Suid -Carolina se verordening tot nietigmaking [Nov. 1832] - Geskiedenis

Suid -Carolina se verordening tot nietigmaking [Nov. 1832] - Geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Verordening om sekere handelinge van die Kongres van die Verenigde State tot niet te maak, wat na bewering wette is wat pligte en pligte op die invoer van buitelandse goedere stel.

Terwyl die Kongres van die Verenigde State, volgens verskillende handelinge, veronderstel is om handelinge tot pligte en heffings op buitelandse invoer te plaas, maar in werklikheid bedoel is vir die beskerming van binnelandse vervaardigers, en die uitreiking van gawes aan klasse en individue wat betrokke is by spesifieke werksgeleenthede, by die koste en die besering en onderdrukking van ander klasse en individue, en deur die vrystelling van sekere buitelandse goedere, soos wat nie in die Verenigde State geproduseer of vervaardig word nie, ten einde die voorwendsel vir die oplegging van hoër en buitensporige pligte op artikels soortgelyk aan diegene wat bedoel is om beskerm te word, het sy regverdige bevoegdhede ingevolge die Grondwet oorskry, wat aan hom geen bevoegdheid verleen om sodanige beskerming te verleen nie, en die ware betekenis en bedoeling van die Grondwet geskend het, wat voorsiening maak vir gelykheid in die oplegging van belasting op die verskeie state en gedeeltes van die konfederasie; En terwyl die genoemde kongres, wat sy regverdige bevoegdheid om belasting op te lê en inkomste in te vorder, oorskry met die doel om die spesifieke doelstellings en doeleindes te bereik en te bereik wat die Grondwet van die Verenigde State dit magtig om te bewerkstellig en te bewerkstellig, het hy onnodige inkomste vir voorwerpe ingesamel en ingesamel ongemagtig deur die Grondwet:

Ons, dus, die mense van die staat South Carolina in die byeenkoms vergader, verklaar en verorden, en word hiermee verklaar en georden dat die verskillende handelinge en dele van die handelinge van die Kongres van die Verenigde State, wat na bewering wette is die heffing van pligte en heffings op die invoer van buitelandse goedere, en wat nou werklike werking en werking in die Verenigde State het,
en, veral,. [die tariefwette van I828 en I832]. .. is ongemagtig deur die Grondwet van die Verenigde State en skend die ware betekenis en bedoeling daarvan, en is nietig, ongeldig, en geen wet nie, of bindend op hierdie staat, sy amptenare of burgers; en alle beloftes, kontrakte en verpligtinge, gemaak of aangegaan, of gemaak of aangegaan, met die doel om die pligte wat deur die genoemde handelinge opgelê word, te verseker, en alle geregtelike verrigtinge wat hierna bevestig word, is en sal heeltemal nietig gehou word.

En dit is verder bepaal dat dit nie geoorloof is vir enige van die saamgestelde owerhede, hetsy van hierdie staat of van die Verenigde State, om die betaling van pligte wat deur die genoemde handelinge opgelê is, binne die perke van hierdie staat af te dwing nie; maar dit is die wetgewer se plig om sodanige maatreëls te tref en handelinge uit te voer wat nodig is om hierdie verordening ten volle in werking te stel, en om die werking van genoemde dade en dele van die handelinge van die kongres van die Verenigde State binne die perke van hierdie staat, vanaf en na die eerste dag van Februarie volgende, en die plig van alle ander gesaghebbende owerhede, en van alle persone wat woon of binne die grense van hierdie staat is, en hulle word hiermee vereis en beveel , om hierdie verordening, en die handelinge en maatreëls van die Wetgewer wat daaraan gehoorsaam is, te gehoorsaam en uit te voer.

En dit word verder bepaal dat in geen geval van reg of billikheid, beslis in die howe van hierdie staat, waarby die bevoegdheid van hierdie verordening of die geldigheid van sodanige handeling of handelinge van die Wetgewer in twyfel getrek word nie. met die oog op die uitvoering daarvan, of die geldigheid van die voorgaande kongreshandelinge, met die oplegging van pligte, word 'n appèl aangeteken of toegelaat by die Hooggeregshof van die Verenigde State, en mag geen afskrif van die rekord daarvoor toegelaat of toegelaat word nie doel; en as daar probeer word om sodanige appèl aan te teken, gaan die howe van hierdie staat voort om hul vonnisse uit te voer en af ​​te dwing volgens die wette en gebruike van die staat, sonder verwysing na sodanige poging tot appèl, en die persoon of persone wat probeer om so 'n appèl kan aanvaar word as vir minagting van die hof.

En verder word verordineer dat alle persone wat nou 'n amp van ere, wins of vertroue, burgerlik of militêr onder hierdie staat beklee, (lede van die wetgewer uitgesluit), binne hierdie tyd en op so 'n manier moet buig soos die Wetgewer dit voorskryf, 'n eed aflê om hierdie verordening en sodanige handelinge of handelinge van die Wetgewer te gehoorsaam, uit te voer en af ​​te dwing as wat in die uitoefening daarvan uitgevaardig kan word, volgens die ware bedoeling en betekenis daarvan; en by die verwaarlosing of weglating van so 'n persoon of persone om dit te doen, word sy of hul ampte onmiddellik ontruim en word dit vervul asof daardie persoon of persone dood of bedank het; en niemand hierna verkies tot 'n amp van ere, wins of vertroue, burgerlik of militêr nie (lede van die wetgewer uitgesluit), mag, totdat die wetgewer andersins voorsiening maak en aanwys, die uitvoering van sy amp betree of in enige respek wat bevoeg is om die pligte daarvan uit te voer, totdat hy op dieselfde manier 'n eed afgelê het; en geen jurielid mag by enige van die howe van hierdie staat bevoegd wees nie, uit welke rede ook al hierdie verordening of enige wetgewende handeling wat uit hoofde daarvan uitgevaardig is, ter sprake is, tensy hy, behalwe die gewone eed, eers het 'n eed afgelê dat hy hierdie verordening goed en werklik sal gehoorsaam, uitvoer en afdwing, en sodanige handelinge of handelinge van die Wetgewer wat dieselfde mag doen, word in werking en in werking gestel volgens die ware bedoeling en betekenis daarvan.

En ons, die mense van Suid-Carolina, tot die einde dat die regering van die Verenigde State en die mense van die medestate ten volle kan verstaan ​​dat ons vasbeslote is om dit, ons verordening en verklaring, te handhaaf gevaar, verklaar verder dat ons ons nie sal onderwerp aan die mag van die Federale Regering om hierdie staat tot gehoorsaamheid te beperk nie; maar dat ons die gang deur die kongres sal oorweeg om enige handeling te magtig wat die diens van 'n militêre of vlootmag teen die staat South Carolina, haar saamgestelde owerhede of burgers magtig; of enige handeling om die hawens van hierdie staat, of enige van hulle, af te skaf of te sluit, of andersins die vrye in- en uitgang van vaartuie na en van genoemde hawens, of enige ander handeling van die Federale Regering, om die staat te dwing, belemmer , sluit haar hawens op, vernietig of teister haar handel, of handhaaf die handelinge wat hierdeur nietig verklaar word, anders as deur die burgerlike tribunale van die land, in stryd met die langer voortbestaan ​​van Suid -Carolina in die Unie: en dat die mense van hierdie staat sal hulle voortaan onthef van alle verdere verpligtinge om hul politieke verbintenis met die mense van die ander state te handhaaf of te behou en sal onmiddellik voortgaan om 'n aparte regering te organiseer en alle ander dade en dinge te doen wat soewereine en onafhanklike state mag met reg doen.Kommentaar:

 1. Shaktirg

  waaaaaaa nie dat geglimlag nie heeltemal super af is nie, kom net op Ischo

 2. Faura

  Ek bevestig. Al die bogenoemde is waar. Ons kan oor hierdie tema kommunikeer.

 3. Adofo

  Ek beveel aan dat u Google.com soek

 4. Rakin

  Het u die onderwerp gelees?Skryf 'n boodskap