolines en gedragskodes. Stel u dus voor dat die terreur sien dat hierdie soort geweld in u hart sou tref.

Stel jou voor dat jy tuis moet sit en wag en bekommerd wees oor jou gesin en jou lot. Stel jou voor dat jy in die Suide is en kyk hoe jou wêreld in 'n oorlogsgebied verander. Stel jou voor dat jy 'n swart vrou is, 'n slaaf of vry, terwyl jy kyk hoe die stryd om jou lewe gevoer word terwyl jy in sy hare staan ​​en voel dat jy nie jou lot kan verander nie. Behalwe dat sommige vroue hul lot verander - sowel as die lot van die oorlog, en miskien selfs van die land. Hulle gaan buite die grense van wat van hulle verwag word, meer doen en meer wees as ooit tevore. Hulle sal op baie verrassende, ouderdomsverskeurende maniere saak maak. Ek kan nie wag om hulle aan u voor te stel nie.


Pappa Kan u my hoor? Vaderskap in die 19de eeu in die VSA en Brittanje

Geskryf deur Averill Earls, PhD

Opgeneem en vervaardig deur Averill Earls, PhD en Elizabeth Garner Masarik

Averill: In HOOFSTUK 6 van Sarah se briljante boek, Lyke in blou, bespreek sy die impak van die Amerikaanse burgeroorlog op die mans wat geveg het en die families van die soldate. Sy vertel verhale van mans wat nie die terugkeer na die burgerlike lewe kon hanteer nie, wat voor die oorlog as 'produktief' beskryf is, maar wat nie meer 'n werk kon behou of die daaglikse lewe met hul gesin kon hanteer nie. Baie was toegewyd aan geestesinstellings, sombere plekke van mediese eksperimentering en vreeslike eensaamheid. Sarah bespreek 'n man wat jare lank 'n suksesvolle boer was, wat vir sy vrou en 'n aantal kinders gesorg het, maar wat oor die dekades al hoe meer wisselvallig geword het nadat hy teruggekeer het van die stryd om die Unie. Uiteindelik sterf hy in die New York State Asylum in Utica. In 'n ander hartverskeurende verhaal het 'n jong man met die naam Caleb Moncrief aan die asiel geskryf en gevra of sy veteraan -pa 'baie grys word' en gevra of hy selfs sy gesin onthou.'N Klein sensusondersoek het getoon dat Caleb Moncrief sy eie babaseun vernoem het na sy verlore pa. Mans wat deur oorlog verloor, gebroke en getraumatiseer is, kon nie die pligte van die Victoriaanse vaders nakom nie. Vandag wil ek voortbou op Sarah se besprekings oor die vermoë en onvermoë om te werk, Victoriaanse manlikheid en geslagtelike konseptualisering van huislikheid om vaderskap te bespreek. Vir haar meer gefokusde ondersoek van hierdie kwessies in die na-burgeroorlog, moet u natuurlik 'n afskrif van haar boek kry en dit self lees! Gebaseer op haar werk en die werk van geleerdes oor geslag, familie en Victoriaanse manlikheid, trek hierdie episode die drade van Amerikaanse en Britse idees oor vaderskap tussen 1850 en 1900 saam.

Elizabeth: En ek is Elizabeth Garner Masarik

Averill: En ons is u historici vir hierdie episode van Dig.

Elizabeth: Ons wil baie dankie sê aan al ons Patreon -ondersteuners, veral ons veilers en graafwerkers: 'n baie spesiale dankie aan Danielle, Lauren, Christopher, Colin, Maggie en Peggy! U vrygewigheid sal in die geskiedenis opgaan. Luister, as u nog nie 'n beskermheer is nie, kan u net na patreon.com/digpodcast gaan om meer te wete te kom.

Averill: Soos alle dinge, het 'vaderskap' 'n geskiedenis. Vir hierdie episode wou ek die geskiedenis van vaderskap in die 19de-eeuse VSA en Brittanje saamstel. Daar vind nie regtig baie gesprekke oor die dam plaas in die geskiedskrywing nie. (Historiografie beteken geskiedenis van die geskiedenis, min of meer). Dus, benewens die herbesoek van dinge wat ek nie gelees het sedert uitgebreide eksamens nie, soos Davidoff/Hall Familie Geluk en John Tosh's 'N Man se plek, Het ek gesoek na alles wat ek kon vind oor vaderskap in Brittanje en die VSA gedurende die era wat ons gewoonlik die 'Victoriaanse tydperk' noem. Daar is 'n paar belangrike werke oor die VSA en Verenigde Koninkryk aan die einde van die negentigerjare, toe 'manlikheidstudies' werklik begin het, en dan 'n paar onlangse boeke en proefskrifte versprei oor die 2000's en 2010's. Sarah se boek raak hierdie onderwerp in die tydperk van die burgeroorlog en heropbou aan, maar die proefskrif van John Riley, vriend van die vertoning, is nog meer spesifiek gefokus op vaderskap in die burgeroorlog. Benewens die van Stephen Frank Lewe saam met Vader en Brett Carroll se artikel oor John Shoebridge Williams, het ek spesifiek gekyk na Riley se werk oor hierdie onderwerp in die 19de eeu. John Tosh en Claudia Nelson het goeie boeke oor vaderskap onder die Engelse middelmatige soort geskryf, en Julie-Marie Strange het 'n broodnodige blik op werkersklas-vaderskap in Brittanje gegee. Tosh, Nelson, Strange, Frank en Carroll praat spesifiek oor wit mans. Brenda Stevenson Lewe in swart en wit, en dele van die proefskrif van Riley handel oor die ervarings van verslaafde swart vaders. Ek kon glad nie veel spesifiek praat oor vaderskap as 'n konsep in immigrantegemeenskappe, inheemse Amerikaanse gemeenskappe, keiserlike vaderskap (om kinders op bruin inheemse vroue te kry nie), of die maniere waarop vaderskap verskil van die een godsdienstige gemeenskap na die volgende in die Verenigde Koninkryk of VSA (en daaraan dink ek aan die Katolieke, verskillende Protestantse en Joodse gemeenskappe in beide lande in hierdie tydperk). Dit is moontlik 'n beperking op my biblioteke, so as een van u luisteraars bewus is van 'n paar gepubliseerde geskiedenis wat ek net nie ontdek het nie, deel dit asseblief met ons! 'N E -pos, 'n tweet, 'n Facebook -plasing of 'n boodskap en jy weet dat ons daarvan hou om van jou te hoor. Maar u weet, dit is ook 'n podcast van 1 uur, nie 'n boek nie, so ek moes iets uitlaat!

Elizabeth: Ons gaan praat oor 'n paar ingewikkelde historiese kategorieë. Wat die Britte as 'werkersklas' of 'middelklas' beskou het, het nie altyd dieselfde gelyk as wat Amerikaners as sosio-ekonomiese klasse beskou het nie. Teen die tyd dat Victoria aan bewind gekom het, het die Britte reeds slawerny afgeskaf, en dit sou nog 30 jaar neem voordat die Amerikaners die voorbeeld volg. Alhoewel daar in die 19de eeu beslis bruin mense in die Verenigde Koninkryk was, was daar nog nie so baie soos in die Amerikaanse suide of selfs in die noordelike state nie. was in die Amerikas. Maar om dinge 'n bietjie eenvoudiger te hou, gaan ons verwisselbaar praat oor die Anglo-Amerikaanse "middel-" en "werkende" klasse, beide swart en wit, maar ons besprekings van slawe van kleur is byna uitsluitlik verkry uit voorbeelde in die VSA.

Averill: (Ook ... Ek het dit altyd vreemd gevind dat historici in die VSA na die periode 1840 tot 1900 verwys as die 'Victoriaanse tydperk', net soos die Britte, alhoewel Amerikaners die Britse monargie in 1785 vermy het. weet u waarom mense praat oor die 'Victoriaanse era' in die VSA, Elizabeth?)

Elizabeth: (ek glo dat dit 'n kwessie van gerief is. Ons het baie ander name vir kleiner stukkies tyd en#8211 Antebellum, burgeroorlog, heropbou, vergulde ouderdom, progressiewe era, ensovoorts, maar niks behalwe "die negentiende eeu "om oor die lang termyn van die eeu te praat. En omdat selfs na ons onafhanklikheid baie wit Amerikaanse kultuur uit Brittanje, mode, medisyne, ekonomie, selfs menseregte in die negentiende eeu ingefilter het, maak dit 'n soort sin om oor 'n 'Victoriaanse' era in die Amerikaanse geskiedenis te praat. het die meerderheid van sy rou katoen uit die VSA gekry totdat die skeepvaartlyne deur die burgeroorlog ontwrig is. vloei oor die Atlantiese Oseaan via slawe -arbeid. Alhoewel die Britte die slawehandel in 1807 afgeskaf het en slawerny in hul eie kolonies en tuis in die 1830's afgeskaf het, het baie Britte voortgegaan om voordeel te trek uit die slawe van die Verenigde State.)

Averill: Tipies. Dus, in elk geval, 'Victoriaanse' idees oor vaderskap in die VSA en Brittanje. Ek het alles gelees wat ek in die hande kon kry oor hierdie onderwerp. Dit sou onmoontlik wees om te sê "alle blanke middelklasmanne het op hierdie manier vader geword" en dit laat staan. Elke vader het dinge natuurlik 'n bietjie anders gedoen, sy lewe geleef en sy ouerskap gedoen soos sy spesifieke agtergrond en ervarings hom daartoe gebring het. Maar tog is daar 'n wye manier waarop ons oor Victoriaanse vaderskap kan praat. Alhoewel die besonderhede vir vaders van verskillende klasse en etnisiteite verskil, het die algemene basis vir Victoriaanse vaderskap gegaan oor die verskaffing. Om 'n 'goeie' vader te wees, vereis dat 'n mens ekonomies vir sy gesin sorg, dit geld vir blanke middel- en werkersklasmanne, vrye swart middel- en werkersklasmanne en immigrantemanne.

Vaders Trots | Currier en Ives 1859 / Library of Congress

Elizabeth: Verslaafde mans staan ​​voor verskillende uitdagings. In plaas daarvan om te dink daaraan om ekonomies vir hul gesin te sorg, moes hulle nadink oor hoe om hul gesin bymekaar te hou, en gee, soos John Riley sê, hardverdiende lone oor in die hoop om te keer dat hul kinders uit die staat verkoop word. [1] Intrastate slaweverkope het gesinne gereeld geskei, en vaders sal moontlik tientalle kilometers moet loop om 'n vrou en kinders op 'n ander plantasie te besoek. Riley voer ook aan dat swart slawe wat weggeloop het en vryheid in nie-slawestate gesoek het, dit gedoen het om genoeg lone te verdien om die vryheid van hul vroue en kinders te koop. Alhoewel dit rommelig is en 'n bewys dat daar nuanses en belangrike besonderhede is wat ons nie kan ignoreer as ons aan vaderskap dink nie, probeer swart mans ook om vir hul gesinne te sorg: om veiligheid en vryheid te bied.

Averill: "Verskaffer" in die ekonomiese sin is 'n bietjie rek vir die verslaafde swart vader, maar dit is goed. Ons kom binnekort terug na die nuanses. Eerstens moet ons ons gesprekke met die aanbieder vooraf 'n bietjie agtergrond gee oor hoe vaders voor die Victoriaanse era gelyk het (of veronderstel was om te lyk). Die verskaffer as sentrale vaderlike rol is iets wat gekoppel is aan die Victoriaanse manlikheid, en dit was byvoorbeeld nie altyd die geval dat mans die eksklusiewe broodwinner van die middelklasgesin was nie. Ekonomiese produksie was nie altyd die belangrikste element van die vaderlike identiteit nie.

Elizabeth: In 'n vroeëre era, sê ons, vanaf die middel van die 18de eeu tot die middel van die 19de eeu, was vaderskap op die middel- en hoërklasvlak van die blanke samelewing 'in harmonie met huislikheid', volgens historici Catherine Hall en Lenore Davidoff. Vaders, veral middelklasvaders, was verantwoordelik vir die godsdienstige en (vir seuns) wêreldse opvoeding van hul kinders; hulle het die huishouding en die ekonomiese opbrengs daarvan bestuur, ondersteun en ondersteun deur vroue. Davidoff en Hall se standaard Familie Geluk ongeveer laat 18de en vroeë 19de-eeuse Britse gesinslewe beskryf 'n pre-Victoriaanse model van middelklas huislikheid waarin vaders 'intense betrokkenheid' by hul kinders gehad het.

Averill: Op dieselfde manier voer Brett Carroll aan dat die Amerikaanse middelklas -konseptualisering van gesinsverhoudinge vanaf ongeveer 1750 tot en met die Victoriaanse era aan die gang was, wat hervorm is deur die sosiale, politieke, ekonomiese en godsdienstige omwentelinge van daardie tydperk. Huwelike was veronderstel om metgesel en romanties te wees, verhoudings tussen ouers en kinders was veronderstel om meer egalitêr, minder outoritêr te wees (soos die geval was in die grootliks Calvinistiese noordelike kolonies voor Onafhanklikheid), en die ideaal van Republikeinse Moederskap was om vroue saam met die verantwoordelikheid vir die vorming van die nuwe generasie Amerikaanse burgers. [2] Teen die tyd dat Victoria aan bewind gekom het, was baie van hierdie ideale in die Verenigde Koninkryk duidelik. Veral die huwelik van Victoria en Albert word baie uitgebeeld as die ideale metgesel, liefdevolle en egalitêre.

Elizabeth: (kantnota: Amerikaners was nogal verlief op die Engelse koningin, en in Amerika kon u Victoria-seep koop ter herdenking van haar kroning in 1838, sommige Philadelphians stel voor dat die stad se naam na Victoria-delphia verander word, en Amerikaanse koerante het duisende woorde opgedra om te beskryf die uitbundige optogte van die jong koningin en die viering van Victoria se bekroning. Soos katoen, letterkunde en spoorweë, het die Britse beroemdheidskultuur en#8211 en norme rondom vaderskap! – die Verenigde State deurgedring.)

Averill: Terwyl die geleerde Claudia Nelson opgemerk het dat in Georgië in Brittanje “Vaders toesig gehou het oor die dissipline, die gesin in gebed gelei het, die aard van hul kinders se opvoeding en huwelike en loopbane bepaal het”, is dit spesifiek geskryf na Britse vaders. ideologie met die Amerikaners, voor en na die Amerikaanse Revolusie. [3] Daar was geen groot uitdagings in die gedrukte of populêre kultuur op hierdie vlak van vaderlike betrokkenheid nie. Dit was in plaas daarvan die verwagting, ondersteun deur die godsdienstige herlewing wat destyds aan die werk was rondom die Atlantiese Oseaan. Oor die algemeen was daar nie afsonderlike terreine van werk en huis nie, veral omdat die middelklasondernemings voor die Industriële Revolusie geneig was om uit die huis te raak. Maar die Victoriaanse era is gevorm deur industrialisering, verstedeliking, die reaksie van godsdienstige herlewing en verskuiwing van geslagsrolle. Aan die begin van die Victoriaanse tydperk, sal ons sê 1837, toe Victoria die troon inneem, was werk en huislike lewe geskei. Op die middelklasvlak was daar 'n verskuiwende houding oor vroue en hul rol in huwelike, familie, huishoudings en die samelewing, en ook saam met die houding oor vroue, het die houding oor mans verander.

Elizabeth: So effektief het die Victoriaanse tydperk omstandighede geskep waarin die konsep van vaders, in die eerste plek, verskaffers, gestalte gekry het.

Averill: Presies. En omdat 'n 'werkersklas' anders as plattelandse boere of boere wat 200 jaar tevore dieselfde algemene samelewingsruimte beset het – nie werklik tot stand gekom het tot en met die Industriële Revolusie nie, sien ons die identiteit van die verskaffer wat by die mense ongeveer by die dieselfde tyd.

Elizabeth: Aan die een kant het ons 'n algemene idee van Victoriaanse vaderskap as 'verskaffer', veral as ons praat oor werkersklas- en middelklasmanne, swart en wit. Aan die ander kant was daar natuurlik nuanses wat gevorm is deur klas, ras en nasionaliteit, en ons sal dit soveel as moontlik aanraak.

Averill: In 'N Man se plek, John Tosh verdeel die Victoriaanse vader in een van drie soorte. Die eerste is ook die algemeenste voorstelling van wit middelklasvaders in die populêre kultuur: die afwesige vader. Dit is die man wat lang dae in 'n kantoor werk of toesig hou oor 'n fabriek, miskien die kamer vol manne aan die begin van Die Grootste Showman, tientalle mans by groot sakrekenaars wat lyk met tikmasjiene, wat vreemde groen deursigtige velle dra om die glans uit hul oë te hou en 10 uur per dag in getalle te slaan. Na werk ontspan hulle by 'n plaaslike gentleman's club, drink sterk drank en rook sigare, gooi miskien dobbelstene, kyk na 'n pugilist match of 'n hoendergeveg. Hy kom dalk huis toe vir aandete, maar meer waarskynlik neem hy sy ete saam met vriende saam. Hy kan terugkeer huis toe lank nadat sy kinders gaan slaap het en die bedelaarbediende die huishoudelike brande geblaas het, in sy slaapkamer gesteel het en dat hy slegs een keer per maand sy vrou se kamer besoek, as hy genooi is en dan staan ​​hy op die volgende dag en doen dit weer.

Elizabeth: Hierdie afwesige vader sorg vir sy gesin, werk lang ure en bring genoeg inkomste om sy seun kosskool toe te stuur, om die huis te onderhou met 'n paar inwonende bediendes, om seker te maak dat sy vrou het wat sy nodig het om hul kinders groot te maak. Volgens Tosh is hy 'afsydig, deurmekaar deur kinders' en is hy meer tevrede om al die huishoudelike sake aan sy vrou oor te laat. Volgens Tosh was hierdie afwesige vader baie skaarser as wat onder wit middelklasmanne in Brittanje voorgestel is as wat vroeër geleerdes van die tydperk voorgestel het.

Averill: Omgekeerd, onder blanke werkersklasmanne, was die 'afwesige' vader afwesig omdat hy vir die gesin gewerk het, en dit was die opoffering en toewyding van die werkersklasvader. Die afwesige vader is 'n cliche van die werkersklasverhaal in die Victoriaanse Britse geskiedenis, maar dat hy werk vir sy gesin Dis belangrik. Dit is wat Julia-Marie Strange in haar onlangse werk oor werkersklas vaderskap ondersoek en beklemtoon deur ondersoeke na werkersklas se outobiografieë en ander bronne.

Elizabeth: Strange stel ook die idee voor dat werkloosheid, wat deur hul tydgenote in die taal van mislukking gestoor is, vir die vaders self eintlik broos was. In 'n baie aangrypende hoofstuk wat gebruik maak van 'n armoede -opname onder die werkersgesinne in York, is die onderhoudvoerders redelik vrygewig in die uitbeelding van die werklose mans wat in die studie ingesluit is. Anders as baie van die middelklas -blanke Victoriaanse hervormers en amptenare vir arm hulp, het die katalogiseerders in hierdie studie die getuienis beskryf van mans wat regtig hard probeer het om vir hul gesinne te sorg, en die gevolge van 'n gestagneerde ekonomie, onder -werkloosheid en die dood. van die tradisionele vervaardiging in die streek op die gesin en meer spesifiek die vaders self: hulle was knap, hulle voete was geswel en geswel van meer as 30 myl per dag op soek na werk, maar hulle het selde gevind dat hulle stil was deur die meeste van die onderhoud, sit in die hoek van die kamer, die skaamte en die verbryselende hopeloosheid om nie vir hul gesin te kan voorsien wat op hul gesigte geëts is, geboë skouers, handeboerig. Baie wit hervormers van die middelklas sou selfvoldaan, lui, onverdiende arm in hierdie tableaus gesien het, maar Strange lees die ware empatie van die landmeters in hul verslae. [4] By die bekendstelling van die konsep 'brose vaders', merk Strange op dat mans en hul vrouens in hierdie gevalle 'probeer het om die huishoudelike en gesinsstatus van mans te bekragtig' toe die skaduwee van sy werkloosheid oor die gesin hang. [5]

Averill: Meer algemeen in die wit middelklas, in Brittanje, maar ook, soos Stephen Frank toon, in die VSA, was die "ver" en "liefdevolle" vaders. Die verre en liefdevolle vaders het ontstaan ​​uit die 'huislikheidskultus' wat gesinsverhoudinge in die Victoriaanse Anglo-Amerikaanse wêreld kenmerk. Die kultus van huislikheid het bestaan ​​uit die metgesel, romantiese huwelik, die huis as toevlugsoord vir die onskuld van die kinderjare wat deur albei ouers, maar veral die moeder en ja, die vader as verskaffer en broodwinner versigtig gekweek moes word.

“Harold and Father ” | Library of Congress

Elizabeth: Die kultus van huislikheid word voorgestel in dameshuishandleidings, fiksie, koerantadvertensies vir 'n reeks huishoudelike produkte, verhale oor die koningin en haar gesin, afrondingsskole vir meisies en privaatskole vir seuns. Die ideale as minder gereeld die werklikheid – beklemtoon aparte sfere. Selfs al het evangelisasie die middelklas -professionele persone en sakemanne bekommerd gemaak dat hul werk hul sterflike siele in gevaar stel omdat gierigheid sondig is, het hulle dit as 'n noodsaaklike euwel beskou. Die oplossing was om die besmetting uit die huis te hou, wat as 'n rustige, morele ruimte omskep word. Die 'engel van die huis', oftewel die wit middelklasvrou en -moeder, was uit haar tradisionele rol in sake en finansies ontslaan. In plaas daarvan is sy die eer van morele gesag toegeken. Haar mag berus in haar bestuur van die huishouding. In hierdie ideale visie van huislikheid sou dit haar plek wees om te sorg vir die grootmaak, opvoeding en godsdiensonderrig van die kinders, en pappa sou die spek huis toe bring, maar andersins sou hy die meeste van sy tyd buite die huis deurbring. Hy sou by die werk wees, by die gentlemen's club, op plekke van politieke gesprekke en besluitneming, of saam met 'n meesteres wie hy sy vleeslike begeerlikhede kon toedien, wat andersins te veel was vir sy delikate engelvrou.

Averill: Alhoewel dit meer van die werklikheid verwyder is as wat die populêre voorstellings van die tydperk ons ​​sou laat glo, was dit die geïdealiseerde visie van huislikheid en vaderskap. Die ideaal was egter nie sonder werklike gevolge nie. Die verbeelde “natuurlike” begeerlikhede van mans en seksuele swakheid van vroue is gemanoeuvreer ter verweer van wette soos die Wet op Aansteeklike Siektes en die Wysigingswet op Strafreg van 1885.In eersgenoemde het die Britse regering probeer om vroue wat seks verkoop het, te reguleer met indringende en gedwonge mediese ondersoeke en internering in gesinshospitale. In laasgenoemde het baie van dieselfde mans wat daarop aangedring het dat prostitusie in die 1860's 'n 'noodsaaklike euwel' was, die veranderinge in die wysigingswet op die strafwet ondersteun wat veronderstel was om vroue en meisies te beskerm om nie in prostitusie vasgevang te word nie. In werklikheid het dit net toegelaat dat bordele ingeval word, wat vroue van die relatiewe veiligheid van binnenshuise sekswerk na die gevaarliker strate van plekke soos Londen gedwing het.

Elizabeth: Godsdienstigheid vereis dat blanke mans uit die middelklas hul bes doen om hierdie vleeslike begeertes natuurlik in toom te hou. Maar, soos 'n jong verdediger van die aansteeklike siekteswette gesê het, "konings, filosowe en priesters, die geleerdes en edele, die wyse, nie minder nie as die onkundiges, het in elke tydperk en onder elke klimaat vrylik van die beker van Circe ’ geproe. En as ons so altyd bestaan ​​het, het ons dan geen goeie rede om te vrees dat [prostitusie] altyd sal voortduur nie? Sommige van ons teenstanders glo dat prostitusie heeltemal weggedoen kan word. Maar die dag dat daar nie net een prostituut in Londen gevind kan word nie, sal ek nie vrees nie, in die tyd van een van ons. As ons dus sê dat prostitusie 'n noodsaaklike euwel is, impliseer ons bloot dat dit altyd sal bestaan ​​solank die dierlike deel van sy natuur by die mens oorheers. " Met ander woorde, seuns sal seuns wees.

Averill: Bruto. Maar die manne wat hierdie wette aangeneem het, was meestal self gesinsmanne, wat die Victoriaanse huishoudelike ideale tot 'n mate gevolg het. Sommige was moontlik afwesige vaders, ander ver of lief.

Elizabeth: Die verre vader was besorg oor en belê in sy gesin, maar voel verplig deur sy plig tot die morele welsyn en stabiliteit van die gesin om ferm, selfs hard, teenoor sy kinders te wees en nie te veel liefde te betoon nie. Volgens Tosh was die liefdevolle pa liefdevol en pret vir sy kinders. Dit is die pa wat Ave, ietwat satiries, beskryf het in haar episode "Get Lit." In beide gevalle was die primêre funksie van die vader egter nie eintlik ouerskap in 'n breër sin nie, en die verre vader het die ouerskap aan die moeder oorgelaat, en het ingetree om die sterflike siele van die kinders te beskerm wanneer hy dit nodig gevind het, maar in die algemeen ingekoop met die idee dat middelklasvroue moreel beter was en beter toegerus was om die kinders groot te maak, het die aangename pa die kinders net voor die bed laat opstaan, en toe het dit aan ma gekom om hulle in die beddige slaapkamer op die solder te laat slaap.

Averill: So in die wit middelklas was die afwesige vader 'n gewone troep, maar 'n ongewone werklikheid in die werkersklasfamilie, die afwesige vader kan 'n goeie ding wees, en volgens wat Strange suggereer, was afwesige vaders waarskynlik ook ver weg. 8211 onseker oor hoe om emosioneel met kinders te skakel, maar bekommerd oor hul welsyn en sukses, of lief, speels en liefdevol. Al hierdie historici toon aan dat die opvoeding van individuele vaders moeilik is om te kategoriseer, hoewel hierdie breë trekke ons vertel van die breër sosiale en kulturele toestande wat idees oor en praktyke van vaderskap gevorm het.

Elizabeth: Immigrante wat in die VSA en Brittanje aankom wat probeer assimileer, volg ook die Victoriaanse vaderlike ideaal na, soms tot oordrewe, maar baie verwerp ook Victoriaanse gesinshiërargieë ten gunste van die handhawing van hul eie tradisies, of meng dit. Tog, vir gemeenskappe waarin oorbetalings verwag word, was die 'ver' vader wat ook 'n verskaffer was, algemeen. Chinese immigrasie na die VSA in die 19de eeu, voor die Chinese uitsluitingswet van 1882, was oorwegend manlik. In 1852, byvoorbeeld, volgens een bron, was slegs agt vroue van die 8 129 Chinese wat per skip in Kalifornië aangekom het. Mans het ekonomiese geleenthede in Amerika gesoek, wat hulle gevind het in landbou, mynbou, spoorwegbou en ander lae-geskoolde werk. Sommige was vaders toe hulle in Amerika aankom en het geld huis toe gestuur om hul gesinne te onderhou. Sommige het eers geld in die VSA verdien, teruggekeer huis toe, getroud en daarna teruggekeer na die VSA en die nuwe (gewoonlik swanger) vrou agtergelaat. Terwyl die reis uit die 19de eeu lang seereise vereis het, ten minste 5 maande van Kalifornië na Hong Kong, was die werk in die VSA dikwels seisoenaal, en die loon wat verdien kon word, terwyl dit skraal was, kon hierdie mans huiswaarts koop met genoeg oorblyfsels om 'n gesin te onderhou. Arbeiders verdien tussen $ 4-15 per week in die middel van die eeu, die koste van 'n kaartjie in die stuurkajuit van 'n stoomskip van Kalifornië na China was gemiddeld $ 30, wat kos insluit, maar nie altyd 'n spesiale slaapplek nie. Chinese arbeiders wat die laer loon verdien het, moet moontlik 'n paar jaar wag voordat hulle genoeg geld opsy sit om huis toe te gaan, 'n gesin te begin en dan na die VSA terug te keer. Ander het hul lone omskep in winsgewende ondernemings, wat hulle in staat gestel het om die deurreis van ander uit hul dorpe en dorpe in China na die VSA te befonds, en 'n uitgebreide gesin te ondersteun deur middel van betalings.

Averill: Onder swart vaders in die VSA en die Verenigde Koninkryk was die konsep van verskaffer nog steeds belangrik in die 19de eeu. Soos bespreek deur CaVar Reid, Laura Dawkins, Brenda Stevenson, Mark Okuhata en ander, is slawe van swart mans die vryheid geweier om enigiets te doen wat op 'n 'normale' vaderlike funksie lyk. Hulle is nie net verhinder om vir hul kinders te sorg nie, maar hulle kon ook min doen om hul kinders te beskerm teen geweld, seksuele mishandeling, verwydering uit die gesin, honger of siektes, teen gebrekkige arbeid. Verslawing was 'n stelsel wat swart mans ontneem het van baie wat hulle as manlikheid beskou, insluitend vaderskap. Dit was waar vir slawe wat onlangs aan die oewer van die Verenigde State neergelê is, en vir diegene wat hier in slawerny gebore is. Geen kulturele agtergrond van 'n slaaf is toegelaat vir hierdie vlak van skeuring van sy familie nie, nie die kulture wat saam met slawe van die Weskus van Afrika gekom het nie, en ook nie die Christelike en sinkretiese weergawes van die Christendom wat baie na geslagte aangeneem het nie.

Elizabeth: In slawestate voor emansipasie was slawe -Afro -Amerikaners eiendom. Hulle mag nie eiendom besit nie, hulle het geen ouerreg op hul nageslag nie. Soos 'n hofbevinding in Kentucky dit in 1811 saamgevat het, "is die vader van 'n slaaf onbekend aan ons wet." Gesinne is verskeur deur slawerny. Charles Ball, 'n slaaf wat sy memoires in 1837 gepubliseer het, het geskryf oor die effek wat slawerny op sy eie vader gehad het. Sy ma is weggesleep, aan 'n ander plantasie verkoop, en Ball kyk hoe sy skree: "Ag meester, neem my nie van my kind af nie!" en die man wat haar gekoop het, het haar oor die kop en skouers geslaan, Balletjie uit haar arms geskeur en haar weggetrek. Ball het gesê dat hy nooit weer haar stem gehoor het nie, alhoewel hy dit elke dag hoop. Sy pa was verpletter deur hierdie vernietiging van hul gesin. Hy "was voorheen 'n gay sosiale humeur, en toe hy op 'n Saterdagaand by ons kom kuier, het hy altyd vir ons 'n geskenkie gebring, soos die middele van 'n arm slaaf sou toelaat dat appels, spanspekke, patats of , as hy niks anders kon kry nie, 'n bietjie uitgedroogde mielies, wat in ons kajuit beter smaak, omdat hy dit saamgebring het. ... Na hierdie tyd het ek hom nooit hartlik hoor lag of 'n lied sing nie. Hy het vir my behalwe my somber en moedeloos geword en byna al sy vrye tyd saam met my oupa, wat beweer het dat hy met 'n koninklike familie in Afrika was, 'n groot vegter in sy geboorteland was. "

Averill: Toe Ball se pa se slaaf besluit dat hy 'n te groot vlugrisiko het, het hy hom verkoop. 'Daar is ooreengekom op die prys, maar aangesien my pa 'n baie sterk, aktiewe en vasberade man was, word dit as onveilig geag vir die Georgiër om hom te probeer gryp, selfs met die hulp van ander, in die dag wanneer hy was aan die werk, want dit was bekend dat hy 'n groot mes op sy persoon gedra het. Dit was dus vasbeslote om hom met stratagem te beveilig. ” Ball se oupa het verneem van die komplot wat die slawe uitgebroei het om Ball se pa te verkoop, en hom gehelp om weg te hardloop. Alhoewel hy liefdevol en goed teenoor sy seun was, het Ball se pa nie 'n ander keuse gehad as om hom agter te laat nie. Ball skryf oor sy pa met 'n hartseer soort heldeverering en beskryf die groot sterkte van sy vader, maar voel ook duidelik hoe dit gaan om die verlies van beide ouers. Hy het daarna net 'n familielid gehad, sy oupa, wat 'al die liefde wat 'n mens tot dusver in die lewe gevorder het, teenoor my kon openbaar'.

Elizabeth: Ball se oupa het vir hom gesê dat almal wat sy geloof beoefen het staatgemaak op 'n enkele klein boekie, in eenvoudige taal geskryf, en dat dit alle reëls van geloof en praktyk het. Die boek “vereis nie vas, boete of pelgrimstogte nie, maar teerheid vir vroue en kinders, was een van die positiefste bevele daarvan”.

“ 'n Slawe -vader verkoop weg van sy familie ” | The Childs Anti-Slavery Book 1860 / Library of Congress

Averill: Net so beklemtoon John Brown, 'n voormalige slaaf van die man wat tydens die skryf van sy memoires in 1854 in Engeland gewoon het, die belangrikheid van 'n vryman se voorsiening vir sy gesin. 'John Glasgow ('n man wat John Brown geken het) het geld gespaar, maar nie genoeg om 'n vrou in 'n ledigheid te onderhou nie. ... So het die jong paartjie gesien dat hulle van hul eie inspannings afhanklik moet wees, en hulle het daarvolgens begin werk. Deur die belangstelling van die vader het hulle op 'n klein boerdery in die omgewing geklim, en John Glasgow het sy spaargeld belê in die aankoop van drie perde, 'n ploeg en 'n wa. Aangesien sy vrou gewoond was aan boerdery, het sy ingestem om aandag te gee aan die besorgdheid van die plaas, terwyl John, alhoewel hy goed vertroud was met die ekonomie van 'n vaartuig, van haar kelson tot by die seinstasies, niks weet van boerdery nie. 8211 was vasbeslote om sy roeping voort te sit en het hom daarom aangewend as 'n arbeidsame seeman aan boord van een van die vele vaartuie wat tussen Liverpool en Wes-Indië handel dryf. Aan die einde van sy tweede reis bevind hy homself die vader van 'n fyn bruin baba, waaroor hy baie trane gestort het toe die tyd aangebreek het dat hy weer die hawe moes verlaat. Maar John en sy vrou het floreer, hy in sy roeping, sy op haar plaas en omdat hy daarin geslaag het om handel by die navigasie toe te voeg, lyk dit asof daar in die loop van 'n paar jaar 'n vooruitsig is op sy rykdom. Inderdaad, as hy net geweet het hoe om te lees en te skryf, was hy moontlik lankal 'n maat. ”

Glasgow huil by die aanskouing van sy baba, 'n aangrypende tafel van 'n liefdevolle vader, maar weet ook dat die belangrikste ding wat hy vir die baba kan doen, is om terug te keer na die see om vir sy gesin te sorg.

Elizabeth: Die verwagting dat pa gelyk is aan die verskaffer, het die omstandighede geskep vir mans wat voel dat hulle hul gesinne in die steek gelaat het, en gesinne wat meen dat hul pa hulle in die steek gelaat het. Selfs waar die middelklas en werkersklas of swart en wit idees oor geslag en familie verskil, is vaders in al hierdie gemeenskappe intern en ekstern beoordeel oor hul voorsiening vir hul nageslag. Frustrerend vir baie mans het institusionele en strukturele kragte hulle verhinder om die vaderlike rol te vervul. In die 19de eeu in Virginia, byvoorbeeld, het wette wat die huwelik van swart en wit mense verbied, meegebring dat die gevolglike kinders dikwels in 'n soort limbo gelaat word, wat nie heeltemal in een van die gemeenskappe hoort nie. Historikus Brenda Stevenson vertel van kinders met wit moeders en swart vaders. As hulle vry gebore is, soos gewoonlik die geval was met kinders wat uit wit, selfs arm of gebore moeders gebore is, kan die kinders in 'n bediendeposisie 'opgelei' word totdat hulle 18 word. gewoonlik met baie min geld of krag in die wêreld. Volgens Stevenson was 'Jane Robinson, 'n' mulatto 'bediende sedert haar geboorte ingebring. Sy ontmoet en trou met George Watson, 'n plaaslike vry swart man, en hulle het vyf kinders gehad voordat sy haar vryheid kon verkry. Die Virginia -wet het vereis dat hul kinders haar 'meester' dien totdat hulle volwassenheid bereik het. [6] As dit kom by die beheer oor hul kinders, kan die diensbaarheid van bruin mense net so hard wees as slawerny. Maar sommige gratis swart mans en vroue kon hierdie wette omseil. Stevenson deel die verhaal van John Watson, wat met 'n slaaf met die naam Cate getroud is, en hy kon $ 200 leen om haar vryheid te koop voordat hulle kinders gehad het, want as sy hom sou baar terwyl sy 'n slaaf was, sou hulle kinders sou haar slawerny erf. [7]

Solomon Northrups Aankoms huis en eerste ontmoeting met sy vrou en kinders 1853

Averill: Vrye manne van kleur in die antebellum -suide het dikwels onoorkomelike kanse in die gesig gestaar om 'n gesin bymekaar te probeer hou, veral as lede van die gesin 'n slaaf was. Volgens Stevenson het die vader van Caroline Hunter haar, haar ma en drie broers en susters verlaat omdat hulle almal slawe was en hy vry was. Hul slawer het haar pa behandel soos 'n slaaf en hom geslaan en sy vrou en kinders gedreig, en daarom het hy vertrek. [8] In die studie van Stevenson oor die noorde van Virginia, het sy gevind dat die meeste vrymense van kleur noordwaarts verhuis het, baie na Philadelphia, veral na die Nat Turner -rebellie in 1831, wat meer beperkende wette vir vrye kleurlinge ingelui het. In Philadelphia was daar 'n sterk middelklas swart gemeenskap wat skole, besighede gehad het en hulp verleen het aan swart mense wat belangstel om aan die middelklas swart identiteit te voldoen. [9]

Elizabeth: Selfs met 'n bestaande gemeenskap, sukkel die lewe vir diegene wat uit die toenemend riskante lewe van Noord-Virginia vlug, in ruil vir die meer verwelkomende Philadelphia. Stevenson beskryf uitgebreid Philip Nelson, wat die 'tradisionele' waardes van sy tyd omhels het en dat hy sy rol in sy gesin as broodwinner en beskermer beskou het. [10] Toe hy hulle na Philadelphia verhuis, vind hy die lewe duurder en goed betaalde werk. Sy omhelsing van hierdie tradisionele rol van verskaffer is ondersteun deur sy patriargale benadering tot sy familie. Hy het al die besluite geneem oor die verhuising, waarheen om te verhuis, wat om te bewaar of te verkoop, wat Stevenson voorstel, was eintlik nie die norm vir gratis swart gesinne in hierdie tydperk nie. In plaas daarvan merk sy op, “die aard van die ekonomiese en sosiale onderdrukking wat suidelike vrye mense van kleur in die gesig gestaar het, hul bande met 'n slaweverlede en hul unieke kulturele erfenis het gesamentlik beteken dat baie nie in patriargaal gestruktureerde huishoudings gewoon het nie. Dit het ook beteken dat 'n groeiende aantal nie kernfamilies het nie. Gratis swart huishoudelike verhoudings was meer vloeibaar en buigbaar, waarvan die samestelling, struktuur en leierskap binne en tussen geslagte kan verander. Ten spyte van hierdie diversiteit, bly patriargale gesag egter 'n onderliggende tema in die sosiale wêreld van vrye swartes, selfs al is dit meer ideaal as werklik. " [11]

Averill: Soos CaVar Reid toon in sy onlangse proefskrif oor swart gesinne in post-emansipasie Georgia, het vader as verskaffer voortgegaan na die Amerikaanse burgeroorlog. In een staaltjie vertel Reid van 'n vryman genaamd Charles Billings, wat saam met die Freedman's Bureau gewerk het om toesig oor sy dogter te kry in Mei 1868. Haar ma was dood en Billings het aangedring om sy ouerlike regte na te streef. Die saakwerker, Fred Mosebach, het in sy verslag kommentaar gelewer oor Billings se duidelike emosionele en finansiële vermoë om 'n huis vir sy dogter te bied. Alhoewel Billings eers 'n ander ondersoek deur die Freedman's Bureau sou moes ondergaan, sou hy uiteindelik met sy dogtertjie herenig word. [12] Reid voer aan dat swart mans se toewyding aan familie 'n kenmerkende kenmerk was van hul post-emansipasie stryd. Net soos Billings, wat geveg het om toesig oor sy kind te kry nadat albei deur die emansipasieverkondiging wettig vrygemaak is, het 'n skyn van 'n meer tradisionele manlikheid ontstaan, veral omdat manlikheid gekoppel was aan vaderskap en dat dit noodsaaklik was vir die heropbou van swart manlikheid na emansipasie.

Elizabeth: Om die Victoriaanse vader die 'verskaffer' te wees, moes hy ekonomiese mag hê. In nywerheidsekonomieë is die waarde daarvan gekoppel aan produktiwiteit. 'N Werklose man, veral een met 'n gesin, is dus 'n skande. Maar dit is nie altyd moontlik om ekonomiese mag te hê nie, en dit is vandag nie altyd moontlik nie, en dit was beslis nie moontlik vir baie in die 19de eeu in Brittanje en die VSA nie. Soos ons reeds bespreek het, het slawe van swart mans in die Verenigde State geen wettige reg gehad om lone te verdien of eiendom te besit of iets te produseer wat hul gesin ekonomies kan voorsien nie. Selfs vir 'n vry man van kleur, as sy familie 'n slaaf was, het dit enorme ekonomiese mag geverg om die enigste ding te voorsien wat sy vrou en kinders regtig nodig gehad het: vryheid.

Averill: Vir blanke mans, veral diegene in die werkersklas, kan ekonomiese stagnasie, seisoenale arbeid en ander vorme van werkloosheid rampspoedig wees. Baie mans, ja, het hul salaris gedrink en hul gesinne koud en honger gelaat. Maar baie was sonder werk as gevolg van magte wat heeltemal buite beheer was. As die gevallestudie van York, Engeland wat Strange ondersoek, baie van 'n aanduiding is, was hierdie samelewings -ebbe en vloei veel meer gereeld die oorsaak van werkloosheid as vaders om al die lone weg te drink. Dit is meer waarskynlik dat die meeste mans hul lone vir die kroeg teruggehou het, maar meestal die meeste bygedra het tot die huishoudelike inkomste. Dit beteken nie dat die lewe in elk geval nie altyd moeilik was vir die mense nie, selfs al was twee ouers besig om alles in hul vermoë te doen, die lewe vir die werkersklas was dikwels ellendig en verpletterend.

Elizabeth: In die bepalende teks vir die gesinslewe van die werkersklas uit die 19de eeu, stel Ellen Ross die idee voor dat die werkersklas voortdurend besig was met 'liefde en moeite' vir hul gesinne. Dit het die standaard manier geword om oor werkersklasma's te dink, waarop Ross haar studie fokus, maar nie vaders nie. Vreemd toon, deur studies oor outobiografie en memoires van die werkersklas, dat dit vir beide die geval is. 'Liefde en moeite' was sentraal by die werkersklasouers uit die 19de eeu. Ma het opgeoffer vir haar kinders en vir hulle gesorg, selfs diegene met verre moeders wat onthou dat hulle haar wou hê as hulle siek was of seergemaak het. Daardie opoffering, toe sy ekstra skofte werk om meer geld te verdien, maaltye sonder om te eet, elke haarself in haar gesin gegooi het, was haar moeite en haar moeite was haar liefde. Vir vaders uit die werkersklas het hulle gewerk, hulle het die toekoms van hul kinders gereël; hulle het 30 myl per dag gestap om betaalde arbeid te vind. Liefde en swoeg praat nie van liefde nie, komma -swoeg. Dit is eerder 'n enkele konsep waarin die werkersklas -ouerskap berus op koestering deur voorsiening, omgee deur opoffering, liefde deur moeite.

Averill: Vaders wat misluk, was in die geskrifte van hul kinders in die oordele wat deur middelklashervormers en ander buitestaanders gelê is, byna altyd vaders wat nie voorsien het nie.

Elizabeth: Maar die uitdagings vir die vermoë van 'n Victoriaanse man om vir sy gesin te sorg, was nie uniek vir wit werkersklasmanne in die Verenigde Koninkryk of vrye en verslaafde swart mans in die VSA nie. Middelklasmanne was net so vatbaar daarvoor dat hulle nie kon werk nie. Vermoë, of gestremdheid, om te werk is ook belangrik. Besering, geestesongesteldheid en permanente gestremdheid is moontlik versag deur die sosio-ekonomiese status, maar geen Victoriaanse man was werklik immuun teen die gevolge van die mislukking van liggame nie. 'N Mislukte liggaam kan lewe vir die dood of 'n blanke of swart man van die werkersklas beteken, dit kan ernstige gevolge hê vir 'n middelklasman, tot en met die dood. As u aan die einde van die 19de en vroeë 20ste eeu begin met periodes van maatskaplike welsynsprogrammering, van privaat sowel as van openbare entiteite, sal u sien dat mense met gestremdhede sleg word omdat hulle kinders kry, asof hulle dit nie verdien nie.

Averill: Om dit alles terug te bind aan Sarah se boek, word 'voorsiening' vir gesinne, as die primêre vaderlike funksie, ontwrig deur die Amerikaanse burgeroorlog. Te veel mans is vermoor, te veel gebreek fisies en geestelik, om terug te keer na die Victoriaanse ideaal van vaderskap. Die naoorlogse tydperk in die VSA was nog steeds 'n kapitalistiese stelsel wat die waarde van sy mense in produktiwiteit gemeet het. Daar is 'n baie fassinerende werk oor gestremdheid, kapitalisme, manlikheid, werk en welsyn wat daar reeds aan die gang is. Ek weet dat Margery Levine-Clark hierdie idees ondersoek in haar huidige projek oor die Britse welsynstelsel en manlikheid in die vroeë 20ste eeu. Hierdie probleme is veral belaglik as ons vaderskap in die mengsel gooi. Want in die Victoriaanse denkwyse oor vaders as enigste of primêre broodwinners, wat tot die tweede golf feminisme aan die einde van die 20ste eeu in die VSA en die Verenigde Koninkryk grootliks onbetwis bly, is die voorsiening vir die gesin afhanklik van die vermoë om te werk. Ons sien dus hierdie groot omwentelinge rondom oorlogstye, veral die Amerikaanse burgeroorlog, die Groot Oorlog en die burgeroorlog, waar manlikheid in oproer is, en regerings moet nadink oor hoe hulle die verlies van die vader as verskaffer vir duisende moet hanteer , honderde duisende gesinne en individuele mans wat gewond, verpletter, permanent of tydelik gestremd is, moet uitvind hoe hulle steeds die vader, die man, kan wees wat hulle altyd gedink het hulle sou wees. Vir diegene wat vaders was voordat hulle oorlog toe gegaan het, moet hulle agterkom watter vader hulle in die nadraai kan wees.

Gerry Mulligan en pa | Library of Congress

Elizabeth: 'n Interessante studie kan kwantifiseer hoeveel kinders van soldate voel dat hul vaders verskuif het van liefdevolle vaders na ver of afwesig. Maar dit is 'n bietjie meer ambisieuse projek as wat ons vandag tyd het!

Averill: Sommige werkersklas, middelklas, blanke, swart, inheemse Amerikaanse en immigrante vaders was tiranne, gewelddadig en beheersend, en het fisieke, emosionele en/of geestelike krag gebruik om sy vrou en kinders te laat buig en voor sy gesag van die paterfamilies te buig.

Elizabeth: Die meeste geswoeg om vir hul gesinne te sorg. In gesinne uit die middelklas het vaders die primêre las van die ekonomiese produksie gedra, want die sukses van 'n man was veronderstel om genoeg voorsiening te maak vir sy vrou om die huishouding te bestuur en die kinders groot te maak. In die werkersklasgesinne, terwyl vroue albei vir lone gewerk het (byna altyd baie minder betaal het as hul manlike eweknieë) en die meeste daaglikse huishoudelike werk gedoen het, soos kook en kinderopvoeding, sou vaders die grootste deel van die inkomste inhou. Sommige was afwesig, fisies en/of emosioneel, uit noodsaaklikheid, tientalle kilometers geloop op soek na werk, of het nie heeltemal geweet wat om met kinders te doen nie, baie was ver, nie gesosialiseerd om liefdevol te wees nie, maar diep belê in die welstand en die toekoms van hul kinders was baie lief vir die bal, met die bal gespeel, hulle geleer hoe om te hengel, vir hulle voor te lees of vir hulle stories te vertel terwyl hulle in "sy stoel" gekuier het. Geen twee vaders was beslis dieselfde nie, maar die meeste het hul bes gedoen om vir hul gesinne te sorg.


Werk en huishoudelike lewe

Sulke politieke en kulturele konflikte het 'n groter dringendheid en betekenis in die konteks van ekonomiese ontwikkeling gekry. Die vinniger handelstempo, gekombineer met die uitbreiding van die vervaardiging, het nuwe geleenthede vir ambisieuse en talentvolle mense gebied. Talle plaasseuns, wat nie meer tevrede is om in hul vaders se voetspore te volg nie, het nuwe loopbane gesoek en as swak betaalde klerke en onderwysers gewerk terwyl hulle hoop op 'n beter toekoms. In stede het 'n paar vakmanne hulself verander in witboordjie-sakelui wat toesig gehou het oor arbeiders en rekeningboeke oorweeg het. Maar in die middelklas was ook mans wat boerdery met entrepreneurskap vermeng het en klein sakelui wie se daaglikse werk sowel bestuurs- as produktiewe arbeid behels. Al hierdie beroepe vereis geletterdheid en gesyferdheid, en die meeste van hulle vereis ook minstens 'n mate van verfyning. Belangriker nog: hulle het beide inisiatief en risiko's geneem. Die Amerikaners van die middelklas het beslis nie saamgestem oor die grense van respekvolle entrepreneurskap nie, oor die mate van ambisie en die risiko's wat sosiaal en moreel aanvaarbaar was. Maar in die uitwerking en viering van die selfgemaakte man-'n mitiese figuur wat oor 'n onbestendige mark geseëvier het deur vaardigheid en verstand-het die negentiende-eeuse Amerikaners hul strewe gerehabiliteer. Ironies genoeg het historici ontdek dat die gewaagde selfgemaakte man gewoonlik afhang van sy geboortefamilie, wie se lede saamgewerk het om sy vroeë loopbaan te finansier. Die geld wat nodig is vir opvoeding en beroepsopleiding, was die gevolg van jare se sorgvuldige besparing sowel as die aanvullende inkomste wat moeders en susters genereer het.

Die viering van die selfgemaakte mens dui meer op die skepping van nuwe beroepe. Dit was eerder deel van 'n breër transformasie van die maniere waarop vroeë Amerikaanse Amerikaners die verhouding tussen produktiewe en nie -produktiewe arbeid en tussen die openbare en private sfeer voorgestel het. Die transformasie van die ekonomie het geleidelik ouer ruilstelsels ondermyn en die belangrikheid van kontant vir daaglikse transaksies verhoog. Produktiwiteit het sinoniem geword met betaalde werk, wat die erkenning van die ekonomiese waarde van vroue se onbetaalde kook, skoonmaak, verpleeg en naaldwerk verminder het. Hierdie take, wat beide die maak en die besparing behels, het van kritieke belang gebly vir die ekonomiese strategieë van die middelklasgesinne. Maar teen die 1830's is die belangrikheid van vroulike huishoudelike arbeid, wat eens erken is as 'n deurslaggewende komponent van ekonomiese sekuriteit, verduister deur die opkoms van werkverlening en 'n nuwe huishoudelike ideaal wat gesinne as liefdevol eerder as produktiewe entiteite beklemtoon het.

Hierdie onderskeidings is versterk deur 'n transatlantiese huishoudelike ideologie wat die skeiding tussen openbare en private sfere beklemtoon as 'n uitbreiding van die fundamentele verskille tussen vroue en mans. Die intellek, ambisie en krag van mans pas hulle by die openbare sfeer en die werkswêreld en die politiek van vroue en die aangebore vroomheid pas hulle by die rolle van vrou en moeder. As vroue uit die middelklas uitgesluit word van die openbare sfeer, is hulle vasgelê in huise wat nie as produktiewe ondernemings gedink word nie, maar as arena's vir die gesinslewe. Moederlike invloed het geleidelik patriargale gesag vervang as die middelpunt van die huislike ideaal. Deur nuwe vorme van werk en gesin as die onverbiddelike effek van manlikheid en vroulikheid te beskou, het huishoudelike ideoloë aan beide kante van die Atlantiese Oseaan gehelp om 'n radikaal innoverende stel sosiale reëlings en ideale te naturaliseer. Hulle het ook die aandag afgewyk van die ongelyke ooreenstemming tussen ideologie en praktyk.


PRIMÊRE BRON

Wat is die neigings? Ons gegewens toon 'n toename in die kans dat eerste huwelike (in skeiding of egskeiding) eindig vir huwelike wat in die 1950's tot die 1970's begin het. Vanaf die vroeë sewentigerjare tot laat in die tagtigerjare was die afbreekpunte redelik stabiel. Die waarskynlikheid van hertrou na egskeiding het effens afgeneem, en die waarskynlikheid dat die tweede huwelik gaan breek, het van die 1950's tot die 1980's gestyg.

Verskil die neigings volgens ras/etnisiteit?? Dit blyk dat hierdie tendense soortgelyk was vir nie-Spaanse wit en nie-Spaanse swart vroue, maar swart vroue het 'n hoër huweliksbreuk beleef, 'n laer oorgang van skeiding na egskeiding en laer huwelik. Onder blanke vroue het die toenemende waarskynlikheid dat die eerste huwelik verbrokkel het, in die sewentigerjare afgeneem, maar dit blyk dat dit deur die 1980's steeds vir swart vroue toegeneem het.

Is kenmerke van gemeenskappe wat verband hou met sukses in die huwelik? Hierdie verslag toon duidelike bewyse dat welvaart in die gemeenskap verband hou met suksesvolle saamwoon en huwelike, en dat armoede in die buurt die waarskynlikheid verhoog dat saamwoon en huwelike misluk.

Word die statistiese portret van vakbondvorming en ontbinding geraak as ons ongetroude samesyn en skeiding van die huwelik sowel as wettige egskeiding meet? Een groot voordeel van opnames oor huwelike is dat ons ons nie beperk tot die ondersoek van wettige huwelike en egskeidings nie. Die gegewens in hierdie verslag toon dat die waarskynlikheid dat 'n ongeskonde voorhuwelikse samesyn tot 'n huwelik sal lei 70 % is na 5 jaar dat die waarskynlikheid verband hou met die vrou se ras, ouderdom, opvoeding, die inkomste van die huishouding en die ekonomiese geleenthede in die gemeenskap. Die gegewens toon ook aan dat baie huwelike eindig in egskeiding, maar nie in egskeiding nie, en dat die kyk na egskeiding die huweliksontwrigting onder sommige groepe-veral nie-Spaanse swart en Spaanse vroue-baie onderskat.

Watter demografiese, ekonomiese en sosiale faktore beïnvloed die kans dat die huwelik sal slaag of misluk? Hierdie verslag toon dat 'n aantal kenmerke nou verband hou met die kans dat 'n huwelik sal voortduur of uitmekaar gaan. By die eerste huwelike, byvoorbeeld, is dit minder waarskynlik dat huwelike uitmekaar gaan, en meer suksesvol is as die vrou in 'n twee-ouerhuis grootgeword het, Asiër was, 20 jaar oud was of ouer was, nie kinders toe sy trou, 'n kollege-opleiding het, meer inkomste het of 'n godsdienstige verbintenis het.

Die volgende hoogtepunte illustreer die soorte bevindings wat in hierdie verslag aangetoon word:

Die waarskynlikheid van eerste huwelik is laer vir nie-Spaanse swart vroue as vir ander vroue. Om op die 18de verjaardag te trou, is meer waarskynlik vir Spaanse en nie-Spaanse wit vroue en minder geneig vir nie-Spaanse swart en Asiatiese vroue. Eerste huwelik is minder waarskynlik vir vroue wat rapporteer dat hul godsdiens nie belangrik is nie. Vroeë huwelike is meer geneig vir vroue in gemeenskappe met 'n hoër werkloosheid by mans, 'n laer mediane gesinsinkomste, 'n groter armoede en 'n groter ontvangs van welsyn. Eerste huwelik is meer waarskynlik in nie -metropolitaanse gebiede en minder waarskynlik in sentrale stede.

Die waarskynlikheid dat 'n ongeskonde eerste voorhuwelikse samesyn 'n huwelik word is hoër onder wit vroue en laer onder swart vroue hoër onder paartjies met 'n hoër inkomste as vir paartjies met 'n laer inkomste en hoër by saamwoonvroue met enige godsdienstige verbintenis as vir diegene sonder religieuse affiliasie, veral onder blanke vroue. Die huwelik is meer waarskynlik vir saamblywende blanke vroue wat rapporteer dat hul godsdiens 'n bietjie of baie belangrik is as vir diegene wat rapporteer dat hul godsdiens nie belangrik is nie.

Saamgestelde vroue is meer geneig om te trou as hulle in gemeenskappe woon met 'n laer werkloosheid by mans, 'n hoër mediane gesinsinkomste, 'n laer armoede en 'n laer ontvangs van welsyn. Dit blyk dat die werkloosheidsyfer onder mans meer belangrik is onder swart vroue as onder wit vroue.

Na die eerste 3 jaar van saamwoon, die waarskynlikheid dat 'n eerste voorhuwelikse saamwoon opbreek is hoër onder swart vroue as onder Spaanse of blanke vroue en is hoër onder jonger as ouer vroue, veral onder blanke vroue. Vroue wat ooit gedwing is om omgang te hê voordat die samesyn begin het, is meer geneig om hul eerste voorhuwelikse samesyn te verbreek as vroue wat nog nooit gedwing is nie.

Dit is meer waarskynlik dat saamwoon vroue hul eerste voorhuwelikse samesyn verbreek as hulle in gemeenskappe woon met 'n hoër manlike werkloosheid, 'n laer mediane gesinsinkomste en 'n hoër armoede en welvaart.

Swart vroue is meer geneig om te ervaar eerste huweliksonderbreking en Asiatiese vroue is minder geneig om die eerste huweliksontwrigting te ervaar, in vergelyking met wit of Spaanse vroue. Eerste huwelike van vroue wat 20 jaar of ouer is tydens die huwelik, is minder geneig om uit te breek as huwelike van tienerbruide, maar daar is geen beduidende verskil tussen huweliksouderdom onder Spaanse vroue nie. Vroue wie se godsdiens ietwat of baie belangrik is, is ook minder geneig om hul eerste huwelik te verbreek as diegene wie se godsdiens nie belangrik is nie. Vroue wat tydens hul kinderjare by albei ouers gewoon het, het minder kans om hul eerste huwelik te verbreek as vroue wat nie tydens hul kinderjare met twee ouers grootgemaak is nie.

BETEKENIS

Die interpretasie van die National Survey of Family Growth is 'n uitdaging vir die werklike verslag wat oor 103 bladsye strek, waarvan meer as die helfte numeriese tabelle is. Alhoewel hierdie detailvlak nodig is vir 'n deeglike statistiese ontleding, is die meeste lesers meer geïnteresseerd in 'n opsomming van die bevindinge, wat aan die begin van die verslag verskaf word. Samevattend kom die outeurs van die verslag tot die gevolgtrekking dat egskeidingsyfers tans stabiel is, dat huwelike meer dikwels in armer gemeenskappe en buurte misluk, en dat beter opvoeding, hoër ouderdom en inkomste en godsdienstige affiliasie verband hou met laer egskeidingsyfers in 'n eerste huwelik.

Algemene bevindings soos hierdie verg geen volledige data -analise nie en is dikwels elders beskikbaar. Die waarde van 'n studie soos die NSFG lê in die vermoë om baie spesifieke vrae te beantwoord. Oorweeg byvoorbeeld 'n maatskaplike diensagentskap wat probeer om egskeidingsyfers in 'n spesifieke stedelike gemeenskap te verminder. Die werkers in hierdie agentskap weet dat demografiese faktore 'n rol speel in egskeiding, hulle verstaan ​​ook dat die spesifieke oorsake van egskeiding tussen etniese groepe wissel. In sulke gevalle laat die NSFG ondersoekers toe om spesifieke faktore wat relevant is vir hul gemeenskap te bepaal.

Nasionale statistieke oor die eerste huweliksbreuk toon byvoorbeeld dat die egskeidingsyfers stadiger gestyg het gedurende die sewentigerjare. Hierdie verbetering was egter nie konsekwent in etniese groepe nie, en die koerse het gedurende die daaropvolgende dekade steeds skerper gestyg onder swart vroue. Sulke inligting kan die voorheen genoemde agentskap help om te besluit waar hulle hul pogings wil toespits.

'N Volledige analise soos die NSFG is ook nuttig om 'n paar vrae wat lank gedebatteer is, te beantwoord. Daar bestaan ​​twee verskillende denkrigtings ten opsigte van saamwoon, of saamwoon terwyl hulle ongetroud is. Paartjies wat kies om saam te woon, beskryf dit dikwels as 'n lae-risiko toets van verenigbaarheid, moontlik minder riskant en minder ingewikkeld as 'n huwelik en daaropvolgende egskeiding. Konserwatiewe godsdienstige groepe is geneig om krities te wees oor sulke reëlings, met die argument dat hulle emosioneel ongesond is en toewyding moeiliker maak en uiteindelik huwelike benadeel.

Watter perspektief op saamwoon ondersteun die studiegegewens? Soos dikwels in data -analise voorkom, is die antwoord kompleks. Eerstens word die verhouding tussen voorhuwelikse saamwoon en huwelik beïnvloed deur faktore soos ras en inkomstevlak, byvoorbeeld, wit vroue en diegene met 'n hoër inkomste is meer geneig om van saamwoon na huwelik te beweeg as swart vroue en diegene wat minder verdien. Oor die algemeen bevind die studie dat wit paartjies na drie jaar van saamwoon 'n kans van 60 persent het om te trou, terwyl die syfer vir Hispanics 50 persent is en die persentasie vir swartes 35 persent. Gedurende die eerste tien jaar van saamleef, het paartjies wat saam begin woon het terwyl hulle jonger was as vyf en twintig jaar 'n kans van 60 persent om uiteindelik te skei.

By die interpretasie van data uit die NSFG en soortgelyke verslae, moet die resultate korrek geïnterpreteer word. Byvoorbeeld, die meeste navorsing oor huwelike en egskeiding meet slegs werklike egskeidings en nie skeidings nie. Aangesien Amerikaners soms besluit om hul huwelike te beëindig deur te skei, maar nie wettig te skei nie, is die werklike aantal mislukte huwelike waarskynlik hoër as die syfers wat die NSFG verskaf. 'N Ander besorgdheid in so 'n studie handel oor vooroordeel oor sosiale wenslikheid, of die neiging dat respondente lieg oor sosiaal onaanvaarbare gedrag, soos ontrouheid. Hierdie vooroordeel kan lei tot onakkurate assesserings van die frekwensies van spesifieke gedrag.

Terwyl die NSFG omvangryke inligting verskaf oor wanneer en waarom Amerikaners trou, skei en hertrou, voorskryf dit nie oplossings vir die probleme wat dit belig nie. Die doel van die studie is om omvattende data te verskaf vir gebruik deur organisasies wat oplossings bied, sodat hulle hul hulpbronne doeltreffender kan toepas.

VERDERE HULPBRONNE

Boeke

Tucker, M. en C. Mitchell-Kernan. Die afname in die huwelik onder Afro -Amerikaners. New York: Russell Sage, 1995.

Waite, L. J. en M. Gallagher. Die saak vir die huwelik: waarom getroude mense gelukkiger, gesonder en beter daaraan toe is. New York: Doubleday, 2000.

Zill, N. en M. Gallagher. In werking gestel: hoe vaar Amerikaanse gesinne in 'n veranderende ekonomie en 'n individualistiese samelewing. Washington, DC: Child Trends, 1994.

Tydskrifte

Amato, P. R. "Die gevolge van egskeiding vir volwassenes en kinders." Journal of Marriage and the Family 62 (2000): 1269-1287.

Duncan, G. en S. Hoffman. "'N Heroorweging van die ekonomiese gevolge van huweliksontbinding." Demografie 22 (1985): 485-497.

Kunz, J. "Die intergenerasionele oordrag van egskeiding: 'n nege generasie studie." Tydskrif vir egskeiding en hertrou 34 (2000): 169-175.


Kyk die video: Wat is gemeenskap met Christus en hoekom het ons dit nie?


Kommentaar:

 1. Sidell

  Daarin is iets. Dankie vir 'n verduideliking, hoe makliker, hoe beter ...

 2. Milward

  Ons kan lank oor hierdie kwessie praat.

 3. Kevinn

  Sekerlik. Ek stem saam met alles hierbo per gesê. Ons sal hierdie vraag ondersoek.

 4. Esdras

  Na my mening is jy nie reg nie. Skryf vir my in PM, sal ons bespreek.Skryf 'n boodskap