Die sewe liberale kunste

Die sewe liberale kunste


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Die sewe liberale kunste - geskiedenis


Generaal Ahiman Rezon, deur Daniel Sickels, [1868], op sacred-texts.com

Die Sewe Liberale Kunste en Wetenskappe,

Wat grammatika, retoriek, logika, rekenkunde, meetkunde, musiek en sterrekunde is, word hier geïllustreer. Grammatika is die wetenskap wat ons leer om ons idees uit te druk in gepaste woorde, wat ons daarna met retoriek kan verfraai en versier, terwyl Logika ons leer hoe om met behoorlikheid te dink en te redeneer, en om taal ondergeskik te stel aan denke. Rekenkunde, wat die wetenskap is om te bereken deur getalle, is absoluut noodsaaklik, nie net vir 'n deeglike kennis van alle wiskundige wetenskap nie, maar ook om ons daaglikse avokasies behoorlik na te streef. Meetkunde, of die toepassing van rekenkunde op verstandige hoeveelhede, is uit alle wetenskappe die belangrikste, aangesien ons die aardbol waarmee ons woon, kan meet en ondersoek. Die beginsels daarvan strek tot ander sfere, en wat beset is by die nadenke en metings van die son, maan en hemelliggame, vorm die wetenskap van die sterrekunde en laastens, wanneer ons gedagtes gevul word en ons gedagtes vergroot word, deur die bepeinsing van al die wonder wat hierdie wetenskappe vir ons oopmaak, musiek kom na vore om ons harte te versag en ons geneenthede te kweek deur die strelende invloede daarvan.

GRAMMAR

Is die sleutel waarmee alleen die deur oopgemaak kan word vir die verstaan ​​van spraak. Dit is Grammatika wat die bewonderenswaardige taal van die taal openbaar en die verskillende bestanddele daarvan ontvou en sy name, definisies en onderskeie ampte ontbloot, as 't ware die draad waarvan die spraaknet bestaan. Hierdie refleksies kom selde voor

enigiemand voor die kennismaking met die kuns, maar tog is dit die sekerste dat dit sonder kennis van grammatika baie moeilik is om met eerlikheid, presisie en suiwerheid te praat.

RETORIES.

Dit is deur retoriek dat die kuns om welsprekend te praat, verkry word. Om 'n welsprekende spreker te wees, in die regte sin van die woord, is verre van algemeen of maklik: dit is die kuns om oortuigend te wees en die kuns te beveel, nie net om die fancy te behaag nie, maar om beide te spreek tot die begrip en die hart.

LOGIEK

Is dit die wetenskap wat ons lei hoe om duidelike en duidelike idees van dinge te vorm, en ons daardeur verhinder om mislei te word deur die gelykenis of ooreenkoms daarvan? Van al die menswetenskappe is dit wat die mens betref, die menslike verstand beslis die waardigste en die korrekte manier om sy verskillende kragte uit te voer vir die bereiking van waarheid en kennis. Hierdie wetenskap moet gekweek word as die grondslag of grondslag van ons ondersoeke, veral in die nastrewing van die verhewe beginsels wat ons aandag as messelaars eis.

ARITMETIES

Is die kuns van nommering, of die deel van die wiskunde wat die eienskappe van getalle in die algemeen oorweeg. Ons het maar 'n baie onvolmaakte idee van dinge sonder kwantiteit, en as onvolmaaktheid van die hoeveelheid self, sonder die hulp van rekenkunde. Al die werke van die Almagtige is gemaak in getal, gewig en maat, daarom moet ons rekenkundige berekeninge verstaan, en hoe groter die vordering wat ons maak in die wiskundige wetenskappe, om dit reg te verstaan, en hoe groter die vordering wat ons maak in die wiskundige wetenskappe. is die gewone voorwerpe van ons opvattings, en word daardeur gelei tot 'n meer omvattende kennis van ons groot Skepper en die werke van die skepping.

MEETKUNDE

Behandel die magte en eienskappe van groottes in die algemeen, waar lengte, breedte en dikte in ag geneem word. punt aan a lyn, van 'n lyn na 'n superfices, en van 'n superfices na 'n stewig.

A punt is die begin van alle meetkundige materie.

A lyn is 'n voortsetting daarvan.

A superfices is lengte en breedte, sonder 'n gegewe dikte.

A stewig is lengte en breedte, met 'n gegewe dikte, wat 'n kubus vorm en die geheel begryp.

DIE VOORDELE VAN MEETKUNDE.

Deur hierdie wetenskap word die argitek in staat gestel om sy planne te konstrueer en sy ontwerpe uit te voer: die generaal, sy soldate die ingenieur te rangskik, die gronde vir laers van die geograaf aan te dui, ons die dimensies van die wêreld te gee en alles wat daarin vervat is definieer die omvang van die seë en spesifiseer die afdelings van ryke, koninkryke en provinsies. Daardeur kan die sterrekundige ook sy waarnemings maak en die tydsduur, seisoene, jare en siklusse bepaal. Geometry is die basis van argitektuur en die wortel van die wiskunde.

Die nadenke oor hierdie wetenskap, in 'n morele en omvattende siening, vul die verstand met wegraping. Vir die ware meetkundige bied die gebiede van materie waarmee hy omring is genoeg ruimte vir sy bewondering, terwyl dit 'n sublieme veld oopmaak vir sy ondersoek en ontginning.

Elke deeltjie materie waarop hy trap, elke grassprietjie wat die veld bedek, elke blom wat waai en elke besmetting wat in hierdie uitgebreide ruimte vou .

Die simmetrie, skoonheid en orde wat in die verskillende dele vertoon word

van die lewende en lewelose skepping, is 'n aangename en aangename tema, en lei natuurlik tot die bron waaruit die geheel vandaan kom. As ons die bont tapyt van die aardse teater binne die oog bring, en die vordering van die vegetatiewe stelsel ondersoek, is ons bewondering met reg opgewonde. Elke plant wat groei, elke blomstruik wat sy lekkers inasem, gee onderrig en plesier. As ons ons sienings tot die dierlike skepping uitbrei en die uiteenlopende kleding van elke spesie oorweeg, is ons ewe verbaas. En as ons die meetkundige lyne volg wat die Goddelike potlood in die pragtige vere van die gevederde stam trek, hoe verhewe is ons opvatting van die hemelse werk! Die bewonderenswaardige struktuur van plante en diere, en die oneindige aantal vesels en vate wat deur die geheel loop, met die gepaste disposisie van een deel na 'n ander, is 'n ewige onderwerp van studie vir die meetkundige, wat, terwyl hy die veranderings aanpas, aanpas. wat almal in hul vordering tot volwassenheid ondergaan, gaan verlore in vervoering en verering van die Groot Oorsaak wat die stelsel beheer.

As hy in die ingewande van die aarde daal en die koninkryk van erts, minerale en fossiele verken, vind hy dieselfde gevalle van goddelike wysheid en goedheid in hul vorming en struktuur: elke juweel en klippie verkondig die handewerk van 'n Almagtige Skepper .

As hy die waterige elemente ondersoek en sy aandag vestig op die wonders van die diepte, saam met al die inwoners van die magtige oseaan, sien hy embleme van dieselfde opperste intelligensie. Die weegskaal van die grootste vis, sowel as die potloodskulp van die kleinste tweekleppige, lewer eweneens 'n tema vir sy besinning, waaroor hy met liefde bly, terwyl die simmetrie van hul vorming en die fynheid van hul tintjies die wysheid van die Goddelike kunstenaar.

As hy sy siening verhef na die meer edele en verhewe dele van die natuur en die hemelse bolle ondersoek, hoeveel groter is sy verbasing nie! As hy op die beginsels van meetkunde en ware filosofie na die son, die maan, die sterre en die hele konkawe hemel kyk, sal sy trots verneder word, terwyl hy verlore gaan in die ontsaglike bewondering van die Maker. Die enorme omvang van daardie liggame, die gereeldheid en snelheid van hul bewegings en die ondenkbare omvang van die ruimte waardeur hulle beweeg, is ewe wonderlik en onbegryplik, om sy mees gewaagde opvattings te verwar, terwyl hy probeer om die immensiteit van die tema!

MUSIEK

Is dit 'n verhewe wetenskap wat die passies deur klank beïnvloed. Daar is min wat nie die sjarme daarvan gevoel het nie en erken dat die uitdrukking daarvan vir die hart verstaanbaar is. Dit is 'n taal van heerlike gewaarwordinge, veel meer welsprekend as woorde wat dit vir die oor blaas, die duidelikste aanwysings wat dit aanraak en die aangename en sublieme hartstogte wat dit ons toedraai saggies aanwakker, en verhef ons in vreugde, dit ontbind en ontsteek dit laat ons smelt teerheid, en maak ons ​​opgewonde vir oorlog. Hierdie wetenskap is werklik aangenaam vir die aard van die mens, want deur sy kragtige sjarme kan die mees uiteenlopende hartstogte in harmonie gebring word en in perfekte harmonie gebring word, maar dit klink nooit met so 'n serafiese harmonie as wanneer dit gesing word in dankliedere aan die Skepper van die heelal nie .

ASTRONOMIE

Is dit die sublieme wetenskap wat die kontemplatiewe verstand inspireer om hoog te sweef en die wysheid, krag en skoonheid van die groot Skepper in die hemele te lees. Hoe edel welsprekend van die Godheid is die hemelse halfrond!

eer! Hulle spies na die hele heelal, want daar is geen spraak wat so barbaars is nie, maar hulle taal word verstaan ​​en die nasie nie so ver nie, maar hulle stemme word onder hulle gehoor.

Ondersteun deur die sterrekunde, bepaal ons die wette wat die hemelliggame beheer, en waarmee hul bewegings gerig word, ondersoek ons ​​die krag waarmee hulle in hul bolle sirkuleer, ontdek hulle grootte, bepaal hul afstand, verduidelik hul verskillende verskynsels en korrigeer die dwaling van die sintuie deur die lig van die waarheid. *


LIBERALE KUNSTE

'N Naam wat in die laat Romeinse tyd gegee is aan dissiplines wat as voorbereidende studies vir die filosofie beskou is, is gewoonlik sewe getel en is gegroepeer as die trivium (grammatika, retoriek en logika) en die quadrivium (rekenkunde, meetkunde, musiek en sterrekunde) . In die gebruik van die 20ste eeu het die term meer algemeen en minder presies geword.

Die historiese ontwikkeling van die liberale kunstradisie en die onderliggende filosofie daarvan kan die beste geskets word in terme van die oorsprong daarvan in die Griekse denke, die oorgang na die Weste, die middeleeuse opvatting soos ontleed deur St. Thomas Aquinas en uiteindelik die agteruitgang in die moderne tydperk.

Oorsprong in die Griekse denke. Vanaf die 8ste eeu v.C. was die Griekse opvoeding gebaseer op gimnastiek en 'musiek'. Laasgenoemde, uiteindelik 'grammatika' genoem, het die studie van letterkunde en musiek ingesluit. Hierdie literêre studies is gedurende die 5de eeu uitgebrei deur die studie van retoriek, wat deur die sofiste ingevoer is terwyl hulle probeer om vrye burgers voor te berei wat in die openbare vergaderings kon praat. Die Sophist Protagoras ongeveer 400 v.C. bekendgestel as 'n metgesel vir retoriek oor die kuns van debatvoering, genaamd eristiek, of dialektiek, wat na bewering die oorsprong het van die filosoof zeno van elea (c. 450).

Ongeveer dieselfde tyd nog 'n Sophist, Hippias van Elis (kyk Plato, Protagoras 315C), het aangedring op die waarde vir openbare sprekers van 'n breë opleiding in alle kunste, insluitend die vier wiskundige dissiplines rekenkunde, meetkunde, musiek en sterrekunde wat ontwikkel is deur die Pythagorese filosowe van die vorige eeu.

Hierdie sewe kunste, saam met ander wat van tyd tot tyd genoem word, is die ἀ γ κ ύ κ λ ι ο ς π α & genoem #x3B9 δ ε ί α (algemene onderwys). Hierdie opvoedkundige praktyk is teoreties op verskillende maniere verduidelik deur verskillende filosofiese skole. So verdedig Isokrates, 'n toonaangewende retorikus van die 4de eeu, hulle in sy Antidose en Panathenaicus as die beste voorbereiding van 'n burger, aangesien 'n burger ander moet lei deur die kuns van oorreding (retoriek) en hierdie kuns 'n breë opvoeding vereis.

Hierdie sofistiese standpunt is sterk bestry deur socrates en plato. Laasgenoemde (veral in Republiek bk. 7 en Wette bk. 7) verminder die waarde van poësie en retoriek, wat slegs tot mening lei, en beklemtoon die belangrikheid van wiskunde as die eerste stap op die gebied van die wetenskap. Sulke kunste is slegs 'n voorbereiding vir ware wysheid of filosofie, wat volgens Plato deur dialektiek nagestreef sou word, maar wat deur intuïtiewe wysheid bo alle metodes begryp is.

Aristoteles het ook die Sophiste gekant, maar het nie dieselfde opvoedkundige betekenis as Plato aan wiskunde toegeken nie. In plaas daarvan gee hy logika 'n fundamentele rol, 'n dissipline wat hy self ontwikkel en onderskei het van grammatika, retoriek en dialektiek, laasgenoemde is 'n metode van waarskynlike redenering, terwyl logika 'n analise metode is waarvolgens streng wetenskaplike kennis gesertifiseer kan word.

Ander Griekse filosowe was geneig om die waarde van die liberale kunste tot 'n minimum te beperk. Dit was die geval met die skeptici, soos gesien kan word in die aanval op hierdie kunste deur Sextus Empiricus in syne Adversus Mathematicos van die 2de eeu n.C. (sien skeptisisme). Dit was waar. Die Epikureërs het logika tot hul eie verminder Kanonies, wat meer 'n epistemologiese verdediging van sinskennis was as 'n ware logika. Die Stoïsyne, aan die ander kant, het 'n belangrike bydrae gelewer tot grammatika en logika, en dit is in die geskrifte van Martianus Capella, 'n Latyn van Stoïese neigings (5de eeu n.C.), dat die tradisionele lys van die sewe kunste en die termyn artes liberales eerste verskyn. Martianus het sy lys blykbaar afgelei van die van die Romeinse ensiklopedis Varro (1ste eeu v.C.), wat egter ook argitektuur en medisyne insluit. Tog het die Stoïsyne oor die algemeen die standpunt van seneca ingeneem: "U sien waarom liberale studies so genoem word: dit is omdat hulle vrygebore mans waardig is. Maar daar is slegs een werklik liberale studie wat die mens sy vryheid gee. is die studie van wysheid en dit is hoog, dapper en met groot siel. Alle ander studies is swak en kinderlik "(Epist. 88).

Deurgang na die Weste. Sulke studies het vanselfsprekend voortgegaan in die Bisantynse Christendom en is uiteindelik oorgedra na Islamitiese opvoeding, hier was geen merkbare ontwikkeling nie, behalwe enkele vooruitgang in wiskunde deur Arabiese skrywers. In die Westerse Christendom is hul goeie reputasie gevestig deur Sint Augustinus, self 'n voormalige leraar in retoriek, wat aangedring het op die belangrikheid van hierdie studies as voorbereiding vir die Christelike studie van die Heilige Skrif. Hy het begin, maar het nie 'n ensiklopedie van die kunste voltooi nie. Uit die werke Regtig en De musica dit is duidelik dat sy opvatting van hierdie dissiplines in wese Platonies was: die orde wat in taal, musiek en wiskunde voorkom, weerspieël die volmaakte orde wat in God bestaan. Die beginner word gelei deur hierdie verstandige refleksie van God na 'n ware visie van Hom. Vir Sint Augustinus, as Christen, word hierdie visie in hierdie lewe slegs deur geloof in God se Woord besit.

Die gedetailleerde oordrag van die Griekse prestasie in hierdie kunste het nie na die Weste gekom deur Augustinus nie, maar deur Boethius, wat probeer het en gedeeltelik daarin geslaag het om die fundamentele Griekse werke van Aristoteles en Euclidus in Latyn te vertaal. Gedurende die donker eeue vorm hierdie vertalings, tesame met verskeie baie verkorte handleidings van die kunste, die voorbereiding vir die bestudering van die Skrif in die kloosterskole (sien die Instellings van cassiodorus en die Etymologiae van St. Isidore van Sevilla). Met alcuin en die Karolingiese renaissance het 'n werklike ontwikkeling van hierdie kunste begin plaasvind, maar dit was eers in die 12de-eeuse renaissance, met abelard en die skrywers van die School of Chartres, dat noemenswaardige vordering gemaak is. Die belangrikste werke van hierdie tydperk is die Didascalion van hugh van saint-victor en die Metalogicon van John van Salisbury, wat albei egter steeds binne die Augustynse raamwerk gebly het.

In die nuwe universiteite van die 13de eeu was die studie van die kunste wat tot die meestersgraad in die kunste -graad lei, die basiese fakulteit wat studente voorberei het om na die regte, geneeskunde of teologie te gaan of 'n terminale opleiding was. Die Augustynse en Platoniese siening was lank dominant en het sy beste uitdrukking gevind in die De reductione artium ad theologiam van St. bonaventure. Die bekendstelling van die volledige Aristoteliaanse korpus het egter aan die Middeleeue 'n nuwe opvatting van die filosofie gegee as iets anders as die liberale kunste en 'n tussenproduk tussen hulle en die studie van teologie. Dit is hierdie siening wat gevind word in St. Albert die Grote, St Thomas Aquinas en die latere Aristoteliaanse skolastici.

Thomistiese analise. In sy kommentaar op die De Trinitate van Boethius, het St. thomas aquinas gepoog om die komplekse tradisie hierbo uiteengesit te harmoniseer en dit volgens Aristoteliese lyne te verduidelik. Af en toe opmerkings in ander werke en veral in sy kommentaar op Aristoteles Posterior Analytics vul hierdie teorie in.

Status as kunste. Volgens Aquinas is die liberale kunste slegs kunste in 'n analoog sin. [sien kuns (filosofie)]. 'N Kuns in die streng sin is recta ratio factibilium'n goeie oordeel oor die maak van iets, waar 'maak' die produksie van 'n fisiese werk beteken. So 'n definisie is slegs van toepassing op dienskneg, dit is nie van toepassing op die liberale kunste nie, aangesien dit niks fisies maak nie, maar slegs 'n 'werk in die gees', 'n rangskikking van idees, hoewel hierdie idees natuurlik ekstern uitgedruk deur fisiese simbole. Hulle word "liberaal" genoem, juis omdat dit betrekking het op die kontemplatiewe (spekulatiewe) eerder as op die aktiewe of produktiewe lewe van die mens. Baie van hulle, indien nie almal nie, is ware wetenskap sowel as kunste, omdat dit nie net 'n verstandelike werk lewer nie, maar ook die waarheidswaarde van hierdie werk demonstreer. As liberale kunste word hulle egter nie bestudeer vir hul eie waarheid nie, maar as instrumente van ander wetenskappe.

Begrip van logika. Die duidelikste voorbeeld van so 'n spekulatiewe kuns is logika, wat nie oor 'n werklike voorwerp handel nie, maar suiwer oor die geestelike orde wat die gees in homself produseer deur verstandelike verhoudings tussen een gedagtevoorwerp en 'n ander te vorm. Soos Aristoteles gesien het, is logika egter nie 'n enkele dissipline nie, maar 'n groep verwante dissiplines: (1) demonstratiewe logika, wat wetenskaplike argumente van die strengste tipe (demonstrasie) ontleed, waarin die feitelike bewyse voldoende is om sekerheid te gee (2) dialektiese logika, wat minder streng tipes redenasies ontleed, soos diegene wat betrokke is by bespreking, debat en wetenskaplike navorsing, en waar slegs waarskynlikheid en mening verkry kan word (3) retoriek, wat soortgelyk is aan dialektiek, maar wat ook die belange in ag neem en motiewe van 'n bepaalde gehoor, en wat daarop gemik is om te oorreed tot aksie eerder as om wetenskaplike oortuiging en (4) poëtika, wat ook slegs handel oor waarskynlikhede wat oorgedra word deur verhale wat die menslike lewe naboots voel in die oorweging van die mooi.Die eerste twee van hierdie logika is instrumente vir die wetenskappe; die laaste twee, aangesien dit meer handel oor passies en verbeelding, waardevol is om die waarhede wat deur die wetenskap verkry is, of deur ervaring op 'n eties effektiewe of aangename manier uit te druk. Alhoewel dit in sommige opsigte 'n baie moeilike studie is, moet logika in sy geheel voor die ander wetenskappe geleer word as die instrument wat nodig is vir hul perfekte werking.

Volgens Aquinas is grammatika slegs 'n hulpmiddel vir hierdie kunste en handel dit oor die eksterne uitdrukking van denke deur verbale simbole. Wat later die beeldende kunste genoem is, is vir hom soortgelyk aan die liberale kunste omdat dit soos poëtika lyk, hoewel dit nie -verbale simbole gebruik. Diegene wat suiwer kompositief is (die samestelling van letterkunde of musiek) het hy in die streng sin as liberale kunste geklassifiseer. Diegene wat die eksterne uitvoering van 'n werk behels (soos toneelspel, bespeel van 'n musiekinstrument en plastiese kunste) beskou hy as diensbare dissiplines, hoewel die werke wat dit lewer, 'n liberale funksie het.

Wiskunde. Wiskunde is volgens Aquinas 'n wetenskap van die werklikheid, nie net van die geestelike wese nie. Daarom is dit merkbaar anders as logika, dit verdien die naam van die filosofie, aangesien dit insig gee in die aard van die bestaan. Nietemin, die voorwerp waarmee dit handel, is abstrakte kwantiteitshoeveelheid op sigself, het weinig waardigheid omdat dit bloot 'n toeval van dinge is en omdat dit in abstraksie eerder as in die bestaan ​​daarvan verstaan ​​word. Om hierdie rede is wiskunde die minste onder die suiwer wetenskaplike studies. As instrument is dit egter om twee redes van groot belang: (1) aangesien die feitelike inhoud daarvan gering is en die logiese strengheid daarvan groot is, is dit die ideale voorbeeld van demonstratiewe logika vir die jong student wie se feitelike kennis beperk is, maar wat moet bemeester die moeilike kuns van demonstratiewe logika (2) omdat dit handel oor hoeveelhede wat uit hul konkrete omstandighede onttrek is, dit is baie nuttig in die natuurwetenskappe, wat 'n studie van die kwantitatiewe eienskappe van dinge vereis. Kan wiskunde dan 'n liberale kuns genoem word? Ja, want alhoewel dit nie sy voorwerp maak nie (wat werklike hoeveelheid is), ken dit hierdie voorwerp wel deur geestelike konstruksie, aangesien dit ideale hoeveelhede bestudeer wat in die verbeelding gekonstrueer is deur metings- of telprosesse.

Instrumente van Hoër Wetenskappe. Al hierdie kunste is instrumente vir die hoër wetenskappe, wat verskil van logika deurdat dit handel oor werklike voorwerpe en van wiskunde deurdat dit handel oor werklikhede wat in hul bestaande toestand beskou word en nie ideaal nie. Hierdie werklike wetenskappe word deur Aquinas opgesom as natuurwetenskap, die morele wetenskappe en teologie, waarvan die laaste onderverdeel is in natuurlike teologie, of metafisika, en heilige teologie. [sien wetenskap (scientia) wetenskappe, klassifikasie van.]

Afname in die moderne tydperk. Hierdie ideaal van 'n liberale kunsopvoeding is nooit werklik verwesenlik in die Middeleeuse universiteite nie, waar logika en dialektiek geneig was om te oorheers tot die verwaarlosing van die ander kunste. In die 14de eeu het nominalisme hierdie logika tot sy uiterste uiterste gebring. In 'n sterk reaksie hierop het die Renaissance-humaniste onder die invloed van Quintilian en Cicero teruggekeer na die klem op grammatika en retoriek; hulle ontwikkel dus die sogenaamde 'tradisionele klassieke opvoeding', wat laer onderwys oorheers het, maar nie daarin slaag om Aristoteles in die universiteite. Hierdie beweging het uitgeloop op die werk van Rudolphus Agricola en Peter ramus, wat probeer het om die aristoteliese logika te vervang deur 'n nuwe dialektiek, wat eintlik 'n pedagogiese retoriek was, 'n hulpmiddel waarmee kennis ontvang kan word om eenvoudig te memoriseer.

Die werklik groot verandering het begin met die vordering in wiskunde in die 16de en 17de eeu, wat uitgeloop het op die voorstel van Ren é descartes om die wiskundige deduktiewe metode as die universele metode van alle kennis aan te neem. Hierdie benadering het vanweë die platoniese neiging daarvan skerp bots met die oorblyfsels van die aristoteliese induktiewe tradisie, soos voorgestel deur denkers soos Francis spek. Isaac Newton het 'n soort versoening bewerkstellig in die vorm van wat die 'wetenskaplike metode' genoem word, waarin 'n deduktiewe wiskundige teorie gebaseer is op waarneming en eksperimente.

So 'n metode was egter nie baie geskik in die 'geesteswetenskappe' nie, die beeldende kunste, filosofie, teologie, geskiedenis, sedes en politiek. As gevolg hiervan, soos Jacob Klein uitgewys het, is 'n tweede metode, die 'historiese metode', ontwikkel. Hierdie metode het sy oorsprong in die ontwikkeling van kritiese historiografie tydens die godsdienstige kontroversies van die post-reformatoriese periode, en is deur filosowe ontwikkel in die romantiese en idealistiese tradisies soos G. vico, GWF hegel, W. dilthey en RG Collingwood (1889 – 1943). Vico beklemtoon die logika van historiese bewyse, maar voeg hierby die interpretasie van die data deur 'n dialektiek gebaseer op die krag van menslike simpatie deur hierdie dialektiek, die mens kan die gebeure in die geskiedenis sien as 'n evolusie en uitdrukking van sy eie innerlike neigings as 'n man, in teenstelling met die onpersoonlike en objektiewe benadering van die 'wetenskaplike metode'. Later sou hierdie opposisie van die weerspieël in die Westerse kultuur weerspieël word as 'n diep skeiding tussen diegene wat in die wetenskap opgelei is en diegene wat in die geesteswetenskappe opgelei is, tussen 'n objektiewe en 'n subjektiewe standpunt, en tussen die twee dominante filosofiese neigings, positivisme en eksistensialisme.

Bibliografie: bl. h. conway en b. m. Ashley, Die Liberale Kunste in St Thomas Aquinas (Washington 1959). bl. Abelson, Die sewe liberale kunste (New York 1906). h. ek. marrou, Saint Augustin et la fin de la culture antique (Parys 1958) 'N Geskiedenis van opvoeding in die oudheid, tr. g. lam (New York 1956). r. bl. Mckeon, "Retoriek in die Middeleeue," Spekulum 17 (1942) 1 – 32. w. j. ong, Ramus: Metode en die verval van dialoog (Cambridge, MA 1958). r. m. Martin, Dictionnaire d'histoire et de g é ographie eccl é siastiques, red. a. baudrillart et al. (Parys 1912 —) 4: 827 – 843. j. koch, red., Artes liberales: Von der antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters (Leiden 1959).


Die sewe liberale kunste - geskiedenis

'N Wandel deur die sewe liberale kunste en wetenskappe

George Washington Lodge # 337 F & ampAM, Whitefish Bay, Wisconsin

Ons het ons lewens lank gehoor van die liberale kunste en wetenskappe. Maar totdat ons hulle in die vooruitsig gestel het Die kronkelende trap lesing gehad het, het die meeste van ons slegs 'n vae idee gehad van waaruit hulle bestaan. Die Fellowcraft -graad beveel vrymesselaars aan om die liberale kunste en wetenskap te bestudeer, wat grammatika, retoriek, logika, rekenkunde, meetkunde, musiek en sterrekunde is. As ons die historiese agtergrond vir hierdie lys bestudeer, sal ons lae van vrymesselaarse betekenisse vir ons in elk van die sewe kennisgebiede ontbloot.

Dele van die oorspronklike lys dateer uit die antieke Griekeland. Teen die Middeleeue het die voltooide lys sentraal geword by opvoeders en skolastici. Die volgende merkwaardige houtblokdruk druk die verhouding tussen kennis en kunsvlyt simbolies vas.

Hierdie druk is Duits van ongeveer 1500 na Christus. Dit toon 'n godin wat 'n boek en 'n stok vashou. Sy word Wysheid of Sophia genoem. Die liefde vir wysheid of die & quotphilio van Sophia & quot is die betekenis van die woord Filosofie. Ons sien die lewensbloed van Wisdom stort in al die kuns en kunsvlyt wat as jong mans geteken is. Alle kennis is verenig in hierdie illustrasie. Skilders, argitekte, musikante en soldate ontvang wysheid.

Spreuke 9: 1 sê, & quotWysdom het vir haar 'n huis gebou, sy het haar sewe pilare uitgekap. & quot Godsdiensgeleerdes bespiegel al lank oor die sewe pilare van Wysheid. Wysheid word uitgestort tot sewe beroepe of roepings. Daar word ook gesien dat wysheid die vertakkings van kennis voorskou.

Dit lei ons na 'n tweede houtblokafdruk, wat ook ongeveer dieselfde tyd Duits is. Hierdie een bevat duidelike woorde wat die Sewe Liberale Kunste en Wetenskappe verteenwoordig. Weer eens word 'n boek en roede, simbole van 'n onderwyser, gehou deur 'n driekoppige gevleuelde wysheid. Sy hou toesig oor sewe meisies.

In AD 420, Marcianus Capella in Kartago 'n allegorie geskryf van die Phoebus-Apollo, God van die son, wat die sewe liberale kunste as diensmeisies aan sy bruid Filology, 'n liefhebber van woorde, voorgestel het. Daarna het kunstenaars die liberale kunste en wetenskappe as diensmeisies geïllustreer. Die diensmeisies vergader rondom Wysheid. Kennis word binne 'n sirkel getrek. Bo wysheid is sedes en teologie. In die onderste hoeke is Aristoteles en moontlik Plato. Maar die sentrale figure is die Seven Liberal Arts and Sciences.

Jeug, manlikheid en ouderdom is die drie fases van ons lewens. Net so vorder die drie grade van messelwerk van jeug tot manlikheid tot volwassenheid. Die EA -graad bou 'n fondament van broederliefde, verligting en waarheid. Die FC -graad lei ons na suksesvolle manlikheid met 'n oplettende oor, 'n leersame tong en 'n getroue bors. Die MM -graad leer ons onder meer dat tyd en geduld alles kan bereik.

Ons vorder in die lewe asof ons op 'n kronkelende trap klim. Ons kan nie te ver vooruit sien nie. Ons vordering verg moed om voort te gaan terwyl ons groei en volwasse word. Ons ontmoet eers die drie stappe in Masonry. Vervolgens bemeester ons ons vyf sintuie terwyl ons ons wêreld waarneem. En ons klim die trappe van die sewe liberale kunste en wetenskappe. Opvoeding is ook 'n proses om 'n kronkelende trap op te stap. Die eerste graad leer ons om eenvoudige idees te lees en te skryf. Ons vorder die opvoedingsstappe na abstrakte konsepte en idees.

Daar moet baie kennisvelde wees: geskiedenis, chemie of literatuur. Tog word hierdie lys geprys vir ons oorweging. Waarom & quotgrammar & quot? Waarom & quotrhetoric & quot? Ons kan wel vra: "Waarom hierdie lys en nie ander nie?"

Die frase, die liberale kunste, kom uit die Latyn artes liberales. Liber word beide as gratis en as boek vertaal. Baie van die goed opgeleide in die oudheid hou nie van werk nie. As u 'n vakleerling was, was u nie vry om te bestudeer wat u wil hê nie. U moes doen wat aan u opgedra is. Die artes illiberales was beroepsstudies wat gemik was op 'n ekonomiese doel, soos 'n steenhouer. Dit is dus interessant dat spekulatiewe metselwerk ons ​​aanmoedig om die liberale kunste en wetenskappe te bestudeer.

Die geskiedenis van die sewe liberale kunste en wetenskappe is ingewikkeld, maar hoofsaaklik Pythagoras, Plato en Sint Augustinus speel 'n sleutelrol in die opstel daarvan.

Pythagoras, hierbo geïllustreer, was nie net 'n groot wiskundige en filosoof nie, hy was 'n meester van die Griekse teoloog. Sy studente in die Akademie het gesoek na verbande tussen meetkunde en die goddelike. Sy dissipels soek verhoudings in musiek, rekenkunde en sterrekunde. Pythagoras word geassosieer met die laaste vier in die lys van die Seven Liberal Arts and Sciences. Pythagoras was op sy hoogtepunt ongeveer 520 vC.

Omstreeks 400 v.C. het Plato geskryf oor die belangrikheid van opvoeding vir burgers in Die Republiek. Plato (geïllustreer in 'n standbeeld hierbo) beklemtoon logika, filosofie en dialektiek. Vir Plato was logika ons hoogste kognitiewe fakulteit. Om beide kante van 'n argument, die voor- en nadele, te sien, is om dit te verstaan.

Sint Augustinus van Hippo het 5 miljoen woorde agtergelaat wat vandag nog bestaan. Alhoewel hy in die derde eeu nC geleef het, was hy die grootste retoriekleraar in die bekende wêreld. Hy was van mening dat as 'n mens die waarheid wil verdedig, hy welsprekend moet wees om valsheid te weerlê deur die krag van redenaars. Hy het die Seven Liberal Arts and Sciences ingevul met sy klem op grammatika en retoriek.

Daar is wysheid in die volgorde van die items in die lys. Onderwysers en geleerdes het gevind dat hierdie sewe en hul algemene orde van groot nut is. Tuisonderwysers keer vandag terug na hierdie lys om met grammatika en retoriek in hul opvoeding te begin.

As babas kan ons nie praat nie. Ons moet woorde leer om alles te beskryf. Woorde organiseer ons gedagtes. Taal is noodsaaklik vir leer. As ons met die kronkelende trappe vorder, leer ons om met welsprekendheid en genade te praat, wat retoriek is. Ons leer logika gebruik om ons argumente oortuigend en waar te maak.

Ons vorder die lesse tot hoër vlakke van rekenkunde, meetkunde en musiek. Dit vereis abstrakte denke en groter konsentrasie. As ons volwasse word, kry ons perspektief en wysheid terwyl ons geniet van die heerlike skeppingswerke, die sterre en planete, sterrekunde en die goddelike. Die volgorde van hierdie onderwerpe is oor duisend jaar ontwikkel. Hulle bly vandag ons aandag trek.

Die Trivium kom van die Latyn vir drie Vias of paaie. Die eerste drie van die Sewe Liberale Kunste en Wetenskappe verteenwoordig 'n kruispad of kruising waar die publiek ontmoet. Ons kan dit die openbare plein noem, waar die publiek vergader om die gewone onderwerpe van die dag te bespreek: die weer en die oes.

Diegene wat uitblink in die vinnig onthou van algemene ervaring, is goed in & quottrivia. & Quot Trivia is die middelpunt van alledaagse kennis. Die Trivium bestaan ​​uit grammatika, retoriek en logika.

In Genesis is die eerste taak wat Adam gegee is om alle name te noem. Adam word aangesê om hulle te noem en te heers oor die skepping. Deur die naam van dinge te ken, gee 'n mens gesag om te praat en te verstaan.

In die laerskool of Grammar School leer ons die alfabet, syfers en kleure opsê. Grammatika behels woorde en betekenisse. Die vroegste lesse in praat behels herhaling en alliterasie. Ons sê tongdraaiers en sê frases op om te leer praat. Ons sê, en ons verkoop seeskulpe aan die see as 'n artikulasie -oefening. Kinders leer hul eie taal sowel as vreemde tale. Om 'n ander taal te leer, is grammatika en struktuur noodsaaklik.

Grammatika kan verdeel word in tegniese of eksegetiese grammatika. Tegniese grammatika is wat die meeste van ons assosieer met die woord grammatika - diagramme van sinne met onderwerpe en werkwoorde. Grammatika behels die leer van afwykings vir werkwoorde en selfstandige naamwoorde. Maar eksegetiese grammatika behels die betekenis van woorde, die nuanses daarvan en hoe dit in verskillende instellings pas.

Ons leer dat respekvolle taal gepas is om te praat met diegene wat gesag oor ons het. Ons word aangesê om 'n goeie verslag te hou in die FC Charge. Die historiese lesing van FC lei ons tot 'n leerstellige taal sodat ons beter manne kan word. Grammatika leer ons om duidelik en bondig te praat.

'N Sinoniem vir retoriek is oorreding. Om retoriek te bestudeer, is om spreek en skryf te bestudeer om ander te oorreed. Te dikwels dink ons ​​aan retoriek as onbelangrik, soos in die weggooi -lyn, en dit was maar net 'n retoriese opmerking. & Retoriek is 'n ernstige saak: dit bevat inhoud. Retoriek is noodsaaklik in die bestudering van wet en regulasies. Roscoe Pound, Albert Mackey en Allen Roberts was van die grootste skrywers oor die vrymesselaarsreg. Hulle was ook wonderlik oortuigende skrywers.

Invloedryke Romeine het geleer om in die openbaar met vlotheid en redenasie te praat. Nuut ingeskrewe ingeskrewe vakleerlinge word uitgenooi om in die Lodge te praat oor alles wat op hul hart was. Spreek in die openbaar is vir sommige skrikwekkend: maar vir Vrymesselaars leer ons albei om te praat om na ander te luister.

Retoriek voeg krag en elegansie by ons gedagtes. Terwyl ons in retoriek verbeter, boei ons die hoorder met die sterkte van ons argumente en die skoonheid van ons uitdrukking. Ons beheersing van retoriek leer ons om ons broers te versoek en aan te moedig tot liefdadigheidsdade. Vaardige retoriek gebruik takt om ons broers te vermaan. Retoriek weef lof vir uitnemendheid in optrede of deportasie.

Bespreking in die lodge gee ons oefening om te luister hoe ons die oor oefen. As ons die kronkelende trappe klim, moet ons ons vyf sintuie bemeester. Een van die morele beginsels wat in die FC -graad geleer word, is om aandag te gee. Luister leer ons om die poësie van taal en woordorde te hoor. Ons weet op een of ander manier dat geloof, hoop en liefdadigheid beter klink as liefde, geloof en hoop.

Losiesbesprekings bied geleenthede om leerstyle te ondersoek. Ons eed en beloftes word gehoor en herhaal. Ons berei hulle voor in ons plasing. Ons luister na historiese lesings, redenasies of praatjies oor spekulatiewe metselwerk. Die verskillende tekens en grepe in ons ritueel is lesse in luister. Ons word gevra, sal u af of van af wees? Deur te luister, hoor ons die woord en gee ons die regte antwoord. As ons in die lodge na mekaar praat en na mekaar luister, groei ons in waardering vir debat en vermaning. Ons is broers wat met mekaar praat en luister.

Logika is die derde stap van die Trivium. Logika lei en lei ons na die waarheid. Dit bestaan ​​uit 'n gereelde argument wat ons uit die feite aflei of aflei. Logika lei ons tot gevolgtrekkings gebaseer op ons kennis.

Ons gebruik al ons vermoëns om swanger te word, te beoordeel, te redeneer en om vrae te beantwoord. Logika lei die gees op om duidelik te dink. Ons word beskuldig dat ons goeie mense en waar is. Opregtheid en eenvoudige handel moet elke Mason onderskei.

Dialektiek is die term wat gebruik word om kritiese denke te beskryf. Ons weeg die voor- en nadele om die beter keuse te vind. Ons neem die wêreld waar. Terwyl ons patrone en verhoudings sien, begin ons voorspellings maak met behulp van induktiewe redenasie. Dialektiek lei ons om bewyse of sillogismes te maak.

Ons vind vroeg dat u bewerings makliker kan weerlê as om dit te bewys. Reductio ad absurdum beteken om 'n teenstrydigheid te vind wat die teenoorgestelde bewys. Dit is maklik om te weerlê, en alle olifante kan vlieg, "net deur een te vind wat nie kan nie. 'N Enkele waarneming bewys dat "nie alle olifante kan vlieg nie."

Die opvoeding van ons gedagtes bevat bewyse en deduktiewe redenasie. Ons begin aksies sien wat help dat een persoon nie almal help nie. Ons leer om argumente te vermy dat iets waar of vals is bloot deur wie dit sê, in plaas van die inherente waarheid daarvan.

As ons in logika vorder, begin ons nadink oor bewyse vir die bestaan ​​van God. Ons sien die skoonheid van 'n herfsverlof, so ingewikkeld en perfek. Die teleologiese bewys van God se bestaan ​​is dat ontwerp in die natuur bewys dat daar 'n ontwerper moes wees, ons G.A.O.T.U.

Grammatika, retoriek en logika is die trivium, of eerste drie, van die Seven Liberal Arts and Sciences. Ons moet die verstand poets en versier deur dit te bestudeer.

Die Quadrivium hou verband met wetenskap en leer die geheimenisse van die heelal. Pythagoras is hoofsaaklik verantwoordelik vir hierdie vier takke van die wetenskap: rekenkunde, meetkunde, musiek en sterrekunde.

Die Quadrivium beteken die Vier Vias of paaie. Waar vier paaie bymekaarkom, is die middelpunt van die stad of stad. Ons verlaat die dorp met drie paaie en vorder na die meer gevorderde vlak van die stad.'N Sterk verstand vorder as as op paaie of paaie na die geheime van wysheid. 'N Wyse man loop op die paaie van die wetenskap.

Rekenkunde behels berekening of berekening met getalle. Onkunde oor getalle laat baie dinge onverstaanbaar. Om die wêreld akkuraat te kan sien, het ons 'n fasiliteit nodig vir tel en meting. Wiskunde word stap vir stap geleer. Ons leer eers om te tel voordat ons leer optel en aftrek. As 'n wetenskap is dit progressief deur vaardigheid en vertroudheid op te bou deur gereeld te oefen.

Ons ontwikkel abstrakte bewerkings soos optelling en vermenigvuldiging. 'N Aantal vrymesselaarskrywers het 'n nuttige morele les oorgedra: Vir die Vrymesselaar is die toepassing van hierdie wetenskap:

Nooit aftrek uit die karakter van jou naaste

Veelvoudig u welwillendheid teenoor u mede -wesens

& amp Verdeel u middele met behoeftiges.

Rekenkunde bied 'n gestruktureerde stelsel. In het reëls, orde en werk in terme van vergelykings. Balans en gelykheid is rekenkundige beginsels wat ons moet herinner om op die vlak op te tree.

Daar is skoonheid in rekenkunde en wiskunde. Ons ontdek simmetrie en proporsie. Getalle boei ons. Leonardo Fibonacci in 1201 nC het ontdek dat konyne in 'n reeks van 1, 2, 3, 5, 8 en 13. verhoudings van twee opeenvolgende getalle nader die goue gemiddelde, wat 1,618 is. Die omgekeerde van 1.618 is .618. Dieselfde syfers verskyn weer. Die Parthenon is gebou op dieselfde verhouding van die lengte 161,8% van die hoogte.

Ons voel ontsag en wonder oor die skoonheid van wiskunde. Ons vind fraktale patrone in biologie, chemie en fisika wat herhaal word. Die Fibonacci -spiraal word in skille gevind

Wiskunde toon aan dat sommige stellings reg is, en sommige is verkeerd. Dit leer ons indirek oor sedelikheid. Daar is geen morele relatiwiteit hier nie.

Meetkunde verbind geo en metrieke, of aardmeting, daarin. Meetkunde ontdek ongemete gebiede deur dit te vergelyk met gebiede wat reeds gemeet is. Meetkunde is sinoniem met selfkennis, die begrip van die basiese stof van ons wese. Vrymesselary lê veral klem op meetkunde.

Die meetkundige gereedskap is loodgieters, vierkante en vlakke. Dit is die basiese gereedskap van operatiewe Vrymesselaars. Ons gebruik dit in spekulatiewe metselwerk om lesse te leer oor regte gedrag, geregtigheid en waarheid. Ons kondukteur in die FC -graad lei ons baie, net soos die vakleerling gelei word deur 'n vakman.

Die gevoel van sien word ontwikkel in meetkunde. Ons groei daarin om te sien watter strukture in orde is en watter nie goed ingerig is nie. Ons erken dat meetkunde die grondslag van argitektuur is.

Musiek is die sesde van die sewe Liberal Arts and Sciences. Pythagoras en sy volgelinge wou musiek as wetenskap bestudeer.

Musiek is deel van ons. Ons hartklop is die basiese patroon, met klanke wat wissel van die eerste huil van 'n pasgebore baba tot ons laaste asemhaling. Die gehoorsin word verbeter, sodat ons dities en ritmes en sinchronisasie herken. Klap en sing maak deel uit van wie dit was as mense.

Trillings veroorsaak geluide. Toonhoogte word bepaal deur die frekwensie van die trillings. Ons leer majeur, mineur en chromatiese toon toon. Ons probeer om die toonhoogte van die hoofsanger te pas. Dit verg dissipline, maar ons bereik harmonie. Baie het probeer om die geluide van die heelal op radiofrekwensie te hoor. Hele musiekstukke is opgedra aan die musiek van die sfere.

Die senior bewaarder word soms met hierdie wetenskap verbind, aangesien die bewaarder om harmonie in die lodge vra.

Sterrekunde is die laaste in hierdie lys van kunste en wetenskappe terwyl ons na die sterre en planete kyk, en ja, die G.A.O.T.U.

Dit lyk asof tyd en ruimte ons verdwerg. Ons voel klein as ons na die Melkweg kyk. Dikwels word daar gesê dat die Vrees vir God is die begin van wysheid. As ons na die heelal kyk, help dit om vrees en 'n gevoel van heerlikheid van die heelal in te boesem.

Die bolle in die lodge leer ons om die rotasie van die aarde om die son en die daaglikse rotasie van die aarde te verstaan. Die daglig krimp in die dae voor 22 Desember en begin dan langer word. Ons neem dit waar. Tye en seisoene word verstaan ​​deur na te dink oor sterrekunde.

'N Aanklag in die liberale kunste en wetenskappe

Die Seven Liberal Arts & amp Sciences is takke van wysheid of leer. As ons beter mans wil word, moet ons daaraan werk om ons wêreld beter te verstaan. Hierdie sewe is die sleutel tot die aanleer van ander kennisgebiede, insluitend geskiedenis en sielkunde. Hierdie takke is soos kamers in 'n pragtige tuin waarin ons daagliks moet kuier.

Daar is 'n heffing op ons in hierdie sewe stappe. Die koste vir ons is om steeds leerders te wees. Ons opleiding stop nie op hoërskool of universiteit nie. Ons gaan voort om klassieke literatuur, die Bybel, biografieë, geskiedenis te lees. Ons moet onsself as lewenslange leerders beskou.

Ons moet die gebruik van musiek, toneelstukke en kuns in ons lewens beter begryp. Ons moet wiskunde en meetkunde gebruik. Ons moet selfs met die Trivium voortgaan om ons woordeskat uit te brei en te oefen. As ons ons lewens volhard om te leer, word ons beter mense in messelwerk.


Oor hierdie bladsy

APA -aanhaling. Willmann, O. (1907). Die sewe liberale kunste. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. http://www.newadvent.org/cathen/01760a.htm

MLA -aanhaling. Willmann, Otto. "Die sewe liberale kunste." Die Katolieke ensiklopedie. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907. & lthttp: //www.newadvent.org/cathen/01760a.htm>.

Transkripsie. Hierdie artikel is getranskribeer vir New Advent deur Bob Elder.


Wat is die liberale kunste?

Die liberale kunste dui die sewe vertakkings van kennis aan wat die jonges in 'n leerlewe inisieer. Die konsep is klassiek, maar die term liberale kunste en die verdeling van die kunste in die trivium en die quadrivium dateer uit die Middeleeue.

Die Trivium en die Quadrivium

Die trivium1 bevat die aspekte van die liberale kunste wat op die verstand betrekking het, en die quadrivium, die aspekte van die liberale kunste wat op materie betrekking het. Logika, grammatika en retoriek vorm die trivium en rekenkunde, musiek, meetkunde en sterrekunde vorm die quadrivium. Logika is die kuns om grammatika te dink, die kuns om simbole uit te vind en dit te kombineer om denke en retoriek uit te druk, die kuns om denke van een gees na 'n ander te kommunikeer, die aanpassing van taal aan omstandighede. Rekenkunde, die teorie van getal en musiek, 'n toepassing van die teorie van getal (die meting van diskrete hoeveelhede in beweging), is die kunste van diskrete hoeveelheid of getal. Meetkunde, die teorie van ruimte en sterrekunde, 'n toepassing van die teorie van ruimte, is die kunste van deurlopende hoeveelheid of uitbreiding. Hierdie kunswerke van lees, skryf en afrekening vorm die tradisionele basis van liberale opvoeding, wat elk 'n kennisveld sowel as die tegniek is om daardie kennis te bekom. Die graad baccalaureus in die kunste word toegeken aan diegene wat die nodige vaardigheid in hierdie kunste toon, en die meestersgraad in kunste, aan diegene wat 'n groter vaardigheid bewys het.

Vandag, soos in eeue gelede, word 'n bemeestering van die liberale kunste algemeen erken as die beste voorbereiding vir werk in professionele skole, soos medisyne, regte, ingenieurswese of teologie. Diegene wat eers hul eie fakulteite deur middel van liberale opvoeding vervolmaak, is daardeur beter voorbereid om ander in 'n professionele of ander hoedanigheid te dien.

Die sewe liberale kunste verskil in wese van die vele utilitêre kunste (soos timmerwerk, messelwerk, loodgieterswerk, verkoop, drukwerk, redigering, bankwese, regte, medisyne of die versorging van siele) en van die sewe beeldende kunste (argitektuur, instrumentale musiek, beeldhouwerk, skildery, letterkunde, die drama en die dans), vir beide die utilitêre kunste en die beeldende kunste is oorgangsaktiwiteite, terwyl die belangrikste kenmerk van die liberale kunste is dat dit immanente of onoorganklike aktiwiteite is.

Die utilitaristiese kunstenaar produseer hulpmiddels wat die behoeftes van die mensdom dien; Alhoewel die aksie in die agent begin, gaan dit by die utilitaristiese en beeldende kunste uit, maar gaan by die agent uit en eindig in die voorwerp en het gewoonlik 'n kommersiële waarde en daarom word die kunstenaar betaal vir die werk. In die uitoefening van die liberale kunste begin die aksie egter by die agent en eindig dit in die agent, wat deur die aksie vervolmaak word, dus die liberale kunstenaar, ver van betaal word vir sy harde werk, waarvan hy die enigste ontvang en volle voordeel, betaal gewoonlik 'n onderwyser om die nodige onderrig en leiding in die praktyk van die liberale kunste te gee.

Die onoorgangelike karakter van die liberale kunste kan beter verstaan ​​word uit die volgende analogie.

Klasse goedere

Die drie goedereklasse - waardevol, bruikbaar en aangenaam - illustreer dieselfde tipe onderskeid wat onder die kunste bestaan.

Waardevolle goedere is produkte wat nie net ter wille van hulle eie begeer word nie, maar wat die intrinsieke waarde van hul besitter verhoog. Kennis, deug en gesondheid is byvoorbeeld waardevolle goedere.

Nuttige goedere is die gewenste, omdat dit hulle in staat stel om waardevolle goedere te bekom. Kos, medisyne, geld, gereedskap en boeke is byvoorbeeld nuttige goedere.

Genotvolle goedere is die dinge wat ter wille van hulself begeer word vanweë die bevrediging wat hulle aan hul besitter gee. Geluk, 'n eerbare reputasie, sosiale aansien, blomme en hartige kos is byvoorbeeld aangename goedere. Hulle dra nie by tot die intrinsieke waarde van hul besitter nie, en word ook nie as middele verlang nie, maar dit kan geassosieer word met waardevolle goedere of bruikbare goedere. Kennis, wat die waarde toeneem, kan byvoorbeeld terselfdertyd aangename roomys wees, wat voedsel voed, gesondheid bevorder en terselfdertyd aangenaam is.

Die utilitaristiese of diensbare kunste stel 'n mens in staat om 'n dienskneg te wees - van 'n ander persoon, van die staat, van 'n korporasie of van 'n onderneming - en 'n bestaan ​​te maak. Die liberale kunste, daarenteen, leer 'n mens hoe om te lewe; hulle lei die fakulteite op en bring dit tot volmaaktheid; dit stel 'n persoon in staat om bo sy materiële omgewing uit te styg om 'n intellektuele, 'n rasionele en dus 'n vrye lewe te lei om waarheid te verkry. Jesus Christus het gesê: “Julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak” (Johannes 8:32) .3

Die nuwe leuse van Saint John's College, Annapolis, Maryland, verwoord die doel van 'n liberale kunskollege met 'n interessante spel oor die etimologie van liberal: "Facio liberos ex liberis libris libraque." 'Ek maak vrye kinders van kinders deur middel van boeke en 'n balans [laboratoriumeksperimente].' 4

Wetenskap en kuns

Elkeen van die liberale kunste is beide 'n wetenskap en 'n kuns in die sin dat daar in die provinsie van elkeen iets is om te weet (wetenskap) en iets om te doen (kuns). 'N Kuns kan suksesvol gebruik word voordat 'n mens formele kennis van sy voorskrifte het. Byvoorbeeld, 'n kind van drie mag korrekte grammatika gebruik, al weet die kind niks van formele grammatika nie. Net so kan logika en retoriek effektief gebruik word deur diegene wat nie die voorskrifte van hierdie kunste ken nie. Dit is egter wenslik en bevredigend om 'n duidelike kennis van die voorskrifte op te doen en te weet waarom sekere vorme van uitdrukking of denke reg en verkeerd is.

Die trivium is die orgaan, of instrument van alle opvoeding op alle vlakke, want die kunste van logika, grammatika en retoriek is die kommunikasiekuns self deurdat dit die kommunikasiemiddele beheer - naamlik lees, skryf, praat en luister. Denke is inherent aan hierdie vier aktiwiteite. Lees en luister, byvoorbeeld, hoewel relatief passief,
behels aktiewe denke, want ons stem saam of verskil van wat ons lees of hoor.

Die trivium word uiters belangrik gebruik wanneer dit in lees en komposisie gebruik word. Dit is stelselmatig en intensief uitgeoefen tydens die lees van die Latynse klassieke en in die samestelling van Latynse prosa en vers deur seuns in die grammatikaskole van Engeland en die vasteland gedurende die sestiende eeu. Dit was die opleiding wat die intellektuele gewoontes van Shakespeare en ander Renaissance -skrywers gevorm het. Die resultaat daarvan verskyn in hul werk. (Sien T. W. Baldwin, William Shakespeare's Small Latine en Lesse Greeke. Urbana: The University of Illinois Press, 1944.5) Die trivium was ook basies in die kurrikulum van klassieke tye, die Middeleeue en die post-Renaissance.

In die Griekse grammatika van Dionysius Thrax (ongeveer 166 v.C.), die oudste bestaande boek oor grammatika6 en die basis vir grammatikale tekste vir ten minste dertien eeue, word grammatika so omvattend gedefinieer dat dit versifikasie, retoriek en literêre kritiek insluit .

Grammatika is 'n eksperimentele kennis van die gebruik van tale soos algemeen onder digters en prosaskrywers. Dit is in ses dele verdeel: (1) opgeleide lees met inagneming van prosodie [versifikasie] (2) uiteensetting, volgens poëtiese figure [retoriek] (3) gereed verklaring van dialektiese eienaardighede en sinspeling (4) ontdekking van etimologieë (5) ) die akkurate weergawe van analogieë (6) kritiek op poëtiese produksies, wat die edelste deel van grammatikale kuns is.

Omdat kommunikasie die gelyktydige gebruik van logika, grammatika en retoriek behels, is hierdie drie kunste die fundamentele kunste van opvoeding, onderrig en onderrig. Gevolglik moet dit gelyktydig deur beide onderwyser en leerling beoefen word. Die leerling moet saamwerk met die onderwyser, hy moet aktief wees, nie passief nie. Die onderwyser kan direk of indirek teenwoordig wees. As 'n mens 'n boek bestudeer, is die skrywer 'n onderwyser wat indirek deur die boek teenwoordig is. Kommunikasie, soos die etimologie van die woord aandui, lei tot iets wat gemeen is; dit is 'n eenheid wat gedeel word. Kommunikasie vind slegs plaas wanneer twee gedagtes werklik ontmoet. As die leser of luisteraar dieselfde idees en emosies ontvang as wat die skrywer of spreker wou oordra, verstaan ​​hy (alhoewel hy nie saamstem nie) as hy geen idees ontvang nie, verstaan ​​hy nie as hy verskillende idees verstaan ​​nie, hy verstaan ​​verkeerd. Dieselfde beginsels van logika, grammatika en retoriek lei skrywer, leser, spreker en luisteraar.

Liberale kunsopvoeding

Opvoeding is die hoogste van die kunste in die sin dat dit vorms (idees en ideale) nie op materie afdwing nie, net soos ander kunste (byvoorbeeld timmerwerk of beeldhouwerk), maar op die verstand. Hierdie vorms word nie passief nie, maar deur aktiewe samewerking deur die student ontvang. In ware liberale opvoeding, soos Newman7 verduidelik het, is die noodsaaklike aktiwiteit van die student om die geleerde feite in 'n verenigde, organiese geheel saam te voeg, dit te assimileer terwyl die liggaam voedsel assimileer of soos die roos voedsel uit die grond opneem en in grootte, lewenskragtigheid toeneem , en skoonheid. 'N Leerder moet verstandelike hake en oë gebruik om die feite saam te voeg om 'n beduidende geheel te vorm. Dit maak leer makliker, interessanter en baie meer waardevol. Die opeenhoping van feite is bloot inligting en is nie waardig om onderwys genoem te word nie, aangesien dit die verstand belas en verstom in plaas daarvan om dit te ontwikkel, te verhelder en te vervolmaak. Selfs as 'n mens baie van die feite vergeet nadat dit eers geleer en verwant was, behou die gees die krag en volmaaktheid wat dit verkry het. Dit kan dit egter slegs doen deur met feite en idees te worstel. Boonop is dit baie makliker om verwante idees te onthou as nie -verwante idees.

Elke liberale kuns is nie net in die eng sin van 'n enkele onderwerp verstaan ​​nie, maar eerder in die sin van 'n groep verwante onderwerpe. Die trivium, op sigself 'n instrument of 'n vaardigheid, het verband gehou met die mees geskikte onderwerp - die tale, redenaars, letterkunde, geskiedenis, filosofie. Die quadrivium bestaan ​​nie net uit wiskunde nie, maar ook uit baie takke van die wetenskap. Die getalleteorie bevat nie net rekenkunde nie, maar ook algebra, berekening, die vergelykingsteorie en ander takke van hoër wiskunde. Die toepassings van die getalleteorie sluit nie net musiek in nie (hier verstaan ​​as musikale beginsels, soos dié van harmonie, wat die liberale musiekkuns vorm en moet onderskei word van toegepaste instrumentale musiek, wat 'n beeldende kuns is), maar ook fisika, baie chemie en ander vorme van wetenskaplike meting van diskrete hoeveelhede. Die ruimte -teorie bevat analitiese meetkunde en trigonometrie. Die toepassings van die ruimte -teorie sluit beginsels van argitektuur, aardrykskunde, landmeting en ingenieurswese in.

Die drie R’s - lees, skryf en afreken - vorm nie net die kern van elementêre onderwys nie, maar ook van hoër onderwys. Bekwaamheid in die gebruik van taal en bekwaamheid in die hantering van abstraksies, veral wiskundige hoeveelhede, word beskou as die mees betroubare indekse vir 'n student se intellektuele kaliber. Gevolglik is toetse ontwerp om hierdie vaardighede te meet, en leidingsprogramme in kolleges en in die weermag is gebaseer op die resultate van sulke toetse.

Die drie kunste van taal bied verstandsdissipline, aangesien verstand uiting vind in taal. Die vier kunste van kwantiteit bied middele vir die bestudering van materie, aangesien hoeveelheid - meer presies uitbreiding - die uitstaande kenmerk van materie is. (Uitbreiding is slegs 'n kenmerk van materie, terwyl getal 'n kenmerk van materie en gees is.) Die trivium se funksie is die opleiding van die gees vir die bestudering van materie en gees, wat saam die som van die werklikheid vorm. Die vrug van opvoeding is kultuur, wat Matthew Arnold8 gedefinieer het as "die kennis van onsself [verstand] en die wêreld [materie]." In die 'soetheid en lig' van die Christelike kultuur, wat die kennis van die wêreld en onsself die kennis van God en van ander geeste toevoeg, word ons werklik in staat gestel om 'die lewe gestaag te sien en dit geheel te sien'.

Die taalkuns en werklikheid

Die drie taalkunste kan gedefinieer word soos dit verband hou met die werklikheid en met mekaar. Metafisika of ontologie, 10 die wetenskap van die syn, is gemoeid met die werklikheid, met die ding-soos-dit-bestaan. Logika, grammatika en retoriek het die volgende verband met die werklikheid.

Retoriek is die meesterkuns van die trivium, 12 want dit veronderstel en maak gebruik van grammatika en logika, dit is die kuns om deur middel van simbole idees oor die werklikheid oor te dra.

Vergelyking van materiale, funksies en norme van die taalkuns

Die taalkunste lei die spreker, skrywer, luisteraar en leser in die korrekte en effektiewe gebruik van taal.Fonetiek en spelling, wat verbonde is aan die kuns van grammatika, word hier ingesluit om hul verhouding met die ander taalkunste aan te toon in materiaal, funksies en norme.

Omdat retoriek eerder doeltreffendheid as korrektheid beoog, handel dit nie net oor die paragraaf en die hele komposisie nie, maar ook oor die woord en die sin, want dit skryf voor dat diksie duidelik en toepaslik is en dat sinne in struktuur en ritme verskil. Dit herken verskillende vlakke van diskoers, soos die literêre (meisie of meisie, steed), die gewone (meisie, perd), die ongeletterde (gal, hoss), die slang (romp, prop), die tegniese (homo sapiens, equus caballus), elk met die toepaslike gebruik daarvan. Die aanpassing van taal aan omstandighede, wat 'n funksie van retoriek is, vereis dat 'n sekere styl en diksie gekies moet word om met volwassenes te praat, 'n ander styl om wetenskaplike idees aan die algemene publiek voor te stel en 'n ander om dit aan 'n groep voor te stel van wetenskaplikes. Aangesien retoriek die meester van die trivium is, kan dit selfs die gebruik van slegte grammatika of slegte logika verplig, soos in die uitbeelding van 'n ongeletterde of dom karakter in 'n verhaal.

Net soos retoriek die meester -kuns van die trivium is, so is logika die kuns van kuns, want dit rig die daad van die rede, wat alle ander menslike dade na die regte doel lei deur die middele wat dit bepaal.

In die voorwoord van sy Art of Logic sê die digter Milton:

Die algemene kwessie van algemene kunste is rede of spraak. Hulle word gebruik om die rede te vervolmaak ter wille van die regte denke, soos in logika, of in die vervolmaak van spraak, en dit óf ter wille van die korrekte gebruik van woorde, soos in grammatika, of vir die effektiewe gebruik van woorde, soos in retoriek . Van al die kunste is die eerste en mees algemene logika, dan grammatika, en laastens retoriek, aangesien daar baie rede kan wees sonder rede, maar geen gebruik van spraak sonder rede nie. Ons het die tweede plek aan grammatika gegee, want die korrekte spraak kan nie versier word nie, maar dit kan amper nie versier word voordat dit korrek is nie.

Omdat die kunste van taal normatief is, is dit praktiese studies in teenstelling met spekulatiewe. 'N Spekulatiewe studie is 'n studie wat net wil weet - byvoorbeeld sterrekunde. Ons kan bloot weet van die hemelliggame. Ons kan nie hul bewegings beïnvloed nie.

'N Praktiese, normatiewe studie is 'n studie wat poog om te reguleer, in ooreenstemming te kom met 'n norm of standaard - byvoorbeeld etiek. Die norm van etiek is die goeie, en die doel daarvan is om menslike gedrag in ooreenstemming met goedheid te bring.

Die intellek self word in sy werking vervolmaak deur die vyf intellektuele deugde, drie spekulatiewe en twee praktiese. Begrip is die intuïtiewe begrip van eerste beginsels. (Byvoorbeeld, van teenstrydige stellings moet die een waar wees, die ander onwaar.) Wetenskap is kennis van nabye oorsake (fisika, wiskunde, ekonomie, ens.). Wysheid is kennis van uiteindelike oorsake - metafisika in die natuurlike orde, teologie in die bonatuurlike orde. Versigtigheid is die regte rede vir iets wat gedoen moet word. Kuns is die regte rede vir iets wat gemaak moet word

Voetnote

1. Trivium beteken die aansluiting van drie takke of paaie en het die konnotasie van 'n 'kruispad' wat vir almal oop is (Catholic Encyclopedia, deel 1, s.v., "die sewe liberale kunste"). Quadrivium beteken die aansluiting van vier takke of paaie.

2. "Endymion," John Keats (1795–1821). "'N Skoonheid is vir ewig 'n vreugde: / Die lieflikheid neem toe: dit sal nooit / in die niet gaan nie."

3. Uittreksels uit die Bybel word aangehaal uit The New American Bible (World Catholic Press, 1987).

4. Hierdie leuse verskyn op die seël van die Nuwe Program en is die eerste keer gebruik in 1938. Dit word steeds gebruik op gedrukte materiaal van Saint John's College. Die oorspronklike (1793) en amptelike seël van die kollege dra die leuse "Est nulla via invia virtuti." "Geen deug is onmoontlik vir deug nie."

5. Die uitdrukking "klein Latyn en minder Grieks" kom uit die gedig van Ben Jonson, "Ter nagedagtenis aan my geliefde, die skrywer, meneer William Shakespeare." Ander bekende versreëls uit die gedig sluit in 'Marlowe se magtige reël' wat verwys na Christopher Marlowe se gebruik van leë vers in drama, wat Shakespeare aangeneem het, en 'Hy [Shakespeare] was nie 'n ouderdom nie, maar vir altyd!' Ben Jonson (1572–1637) was 'n kollega en 'n vriend van Shakespeare.

6. Elemente van Dionysius Thrax se uiteensetting van grammatika is steeds basiese komponente in 'n kurrikulum vir taalkunste: spraakfigure, gebruik van sinspeling, etimologie, analogieë en literêre analise.

7. John Henry Newman (1801–1890), skrywer van The Idea of ​​a University Defined en Apologia pro Vita Sua.

8. Matthew Arnold (1822–1888), Engelse digter, essayis en kritikus. Die uitdrukking "soetheid en lig" kom uit sy opstel, "Kultuur en anargie."

9. Matthew Arnold, "Aan 'n vriend."

10. Aristoteles se metafisika het sy werk oor fisika gevolg. In Grieks beteken meta "na" of "verder". In die metafisika definieer Aristoteles die eerste beginsels vir die verstaan ​​van die werklikheid. Ontologie is 'n tak van die metafisika en handel oor die aard van die bestaan.

11. Die realiteit van die planeet Pluto, of iemand geweet het dat dit bestaan ​​of nie, behoort tot die gebied van die metafisika. Sy menslike ontdekking bring dit op die gebied van logika, grammatika en retoriek.

12. Om retoriek "die meesterkuns van die trivium" te noem, is 'n herinnering aan die ambivalensie wat met die term verband hou. Tydens die navorsing vir die derde uitgawe van die American Heritage Dictionary, het die redaksie 'n gebruikspaneel gevra of die frase leë retoriek oorbodig was. 'N Derde van die paneel het die term leë retoriek oorbodig beoordeel, en die meerderheid aanvaar steeds die tradisionele betekenis van die term. In sy werk oor retoriek gee Aristoteles hierdie definisie: "Retoric may be defined as the faculty of observing in any given case the available means of persuasion" (1.2). Selfs in die retoriek moet Aristoteles egter die gebruik daarvan verdedig. Hy voer aan dat die gebruik van 'n goeie ding vir 'n slegte einde nie die goedheid van die ding self ontken nie. 'En daar kan beswaar teen gemaak word dat iemand wat sulke spraak onregverdig gebruik, groot skade kan berokken, dit is 'n beskuldiging wat gemeen kan word teen alle goeie dinge behalwe deugdigheid, en veral teen die dinge wat die nuttigste is, as krag , gesondheid, rykdom, generaalskap ”(1.1). Aristoteles, die retoriek en die poëtika van Aristoteles, trans. W. Rhys Robert [Rhetoric] en Ingram Bywater [Poetics] (New York: The Modern Library, 1984).

13. John Milton, Artis Logicae, vert. Allan H. Gilbert, vol. 2, The Works of John Milton (New York: Columbia University Press, 1935), 17.

14. Die Trivium bied 'n presiese denke wat gereeld weerspieël word in die gebruik van kategorieë. In hierdie verband volg suster Miriam Joseph Aristoteles, wie se geskrifte The Trivium inlig. Kategorieë is een van Aristoteles se werke wat sy teorie oor logika aanbied.

Oorspronklik gepubliseer in Die klassieke onderwyser Somer 2012 uitgawe.


Verken die geskiedenis van die liberale kunste saam met die SIMS -mede Christine Bachman

“Periermenias Aristotelis. [ens.], ”LJS101, Penn Libraries.

"Middeleeuse manuskripte stel ons in staat om die fisiese spore te sien van hoe studente en onderwysers eeue gelede geleer en geleer het," sê Christine Bachman , 'n doktorale kandidaat in die Departement Kunsgeskiedenis aan die Universiteit van Delaware. Bachman se navorsing fokus op die konstruksie, versiering en gebruik van vroeë Middeleeuse manuskripte, met 'n besondere fokus op Noordwes -Europa in die agtste eeu.

Terwyl hy dien as die nagraadse genoot van 2019-2020 by die Penn Libraries se Schoenberg Institute for Manuscript Studies (ook bekend as SIMS), het Bachman saamgestel " 'N Liberale kunsopvoeding vir die (Middeleeue): tekste, vertalings en studie , '' 'N aanlyn -uitstalling met beelde van manuskripte uit die versamelings van die Penn Libraries, wetenskaplike kommentaar en 'n lys boeke en artikels vir diegene wat meer wil leer.

Die uitstalling bied 'n oorsig van opvoeding in die vroeë middeleeue deur die lens van 'n negende-eeuse manuskrip, Boethius se Latynse vertaling van Aristoteles se De interprete. "Dit wil verduidelik hoe elkeen van die sewe Middeleeuse 'liberale kunste' gedurende die Middeleeue geïnterpreteer en bestudeer is," verduidelik Bachman. Haar navorsing oor hierdie manuskrip verskyn ook in die lente -uitgawe van 2021 van die tydskrif Manuskripstudies .

Kort na die voltooiing van haar beurs verlede jaar, het ons met Bachman gesels oor haar navorsing, haar ervaring met die hantering van eeue oue manuskripte en haar gedagtes oor liberale kunste in die Middeleeue.

Beskryf u gegradueerde beurs en u gemeenskap met SIMS.

My proefskrif ondersoek die vroegste boekomslag uit Noordwes-Europa wat dateer uit ongeveer 700-800 n.C.-en ontleed dit volgens drie hooffunksies wat hulle verrig het: omhulsel, versiering en inskakeling.

Omhulsel verwys na die maniere waarop blaaie gedek word om mobiliteit en verspreiding te bevorder. Versiering verwys na hoe omslae die belangstelling van die boek visueel verhoog of die inhoud deur dekoratiewe motiewe of beelde voorstel. Inskakeling verwys na die verhoging van die heilige status van die boek deur die toevoeging van 'n omslag - gewoonlik van kosbare materiaal wat die godsdienstige waarde van die boek weerspieël en versterk.

Met my SIMS Graduate Student Research Fellowship kon ek my digitale geesteswetenskappe en biblioteekvaardighede bou terwyl ek my kennis van vroeë Middeleeuse manuskripte toepas. My navorsing het gefokus op LJS 101 en my genootskapsprojekte het 'n noukeurige ondersoek van die fisiese manuskrip, studie van die breër neigings van die Karolingiese manuskripproduksie en intellektuele lewe en digitale aanbieding van navorsing gekombineer. U aanlynuitstalling bevat verskeie manuskripte, alhoewel die middelpunt daarvan is LJS101 . Waarom hierdie manuskrip die fokuspunt van die uitstalling maak?

LJS 101 is een van die belangrikste manuskripte in die versamelings van Penn Libraries. Sy vroeë datum en unieke samestelling van sekulêre tekste verleen dit buitengewone waarde. Die uitstalling is ontwerp om kykers 'n ryk inleiding tot hierdie ster van die versameling te gee en dit ook te plaas in verhouding tot ander manuskripte in die versamelings.

Die verhouding van LJS 101 tot die liberale kunste bied ook ruim geleentheid om verbindings te maak met ander manuskripte in die biblioteke se versamelings, wat veral volop is in materiaal wat verband hou met wetenskap, wiskunde en filosofie. Ek kon maklik pragtig versierde en teksryke manuskripte identifiseer in die versamelings wat elk van die sewe liberale kunste illustreer. Byvoorbeeld, om die onderwerp van sterrekunde wat ek gekies het, te illustreer LJS 57 , wat kleurvolle beelde van die sterrebeelde sowel as Hebreeuse sterrekundige tekste bevat. Wie het LJS101 geskep, en vir watter doel?

Ons het nie die name van die skrifgeleerdes en kunstenaars wat betrokke was by die maak van LJS 101 nie, maar as ons die manuskrip noukeurig bekyk, is dit moontlik om die hande van verskeie skrifgeleerdes in die teks en aantekeninge te onderskei. Die diagramme en versierde voorletters is moontlik deur ander bygevoeg. Dit toon dat LJS 101 die produk was van 'n gemeenskap van skrifgeleerdes en kunstenaars - algemene gebruik in 'n vroeë Middeleeuse klooster, waar LJS 101 waarskynlik gemaak is.

Kloosters was in die vroeë middeleeue die belangrikste opvoedingsentrums, en in een van hierdie sentrums in 'n gemeenskap van onderwysers en studente sou LJS 101 gebruik gewees het. Dit sou gebruik word as 'n handboek vir die bestudering van die onderwerp dialektiek of logika, en as 'n kort oorsig van grammatika en retoriek - die eerste twee vakke van die liberale kunste wat voor dialektiek bestudeer is. Kan u 'n oorsig gee van die inhoud van die manuskrip?

Die hoofteks van die manuskrip is 'n vertaling van en kommentaar op Aristoteles De Interpretatione , ook bekend as die Peri Hermenias , voltooi deur die sesde-eeuse staatsman en filosoof Boethius (ca. 477-524). Hierdie teks was sentraal in die studie van logika, of dialektiek, in die vroeë middeleeue. Boethius se teks word gekombineer met verskeie korter tekste, soos 'n voorbeeldletter en definisies van woorde. Die inhoud van LJS 101 hou gesamentlik verband met die studie van die eerste drie vakke van die Middeleeuse liberale kunste - grammatika, retoriek en dialektiek. Jy kon werk met die manuskripte in die Charles K. MacDonald -leeskamer in die Kislak -sentrum voordat die Penn -kampus gesluit word. Hoe verbeter dit u geleerdheid/begrip in die algemeen om met fisiese artefakte te doen?

In 'n tyd waarin ons toenemend feitlik voorwerpe ondervind, soos die manuskripte in die aanlyn -uitstalling, is dit noodsaaklik om die unieke waarde van die bestudering van fisiese materiale te onthou. Boeke is basies fisiese voorwerpe wat bedoel is om hanteer, bestudeer en gelees te word. Deur te werk met die oorspronklike manuskripte in die leeskamer vir hierdie uitstalling, kon ek die fisiese spore waarneem van hoe die individue wat die boeke gemaak en gebruik het, met hulle omgaan. Dit het 'n meer menslike dimensie bygevoeg tot my begrip van die manuskripte.

Byvoorbeeld, toe ek saamgewerk het MS Codex 1629 , 'n veertiende-eeuse kommentaar op die Commentaria ad Herrenium (die ou oorspronklike teks vir die bestudering van Latynse retoriek), kon ek op verskeie bladsye spore van uitgewiste regsdokumente onder die teks uit die veertiende eeu sien. Aangesien hierdie dokumente hergebruik is in MS Codex 1629, word die verband tussen die wet en retoriek wat sedert die oudheid bestaan ​​het, duidelik duidelik gemaak. Die uitstalling beskou die liberale kunste as bedink en bestudeer in vroeë Middeleeuse kloosters. Hoe verskil die middeleeuse "liberale kunste" konseptueel van en/of sny dit ons moderne gevoel vir die liberale kunste in?

In die Middeleeue bestaan ​​die liberale kunste uit sewe spesifieke dissiplines: grammatika, retoriek, dialektiek, rekenkunde, meetkunde, sterrekunde en musiek. Hierdie is verdeel in die trivium - die literêre vakke grammatika, retoriek en dialektiek - en die quadrivium - die wiskundige vakke rekenkunde, meetkunde, sterrekunde en musiek.

Die kurrikulum is so ontwerp dat 'n mens hierdie vakke in 'n spesifieke volgorde kan deurwerk deur die trivium en dan deur die quadrivium . In 'n kurrikulum vir liberale kunste vandag, verdeel ons vakke dikwels in drie hoofkategorieë: wetenskappe, sosiale wetenskappe en geesteswetenskappe, met talle subdissiplines binne elk van die kategorieë. Anders as in die Middeleeue, is daar geen universele struktuur vir hoe 'n geleerde deur hierdie verskillende vakke beweeg nie.

Wat egter konsekwent gebly het van die Middeleeue tot vandag, is die idee dat 'n kurrikulum vir liberale kunste 'n breë opvoeding en 'n intellektuele grondslag vir kritiese ondersoek moet gee. Aan die wortel van die term 'liberale kunste' is die Latynse woord vry , beteken gratis. Die kern van die liberale kunste was dus altyd 'n opvoeding wat hierdie soort denkvryheid ontwikkel.


Wat is Liberal Arts Education?

Al ooit gewonder hoe dit sou wees om een ​​van die oudste vakke ter wêreld te bestudeer? Die 'liberale kunste' gaan terug na die antieke Grieke wat 'n opvoeding oor liberale kunste as die uiteindelike punt van 'n geleerde beskou het.

Alhoewel onderwys in die liberale kunste lank reeds 'n gevestigde plek in die Amerikaanse stelsel vir hoër onderwys gehad het, het dit eers onlangs weer opgeduik in die vasteland van Europa, waar dit ontstaan ​​het.

Intussen is daar in Asië 'n netwerk van respekvolle liberale kunste -universiteite, die Alliance of Liberal Arts Universities (AALAU) - 'n groep wat in November 2017 gestig is.

Lees verder vir 'n volledige ondersoek van die vraag "Wat is liberale kunste?" - insluitend alles wat u moet weet oor wat studie van liberale kunste behels en wat studente kan baat by 'n liberale kunste -graad ...

'N Kort geskiedenis van liberale kunste -onderwys

Gedurende die tydperk van die klassieke oudheid is liberale kunste as noodsaaklike opvoeding beskou vir 'n vrye persoon wat aktief is in die burgerlike lewe. Destyds sou dit behels het dat ek aan openbare debat kon deelneem, uself kon verdedig en in die hof en in die jurie kon dien, en militêre diens kon verrig. Op hierdie tydstip het liberale kunste slegs drie vakke behandel: grammatika, retoriek en logika, gesamentlik bekend as die trivium.

Dit is in die Middeleeue uitgebrei tot nog vier vakke: rekenkunde, meetkunde, musiek en sterrekunde. quadrivium - dus was daar sewe vakke in die liberale kunste in die kurrikulum van die Middeleeuse liberale kunste.

Die quadrivium is aansienlik moeiliker as die trivium en is gebruik om sy studente voor te berei op die ernstiger studie van filosofie en teologie.

Die doel van 'n liberale kunsopvoeding was om 'n persoon te produseer wat deugsaam en eties was, kundig op baie gebiede en hoogs artikuleer.

Moderne kurrikulums vir liberale kunste stel studente egter in staat om 'n veel groter verskeidenheid vakke te bestudeer, maar hulle behou steeds die kerndoelwitte van die tradisionele kurrikulums vir liberale kunste: om afgeronde individue te ontwikkel met algemene kennis van 'n wye verskeidenheid vakke en met bemeestering 'n verskeidenheid oordraagbare vaardighede.

Wat is liberale kunsonderwys vandag?

Dus, in 'n moderne konteks, wat is 'n opvoeding in die liberale kunste? Daar is nou baie vakke wat binne die breë omvang van die kategorie val. 'N Tipiese liberale kunsprogram is interdissiplinêr, wat onderwerpe binne die geesteswetenskappe dek, sowel as sosiale, natuurlike en formele wetenskappe. Daar is verskille in die spesifieke vakke wat in die liberale kunste -programme by verskillende instellings ingesluit is. Die spektrum van liberale kunste word egter algemeen aanvaar dat dit die volgende velde dek:

 • Geesteswetenskappe - bevat kuns, letterkunde, taalkunde, filosofie, godsdiens, etiek, moderne vreemde tale, musiek, teater, spraak, klassieke tale (Latyn/Grieks), ens.
 • Sosiale wetenskappe - bevat geskiedenis, sielkunde, regte, sosiologie, politiek, geslagstudies, antropologie, ekonomie, aardrykskunde, sake -informatika, ens.
 • Natuurwetenskappe - bevat sterrekunde, biologie, chemie, fisika, plantkunde, argeologie, dierkunde, geologie, aardwetenskappe, ens.
 • Formele wetenskappe - bevat wiskunde, logika, statistiek, ens.

Die term 'liberale kunsopvoeding' kan ook toegepas word op die toegewyde studie van slegs een van die bogenoemde vakke (byvoorbeeld, 'n student wat 'n BA in filosofie studeer, sou 'n liberale kunste -opleiding onderneem). Oor die algemeen verwys die term egter na graadprogramme wat daarop gemik is om 'n breër spektrum van kennis en vaardighede te bied.

Liberale kunste -grade in die VSA

Vandag word liberale kunste -grade meestal in die VSA aangebied. Daar is honderde toegewyde liberale kunskolleges in die VSA, met nog meer instellings wat saam met ander opsies 'n program vir liberale kunste aanbied.

Sommige universiteite bied tans 'n eenjarige graad in liberale kunste aan, maar dit is meer algemeen dat liberale kunste-grade in die VSA meer as vier jaar voltydse studie behaal word. Studente verwerf óf 'n BA- óf 'n BSc -sertifisering en kan dan na 'n nagraadse of professionele skool vorder. Sommige studente kan ook kies om te spesialiseer deur 'n hoofvak of 'n byvak op 'n spesifieke gebied te kies (algemene vakke tot hoofvak sluit in sake, regte, kommunikasie, navorsing en politiek).

Liberale kunskolleges

Daar is 'n paar noemenswaardige verskille tussen toegewyde liberale kunskolleges en ander universiteite in die VSA. Liberale kunskolleges maak gewoonlik sterk staat op deelname van studente en moedig 'n hoë vlak van student-onderwyser-interaksie, mentorskap en samewerking aan.

Terwyl universiteite geneig is om navorsing te prioritiseer, het kolleges in die liberale kunste meer personeellede wat voltyds onderrig het, eerder as 'n kombinasie van gegradueerde studente-assistente en navorsingsprofessore. Die meeste liberale kunskolleges is klein en woonagtig, met kleiner inskrywings en klasgroottes en 'n laer verhouding tussen studente en onderwysers, met onderwysers wat mentors word en selfs navorsingsvennote met hul studente.

Liberale kunste -grade in Europa

Alhoewel die konsep van liberale kunste sy oorsprong in Europa het, kom dit vandag baie minder voor as in die VSA - alhoewel vrye kunste -grade die afgelope jaar al hoe meer beskikbaar geword het. Op die oomblik het minder as die helfte van die Europese lande kolleges vir liberale kunste of universiteite met 'n liberale kunsprogram, naamlik Bulgarye, België, Estland, Frankryk, Duitsland, Griekeland, Hongarye, Italië, Litaue, Nederland, Pole, Rusland, Slowakye, Swede , Switserland en die Verenigde Koninkryk. Hiervan het slegs die Verenigde Koninkryk, Swede, Nederland, Italië en Duitsland meer as een instelling wat liberale kunste aanbied.

Voordele van 'n liberale kunste -graad

As u nog steeds nie seker is of 'n liberale kunste -graad vir u is nie, is hier 'n paar van die belangrikste voordele van 'n liberale kunste -graad:

 • Voorbereiding vir werk in 'n verskeidenheid sektore: u sal 'n sterk grondslagkennis opdoen in 'n groter verskeidenheid vakke as as u 'n graad sou aflê wat spesialiseer in 'n enkele vak of beroep.
 • Inleiding tot loopbaankeuses: Die verskeidenheid vakke wat in 'n liberale kunste -graad aangebied word, beteken dat studente kennis kan maak met vakke wat hulle andersins nie teëgekom het nie, sodat hulle 'n meer ingeligte besluit kan neem wanneer hulle hul loopbaan verkies.
 • Opspring na ander loopbane: die kennis wat tydens 'n liberale kunsopleiding verkry is, kan u help om u beter uit u huidige loopbaan na 'n ander te beweeg.
 • Liberale kunste -grade is 'n beroep op werkgewers: werkgewers erken dat gegradueerdes in die liberale kunste die nodige oordraagbare vaardighede het om aan te pas by 'n veranderende werkplek.
 • Bied 'n grondslag vir nagraadse studie: 'n potensiële nagraadse student met 'n liberale kuns -agtergrond het die vermoë om te leer oor 'n uiteenlopende studierigting, met die basiese kennis om direk na die nagraadse studie te gaan in enige vak wat hulle kies.
 • Bied vaardighede om 'n waardevolle lid van die gemeenskap te word: 'n liberale kunsopleiding strek verder as die akademie en die werkplek om gegradueerdes die nodige eienskappe te gee wat hulle in staat kan stel om aan te pas en te floreer in die wêreld, met ander lede van die gemeenskap te kommunikeer en te verstaan ​​en 'n groter perspektief te hê.

Loopbane met 'n liberale kunste -graad

In plaas daarvan om aan die begin van hul graad 'n loopbaan te kies, is dit meer geneig om studente in die liberale kunste te konsentreer om soveel moontlik te leer oor die wêreld om hulle, wat baie geleenthede in baie sektore bied.

Alhoewel sommige van die volgende beroepe verdere opleiding vereis (soos 'n magister- of doktorsgraad), sluit 'n paar tipiese beroepe met 'n liberale kunste -graad in:

 • Academia: die interdissiplinêre kennis en vaardighede wat uit 'n liberale kunsopleiding verkry word, sal 'n ekstra dimensie gee as u 'n gekose vak ondersoek, ondersoek en/of onderrig.
 • Art: fotografie, kommersiële kuns, skilderkuns, interieur, grafiese en visuele ontwerp
 • Onderwys: addisionele kwalifikasies volg om 'n onderwyser te word, waar u u kennis kan gebruik om 'n groter aantal studente te help, of om 'n groter verskeidenheid vakke te onderrig.
 • Tolk: baie studente in die liberale kunste leer ten minste een vreemde taal, wat u kan help om 'n gekwalifiseerde vertaler, transkribeerder of tolk te word, 'n vreemde taalonderwyser of joernalis te word of in die toerisme- en reisbedryf te werk.
 • Bemarking: of u nou advertensies, promosies, openbare betrekkinge, joernalistiek, nuusredigering of kopieskryf kies, die geesteswetenskappe wat u behandel het, sal u help om mense beter te verstaan, terwyl u kommunikasievaardighede u sal help om beter verstaan ​​te word.
 • Politieke Wetenskap: loopbane op hierdie gebied sluit in die regte, openbare beleid, politiek, sake en werk vir NRO's en liefdadigheidsorganisasies.
 • Ander loopbaanpaaie: biologie (gesondheidsorg, laboratoriumassistent, navorsingsassistent), besigheid (entrepreneur, winkelbestuurder, verkoopspersoon), geleentheidsbeplanning, omgewing (bewaring, openbare beleid), finansies (bankier, rekenmeester, finansiële ontleder), wetstoepassing, navorsingsanalise (kombinasie van statistiek en sielkunde), en maatskaplike dienste (soos berading of terapie).

Vaardighede opgedoen uit 'n graad in liberale kunste

 • Regoor die wêreld kritiseer voorstanders van liberale kunsopvoeding die opvoedkundige formate en kurrikulums van ander graadprogramme omdat hulle te veel klem lê op tegniese vermoëns, terwyl ander belangrike vaardighede verwaarloos word. 'N Liberale kunste-graad bied u 'n wye verskeidenheid uiters gesogte vaardighede, waarvan ons 'n paar hieronder uiteengesit het: Analitiese, evaluerende, kritiese en kreatiewe denkvaardighede
 • Doeltreffende mondelinge en skriftelike kommunikasievaardighede
 • Probleemoplossing en patroon intelligensie vaardighede
 • Die vermoë om nuwe idees te leer en te sintetiseer
 • Ondervinding in kwantitatiewe en kwalitatiewe data -analise
 • Kritiese en reflektiewe leesvaardigheid
 • Numeriese vaardighede
 • Doeltreffende navorsingsvaardighede
 • Organisasie en tydsbestuur
 • Inligtingsgeletterdheid vaardighede
 • Die vermoë om maklik aan te pas by situasies
 • Etiese besluitnemingsvaardighede
 • Die vermoë om betekenisvolle vrae te stel
 • Die vermoë om in 'n span te werk
 • Selfvertroue en selfverstaan
 • Die vermoë om sensitief te wees vir ander en verdraagsaam te wees teenoor kulturele verskille
 • Vreemde taalvaardighede en kruiskulturele kennis

Hierdie artikel is oorspronklik gepubliseer in Januarie 2014. Dit is die laaste keer in Januarie 2020 opgedateer.

Wil u meer sulke inhoud hê? Registreer vir gratis webwerf lidmaatskap om gereelde opdaterings en u eie persoonlike inhoudvoer te kry.


Liberale kunste en liberale onderwys

Studente wat universiteit toe gaan, is dikwels meer besorg oor hoe om 'n bestaan ​​te maak as oor hoe om 'n goeie lewe te lei. Die twee dinge hou verband, en 'n volledige opvoeding behoort hulle op albei voor te berei, maar die liberale opvoeding handel hoofsaaklik oor die laasgenoemde van die twee. Dit gaan nie in die eerste plek oor die aanleer van tegniese vaardigheid nie - werksopleiding - maar oor die leer hoe om goed te leef. Wat is die onderskeid tussen tegniese opleiding en liberale onderwys, en waarom is dit noodsaaklik dat studente wat instellings vir hoër onderwys betree, hierdie onderskeid moet verstaan?

'N Gedeelte in Martin Gilbert se monumentale biografie van Winston Churchill dui op 'n antwoord op hierdie vrae. Daar word ons herinner aan 'n sombere episode in die moderne geskiedenis wat ons tydens ons gevaar vergeet. In die herfs van 1942, te midde van die wêreldoorlog, is inligting uit Nazi -Duitsland gesmokkel deur neutrale Switserland wat die omvang van die Duitse slagting van Jode aan die oostelike front, die moord deur Poolse Jode aan die buitekant onthul in drie spesiale 'dood' -kampe in Chelmno, Belzec en Treblinka, en van die deportasie van Jode uit Frankryk, België en Holland na 'n' onbekende bestemming 'in die Ooste. ” 1

Dit was eers twee jaar later dat hierdie 'onbekende bestemming' geïdentifiseer is as Auschwitz, waar Jode vergas word teen ongeveer 12 000 mans, vroue en kinders per dag. Soos Churchill destyds geskryf het, was dit waarskynlik die grootste en aakligste misdaad wat ooit in die hele geskiedenis van die wêreld gepleeg is, en dit is gedoen deur wetenskaplike masjinerie deur nominaal beskaafde mans. ” 2 Die Duitse volk was die die mees tegnies gevorderde mense in die tyd op die oomblik - 'n mens kan sê hoogs opgeleide mense. Dokters, verpleegsters, sielkundiges, opvoeders, wetenskaplikes, ingenieurs, rekenmeesters, prokureurs en die hele reeks ander hoogs geskoolde en “ in die algemeen beskaafde ” mans en vroue, het hul aansienlike vaardighede, wat met groot moeite en koste verwerf is, aan die uitwissing van 'n volk.

Die twintigste eeu, die mees tegnologies gevorderde eeu in die geskiedenis (tot die een-en-twintigste), met meer tegnies vaardige mense per vierkante myl as wat ooit gedink kon word, staan ​​op as 'n eeu waarin volksmoord 'n term was waarmee elke laerskool die kind moet vertroud raak. Terwyl die kommunisme steeds sy onseker en langverwagte vertrek uit die wêreld neem, moet ons nie die gruwels van die Gulag -argipel, die bolsjewistiese uitwissing van die Kulaks vergeet nie, die miljoene wat opgeoffer is vir China se politieke eksperimente, en natuurlik die “moordvelde “ 8221 in Kambodja - alles in die naam van wetenskaplike sosialisme en vooruitgang, maar dit beteken eintlik 'n nuwe verskynsel in die wêreld: wetenskaplike wreedheid. Meer algemeen, indien minder dramaties: mense in die geskiedenis het bewys dat hulle hul vaardighede aangewend het om mekaar leed te berokken om voordele te gee: Dink aan die onskuldige vaardigheid om klein vliegtuie te vlieg in die lig van 11 September 2001 of dieselfde onskuldige vaardigheid om chemiese of biologiese middels te manipuleer, in die lig van die oorlog teen terrorisme wat ons era begin definieer het.

Wat vertel dit ons van onderwys en van die verband tussen liberale onderwys aan die een kant en die aanleer van tegniese vaardigheid - werksopleiding - aan die ander kant? Dit dui op die kern van die saak.

Elke kuns, of kunsvlyt, of tegniese vaardigheid (wat die ou Grieke genoem het “techne“) kan gebruik word in die diens van geregtigheid of onreg, goed of kwaad. Dit kan gebruik word om ons menswees waardig te maak of om dit te verneder. Soos Sokrates in Plato se uitwys Republiek, byvoorbeeld, is die mediese kuns ook in staat om teen siektes te waak en dit te produseer. 3 Om hierdie rede ontstaan ​​die dringende praktiese vraag: Hoe leer ons om goed te doen en te vermy wat sleg is? En hierdie vraag dwing ons om na te dink oor die teoretiese vraag: Wat is goed?

Dit was natuurlik die soort vrae wat Sokrates aan die eertydse Atheners gestel het, en omdat hulle hierdie diens aan hulle gedoen het, het hulle hom die hemlock gegee. Tog het Sokrates in sy dood as oorwinnaars oor sy beoordelaars getoon, soos hy voorspel het. Sy lewe het die bron geword van die idee van liberale onderwys in die Weste. Sy vrae het die sentrale vrae van die kurrikulum vir liberale kunste geword, soos dit ontwikkel het deur die Middeleeue en tot in die moderne era. Dit was die menslike vrae, en hulle het die studie geanimeer van wat die menslikheid genoem sou word. ”

Hierdie vrae weerspieël die uiteindelike menslike behoefte - die behoefte om die bron en die rede vir alle goedheid te ken. Vanweë hierdie elementêre behoefte, soos Plato se Sokrates dit sou stel, is elke opvoeding radikaal - beslissend - gebrekkig of onvolledig in die mate dat dit nie ingelig of belig word deur die grootste studie nie, en die studie daaroor. ter wille van wat ” ons alles doen wat ons doen. 4 Die “menslike vrae ” spruit uit die menslike natuur self. Die mens wil van nature weet, ” soos Aristoteles geskryf het. 5 En wat die mens van nature uiteindelik die meeste moet weet, is die einddoel, of hoogste goed, of dit ter wille van wat alle dinge bestaan. 6 Die Christelike erfgename van die klassieke tradisie het hul eie kenmerkende uitdrukking gegee aan die uiteindelike menslike behoefte waarheen alle winsgewende menslike ondersoek gerig is: Dit is die behoefte om God te ken. 7

Die gevolg van die vergeet van hierdie behoefte en die wêreld van vrae wat daaruit voortspruit - om hierdie vrae te vervang deur die verkryging van tegniese bekwaamheid of werksopleiding - is brutaal duidelik. Dit is 'n risiko om rekenaarprogrammeerders, wetenskaplikes, sakebestuurders, dokters en prokureurs te vervaardig, wat ten beste tegnokratiese barbare is. Dit is om in die hande van opvolgende geslagte steeds 'n groter mag oor hul wêreld en hul medemens te plaas, en hulle nie te leer hoe die ontsagwekkende krag gebruik moet word nie.

Hoe ook al Amerika - en die wêreld - tegnies geskoolde werkers en professionele persone nodig het, daar is geen twyfel oor die noodsaaklikheid van liberaal opgeleide burgers en mense nie, wat goed kan onderskei van kwaad, geregtigheid en onreg, van edel en mooi van wat basis en vernederend is.

Die lewende tradisie

Liberale onderwys word algemeen geassosieer met onderwys in die liberale kunste. Wat is die liberale kunste, en wat is die verhouding tussen die dissiplines van die liberale kunste tot mekaar, tot die onderwys as geheel en veral die hoër onderwys?

Hierdie basiese, indien nie eenvoudige vrae nie, word in werklikheid reeds beantwoord deur elke instelling vir hoër onderwys wat onder meer sy doelwitte insluit onderrig in die liberale kunste, of liberale onderwys. Dat hierdie vrae beantwoord is, maar ook in missiestellings, institusionele strukture en kurrikulums, beteken nie noodwendig dat hulle gevra word nie. Kolleges en universiteite soos ander instellings hou hulself deels vas deur sekere dinge as vanselfsprekend te aanvaar. Onder die dinge wat noodwendig as vanselfsprekend aanvaar word, is soms die belangrikste dinge, insluitend die sentrale doeleindes van die instelling self. By die mees gevestigde instellings is hierdie doeleindes die diepste ingebed in tradisie.

'N Tradisie is iets wat in 'n sekere sin as vanselfsprekend aanvaar word, en dit is sonder twyfel. Dit lyk in hierdie opsig by instellings waar hulle beantwoord is deur die sterkste tradisies wat ons die meeste vrae moet stel. Hulle moet gevra word deur die spesifieke manne en vroue wat verantwoordelik is vir die begrip en uitvoering van die tradisies, die toegewyde opvoedingsdoeleindes, van die instellings. Dit is die aktiewe begrip in die gedagtes van presidente en proostes, dekane en fakulteite wat hierdie formele doeleindes lewe blaas, en dit is in die leer wat tussen onderwysers en studente plaasvind dat hierdie doelwitte bereik word, dat hierdie tradisies lewende tradisies word, en die vrae wat hier gestel word, kry hul belangrikste antwoorde.

Ons hedendaagse opvattings het ontstaan ​​in selfbewuste reaksie op 'n bepaalde vyf-en-twintig honderd jaar tradisie of geskiedenis van die liberale kunste. Dit is dus vanuit die oogpunt van die denke van die voorafgaande twee en 'n half millennia dat besinning oor die betekenis van die liberale kunste natuurlik kan begin. Maar die liberale kunste, hoewel hulle 'n geskiedenis het, is nie reduseerbaar tot die geskiedenis nie. Alhoewel dit moontlik is om te praat van 'n tradisie van die liberale kunste, is dit nodig om op te let dat dit 'n tradisie is wat gewortel is in die bevraagtekening van die mees bekende en gesaghebbende tradisies. 'N Mens sou kon sê dat in die wêreld van die liberale kunste alle paaie tot 'n Sokratiese vraag lei - nie net na die historiese rekord van die vraag nie, maar ook na die lewende vraag in 'n lewende gees.

Pilare van wysheid

Wat is die tradisie van die liberale kunste dan histories gesproke?

Soos ons gesê het, het die tradisie sy oorsprong in die klassieke gedagte van antieke Griekeland. Dit ontstaan ​​as antwoord op die mees noodsaaklike vrae wat uit die menslike natuur ontstaan ​​en wat deur die beginnende filosofie gestel word - wat is dit? Wat is wysheid? Wat is deug? Wat is goed?

'N Ongekende soeke na waarheid wat toeganklik is vir die rede oor die hele wêreld, het noodwendig gelei tot die soeke na waarheid oor die plek van die mensdom binne hierdie wêreld. 8 Hierdie revolusionêre strewe van die menslike gees - wat met reg met name verband hou met die name van Sokrates, Plato en Aristoteles - het 'n gestruktureerde en sistematiese refleksie veroorsaak. Nadat die Griekse filosofie in die vierde eeu v.C. tot bloei gekom het, wou geleerdes en onderwysers 'n kurrikulum opstel om studente voor te berei op die hoër en moeiliker studies. Uit hierdie pogings het die sogenaamde enkuklios paideia, die leerkring, waaruit ons ons woordensiklopedie kry. 9

'N Eerste eeu v.C. geleerde en staatsman met die naam Marcus Terentius Varro het hierdie stadig ontwikkelende kurrikulum in nege dissiplines gekodifiseer en aan Rome voorgestel. Sy werk was 'n model vir Latynse geleerdes (“encyclopedists ”) van die latere Romeinse tydperk, soos beroemde name soos Sint Augustinus, Boethius en Cassiodorus die tradisie verfyn en ontwikkel het en teen die vyfde tot sesde eeu nC 'n kanon van sewe liberale kunste (wat die argitektuur en medisyne van Varro laat val het) is gevestig en opgeneem in die Christelike opvoeding.

Hierdie sewe kunste is verdeel in die twee bekende kategorieë: die trivium, bestaande uit die verbale kunste van logika, grammatika en retoriek en die quadrivium, bestaande uit die numeriese kunste van wiskunde, meetkunde, musiek en sterrekunde. Hierdie dissiplines het die liberale kunste gevorm, wat etlike eeue lank die basiese inhoud en vorm van intellektuele lewe [in Europa] verskaf het. ” Die liberale kunste is in werklikheid beskou as die sewe pilare van wysheid. ” 10

Die hiërargie van dissiplines

Hoe hou die liberale kunste in hierdie tradisie verband met mekaar en met die onderwys as geheel? Die trivium en quadrivium beteken letterlik “die drie maniere ” en “die vier maniere. ” Hierdie dissiplines is, soos Thomas Aquinas gesê het, “ paaie wat die gedagtes voorberei op die ander filosofiese dissiplines. ” 11 Die liberale kuns is basies, dit is die fondamente van 'n volledige liberale opvoeding wat daaruit voortspruit en verder strek.

Daar is 'n kenmerkende manier van beredenering wat geskik is vir die verskillende dissiplines. Soos Aristoteles opgemerk het, vereis 'n opgeleide persoon nie presisie in alle strewes nie, maar presisie wissel in elke veld met die saak wat bespreek word. ” 12 Die timmerman en die geometer ondersoek die regte hoek op verskillende maniere.'N Mens moet nie die wiskundige presisie van 'n staatsman eis wat die regverdigheid verdedig nie, ook nie 'n entiememe van 'n wiskundige wat die stelling van Pythagoras demonstreer, moet aanvaar nie. Tog onthul beide wiskundige en morele of politieke diskoers elemente van die waarheid oor die wêreld waarin ons leef.

Daar is 'n inherente hiërargie binne die liberale kunste self en in die hele opvoedkundige gebou waarvan hulle die grondslag vorm. Volgens die tradisie moet 'n student eers 'n fasiliteit met taal (logo's, wat beide spraak en rede beteken) omdat hierdie dissipline nodig is vir alle ander studies (vir die liberale kunste, soos elders, in die begin is die woord ”). Jeug word ook tradisioneel beskou as die vermoë om wiskunde te verwerf omdat dit abstrak is, terwyl sekere ander dissiplines ervaring vereis om dit te verstaan. Die praktiese dissiplines van etiek en politiek hang byvoorbeeld af van die opbou van ervaring en, die belangrikste, van die ontwikkeling van die vermoë om 'n mens se passies en aptyt aan die rede te onderwerp.

Laaste kom die moeilikste en hoogste studie, die studie van eerste oorsake. Vir die heidense Grieke en Romeine het hierdie studie uitgeloop op metafisika. Met die assimilasie van die heidense tradisie met die Christendom, het die hoogste studie natuurlik teologie geword, die goddelike wetenskap. En die liberale kunste was dwarsdeur die Christendom, vanaf die tyd van Augustinus tot die tyd van Aquinas en daarna, as die nodige voorbereiding vir die verhewe en streng dissipline van begrip in sy volheid “ ... die waarheid [wat] jou sal maak gratis ” (Johannes 8:32).

Die verenigende beginsel

Binne die historiese ontwikkeling van die liberale kunste self word die vraag voortdurend geopper oor die betekenis, doel en verenigende beginsel van die liberale kunste. Vir ongeveer tweeduisend jaar bly die aard van hierdie vraag en hierdie beginsel in 'n beslissende opsig dieselfde. In die sestiende en sewentiende eeu vind 'n radikale heroriëntering of disoriëntasie plaas, 'n revolusie in denke wat 'n afwyking van die vorige twee millennia aandui en die moderne era inhuldig. Dit is egter onmoontlik om die betekenis van hierdie moderne rewolusie te begryp, sonder om die lewendige tradisie wat as 'n stryd gevul is, ten volle te verstaan.

In hierdie tradisie het die liberale kunste, die artes liberales, is letterlik kunste van vryheid. Tradisioneel beteken dit onder andere die kunste van vrye mans in teenstelling met slawe. 'N Slaaf is iemand wat onderworpe is aan die wil van 'n ander, wat bloot 'n instrument of instrument is vir vreemde doeleindes en nie vir homself doeleindes kan kies nie. Mense word deur verowering aan slawerny onderwerp. Om sodanige verowering te voorkom, om die vryheid te behou wat 'n voorwaarde is vir die uitoefening van die liberale kunste, vereis ander kunste, kunste van noodsaaklikheid, veral die kuns van oorlog. Ander benodigdhede raak ook ons ​​vryheid en ons voortbestaan ​​- die behoefte aan kos, skuiling en klere, byvoorbeeld. Kuns word ontwikkel om die nodige materiële lewensomstandighede te verseker. Ekonomie (uit die Grieks oikonomike, huishoudelike bestuur) is die naam wat gegee word aan die algemene kuns om die nodige materiële goedere aan te skaf. Die suksesvolle kweek van die kunste van noodsaaklikheid blyk 'n noodsaaklike voorwaarde te wees vir die opbloei van die kunste van vryheid.

Anders as die verpligte kunste van oorlog en ekonomie, word die liberale kunste nie op ons afgedwing deur die behoeftes van blote lewe nie, maar word hulle gekies ter wille van 'n goeie lewe. Hulle is kunste nie om die nodige dinge te bekom of te bereik nie, maar vir die gebruik van kieskeurige dinge. Om hierdie rede word hulle tradisioneel ook van die hand- of meganiese kunste onderskei. Dit wil sê, dit is nie net instrumentale kunste nie, maar kunste wat in sekere opsigte 'n doel op sigself is. Dit is as 't ware kunste wat uitgeoefen moet word nadat die gevegte geveg en gewen is, en die velde geploeg is en die koop en verkoop gedoen is. Hulle is, soos Aristoteles sou sê, die “leisure ” arts. 13 Ons studente is (miskien pynlik) geamuseerd rondom eksamentyd wanneer ons aan hulle herinner dat ons woorde “skool, ” en “scholar, ” en “scholarship ” afgelei is van die Griekse woord “skool, ”, wat ontspanning beteken - en dat “skole ” plekke is waar “skole ” leer hoe om hul beste gebruik te maak van hul “skool.”

Ons jong geleerdes weet maar alte goed dat die skool moeite, om nie te sê moeite, behels nie. Waar is die skool vir ons geleerdes? Waar is die libertas vir ons liberale kunstenaars? Die idee van die liberale kunste behels 'n spanning - inherent aan die menslike natuur self - tussen vryheid en heersende doel. 'N Kuns is 'n vaardigheid (techne). Wat met kuns gedoen word, word onderskei van wat toevallig of van nature gebeur. Kunste groei nie soos die gras in die veld nie. Menslike doel, ontwerp en bewuste metode laat die kunste toe. Strengheid en presisie is betrokke by die verwerwing en uitoefening van elke kuns. Dit is nie toevallig dat die verskillende liberale kunste tradisioneel 'n vakgebied genoem word nie. Die liberale kunste is paradoksaal genoeg die ontspanningsdissiplines, die dissiplines van vryheid. Hulle berei ons voor om, deur die goeie seëninge van vryheid goed te verdien, ”

Die liberale kunste het te doen met die element van ons wese waarin ons vryheid die belangrikste is - naamlik ons ​​verstand of siel - in teenstelling met wat onderhewig is aan fisiese dwang, ons liggame. Dit is die rede waarom medisyne byvoorbeeld uit die kanon uitgesluit is. 'N Mens sou kon sê dat die eerste beginsel of aksioma van die liberale kunste - in die woorde van Thomas Jefferson - is dat die Almagtige God die verstand vrygemaak het. ” 14 En die eerste taak van die liberale kunste is om die bevryding te verseker van die verstand van die vele boeie wat dit kan bind: veral onkunde, vooroordeel en die invloed van die passies. In en deur hierdie wesenlike vryheid, word die vryheid van die gees, ons menslikheid ” geopenbaar. Die integrerende beginsel van die liberale kunste is hierdie idee, humanitas, wat ons ons woord gee vir die geesteswetenskappe.

Die manier waarop hierdie verenigende idee vir ongeveer tweeduisend jaar tot uitdrukking gekom het, was in die vorm van 'n belangrike vraag, die sentrale animasievraag van die liberale kunstradisie - gelyk gestel deur Griekse en Romeinse klassieke rasionaliste, Rooms -Katolieke, Renaissance -humaniste en protestante Christene. In die woorde van die Westminster Groter Kategismus, woorde wat vir Aristoteles in die vierde eeu v.C. so bekend en verstaanbaar sou wees en Thomas van Aquino in die dertiende eeu nC, soos met protestantse kommunikeerders in die sewentiende eeu: “Wat is die belangrikste en hoogste punt van die mens? ” 15

Die revolusie van moderniteit

Selfs so laat as die sewentiende eeu was die ou tradisie van die liberale kunste nog steeds ongeskonde — hoewel beslis onder beleg. Thomas Hobbes kon nog in 1640 skryf dat dit Aristoteles is, en wie se opinies tans is en in hierdie dele van groter gesag as enige ander menslike geskrifte. ” 16 En die idee van Aristoteles waarteen Hobbes en ander stigters van die moderne wêreld sou rebelleer, was 'n idee wat in wese in ooreenstemming was met die goddelike geskrifte wat beide die Rooms -Katolieke en die Protestantse Christendom in gesag gehou het, 'n idee wat in 'n sekere sin die lewendige idee was van die Westerse beskawing self en die idee van die finale doel of hoogste doel waarteen alle menslike pogings gerig moet word. Soos Hobbes geskryf het,

Daar is nie so 'n ultieme ultieme, uiterste doel of summum bonum nie, die grootste goed, soos daar in die boeke van die ou morele filosowe gepraat word ... Geluk is 'n voortdurende vooruitgang van die begeerte, van die een voorwerp na die ander die bereiking van eersgenoemde, stil wees, maar die weg na laasgenoemde ... Sodat ek in die eerste plek 'n algemene neiging tot die hele mensdom stel, 'n ewige en rustelose begeerte na mag na krag, wat slegs in die dood ophou. 17

Die verwerping van die idee van 'n finale doel of die hoogste goed as die sentrale bron van lewe en opvoeding, dui op 'n beslissende breuk in die tweeduisendjarige tradisie van die liberale kunste. Met hierdie onderbreking begin die kunste van vryheid vervang word deur die kunste van (blote) noodsaaklikheid. Onderwys wat gerig is op die hoogste goed word vervang deur opvoeding in diens van die laagste gemene deler - vermyding van dood of behoud van lewe en liggaamlike gemak. Die bemeestering van die natuur vir die verligting van die mens se boedel begin die regerende doelwit van opvoeding word. Die hoogste doel van opvoeding word die doel van 'n kenmerkende moderne wetenskap waarin kennis en menslike mag sinoniem is. die mensdom oor die algemeen oor die heelal. ” 18

Moderne denke word gekenmerk deur 'n groot verwerping van die mees fundamentele uitgangspunte van klassieke leer en geopenbaarde godsdiens, en dus van die liberale kunstradisie wat Athene en Jerusalem in Rome tot 'n groot mate bymekaar gebring het. Sedert ten minste van Thomas Hobbes, het ons invloedrykste denkers in verskillende vorme sowel die openbaring as die rede verwerp dat hulle God sowel as die vryheid van die gees waarmee God geglo het, ontken het om mense te bedeel.

Toe Friedrich Nietzsche, aan die einde van die negentiende eeu, die toestand van die moderne gees saamvat, berug en verkla dat God dood is, verstaan ​​hy goed dat hierdie beweerde dood die idee van menslikheid insluit wat coevaal was met die beskawing self en met die mensdom, natuurlik, moet die geesteswetenskappe of die liberale kunste gaan. 19 Hierdie nihilisme bly nietemin bewustelik en onbewustelik die dominante denkwyse in die onderrig van wat nog steeds die liberale kunste in Amerikaanse universiteite genoem word. Hierdie feit is die bron van die mees uitdagende vrae vir onderwysers en studente van die liberale kunste vandag.

Afsluiting

Die tradisie van die liberale kunste is in 'n beslissende opsig die Westerse tradisie, en die lot van die liberale kunste is onafskeidbaar van die lot van die Weste. Die liberale kunste het in 'n formele en selfbewuste wese gekom in die laaste gloed van die politieke grootheid van Athene en Griekeland. Hulle is gesistematiseer toe Rome die antieke heidense grootheid bereik en verby het. Hulle is getransformeer deur die eeue lange kulturele en politieke verspreiding van die Christendom en weer getransformeer deur die opkoms van die opkoms van die moderne natuurwetenskap. Aan die einde van die twintigste eeu het hulle geduldig dekonstruksie verduur in diens van die dogmas van 'n postmodernisme wat nou passé is. Daar was nog altyd 'n lewendige meningsverskil oor hoe die verskillende dissiplines met mekaar verband hou, en inderdaad, wat noodsaaklik is en waarom. Hierdie meningsverskil styg tot die grootste kontroversie: tot meningsverskil oor die dringendste vraag - die vraag na die hoogste goed, die kwessie van die einde of doel van die menslike bestaan. Vanweë die erns van hierdie vraag is en sal die betekenis van die liberale kunste en liberale onderwys so vurig betwis word. Ons hoef nie 'n onnodige gevoel van krisis te voel as ons op hierdie klein bank en in die tyd van tyd, ons weer verplig stel om basiese, indien nie eenvoudige vrae te vra. Is dit nie juis ons krisis wat ons geleer het om dit te ignoreer nie?

Hierdie opstel is aangepas uit 'n hoofstuk in The Liberal Arts in Higher Education, onder redaksie van Diana Glyer en David Weeks (Lanham, MD: University Press of America, 1998). Opgedateer September 2004.

1. Martin Gilbert, Winston S. Churchill: The Road to Victory, 1941-1945, Vol. VII (Boston: Houghton Mifflin Company, 1986), p. 245. Keer terug na teks.

3. Plato, Die Republiek van Plato, trans. Allan Bloom (Basic Books, 1991), 332d-333e. Keer terug na teks.

5. Aristoteles, Metafisika, Eerste lyn. Keer terug na teks.

6. Aristoteles, Nicomachese etiek, 1094a1-26 1177a12-1178a8. Keer terug na teks.

7. Thomas Aquinas, Summa Theologica, Vraag 94, tweede artikel, beswaar 3 (http://www.knight.org/advent/summa/209402.htm). Keer terug na teks.

8. Sokrates beskryf die historiese wending in sy eie meedoënlose soeke na die waarheid in Phaedo, 96a-100. Keer terug na teks.

9. Die Akademie wat deur Plato gestig is - 'n toonaangewende sentrum van liberale onderwys - het ongeveer negehonderd jaar lank bestaan. Dit het probleme ondervind om die leerstellings van sy stigter te behou en te bestendig, net soos Amerikaanse universiteite en kolleges met veel minder om na te kom. Wat die Akademie na negehonderd jaar tot 'n einde gebring het, was 'n bevel van die keiser Justinianus in 529 nC as deel van 'n poging om godsdienstige ooreenstemming in die hele Romeinse Ryk af te dwing. Keer terug na teks.

10. David L. Wagner, red., Die sewe liberale kunste in die Middeleeue (Bloomington, Indiana University Press, 1983), 1, 256 sien veral 1-57, 248-272 vir algemene behandelings van die ontwikkeling van die liberale kunstradisie. Keer terug na teks.

12. Aristoteles, Nicomachese etiek, trans. Martin Ostwald (Prentice Hall, 1962), 1098a26-28. Keer terug na teks.

13. Aristoteles, Politiek, 1337b27-1337b42 1333b37-1334a34. Dit is die moeite werd om na te dink oor wat Aristoteles bedoel as hy sê dat ontspanning die eerste beginsel is. boog, die begin en einde) van alle aktiwiteite. Keer terug na teks.

14. Thomas Jefferson, “A Wetsontwerp vir die vestiging van godsdiensvryheid, ” Geskrifte (New York: Literary Classics of the United States, 1984), 346. Keer terug na teks.

16. Thomas Hobbes, Die elemente van die reg natuur en politiek (1640, I, hfst. 17, sek. 1), http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/

17. Thomas Hobbes, Leviathan or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil (Oxford: Basil Blackwell, 1960), 63-64. Keer terug na teks.

18. Francis Bacon, Novum Organum, I. 3 I. 129, in Leervordering en Novum Organum (New York: Willey Book Co. 1900), 315, 366. Ons hoef onsself nie te ontneem van die vele nuttige ontdekkings van die moderne wetenskap nie, bloot omdat ons onsself herinner aan die antieke insig dat wat nuttig is, slegs in lig van wat goed is. ” Keer terug na teks.

19. “'Kan dit moontlik wees? Hierdie ou heilige in die bos het niks hiervan gehoor nie God is nie dood nie? ’” Friedrich Nietzsche, So het Zarathustra gepraat, in Die draagbare Nietzsche, trans. Walter Kaufmann (New York: Penguin Books, 1982), 124. Keer terug na teks.

Christopher Flannery is voorsitter van die Geesteswetenskapprogram aan die Azusa Pacific University en 'n adjunk -genoot by die Ashbrook -sentrum. [Opgedateer in Junie 2019: Chris Flannery is die uitvoerende direkteur van die Ashbrook Center, 'n bydraende redakteur van die Claremont Review of Books, en skrywer van The American Story podcast.]


Wat is die liberale kunste? (met foto's)

In die middeleeue was die liberale kunste sinoniem met inleidingskursusse in die takke van die wetenskappe, wiskunde en die studie van skryf, en daar was spesifiek sewe rigtings. Die trivium verwys na studies in grammatika, dialektiek (Sokratiese bespreking) en retoriek, die kuns om te skryf en toesprake te lewer. Die quadrivium bestaan ​​uit studies in sterrekunde, rekenkunde, meetkunde en musiek. Meer intensiewe studies op gebiede soos geskiedenis of in vreemde tale is nie as deel van hierdie kursusse beskou nie.

Vandag kan ons sommige van hierdie rigtings algemene onderwys of algemene redaksie noem. Slegs 'n paar van die aanvanklike liberale kunste in die Middeleeue is nog onder hierdie naam ingesluit. Alles wat met wetenskap of wiskunde verband hou, maak nie deel uit van die liberale kunsstudies nie. Verder word musiek en die studie van drama dikwels as afsonderlik beskou.

As mense 'n vierjarige baccalaureusgraad in liberale kunste behaal, het hulle gewoonlik een van die volgende dissiplines bestudeer: geskiedenis, letterkunde, vreemde tale of filosofie. Verwante velde soos joernalistiek, politieke wetenskap of vrouestudies kan sommige van hierdie studies behels, maar word nie as 'n graad in liberale kunste beskou nie. Iemand wat 'n baccalaureusgraad op hierdie gebied voltooi, sal ook kennis hê met algemene onderwysstudies. Gewoonlik bestaan ​​die eerste twee jaar van die kollege hoofsaaklik uit algemene onderwysvereistes. Die hoofvakke in die liberale kunste bestee egter hul junior en senior jare meestal aan die bestudering van die vakgebied waarin hulle die grootste belangstelling het.

Die neem van hierdie kursusse is ook nodig vir die meeste mense wat aan die universiteit gaan studeer. 'N Wetenskaplike hoofvak moet nog steeds Engels slaag, moet moontlik 'n vreemde taal neem en sal waarskynlik filosofie studeer. Die liberale kunste -vak, aan die ander kant, strek verder as inleidende kursusse tot meer intensiewe studie.

Baie wonder wat met so 'n graad gedoen kan word en hoe dit studente dien wat 'n liberale kuns as hoofvak kies. Baie studente met 'n graad in hierdie gebied is in groot aanvraag in intreevlak-posisies in besighede omdat hulle gewoonlik uitstekende kommunikasievaardighede het. Baie volg onderrig. 'N Graad in Engels of geskiedenis kan ook 'n persoon dien wat in die regte wil studeer.

Dit is egter waar dat liberale kunsstudies nie altyd die praktiese aanspreek nie. Dit kan byvoorbeeld interessant wees om alles oor Sokrates te weet, maar dit kom selde voor as 'n werkvereiste. Die volgehoue ​​belangstelling in hierdie rigtings en die waarde van die verstaan ​​van menslike denke word egter steeds geleer, daaroor geskryf en benodig. Spesialiste in liberale kunste word moontlik nie die bes betaalde werknemers ter wêreld nie, maar hulle geniet die daaglikse proses om ondersoek in te stel na die manier waarop ons leef, skryf en dink.

Tricia het 'n letterkunde -graad aan die Sonoma State University en was al jare lank 'n gereelde bydraer van PracticalAdultInsights. Sy is veral passievol oor lees en skryf, alhoewel haar ander belangstellings medisyne, kuns, film, geskiedenis, politiek, etiek en godsdiens insluit. Tricia woon in Noord -Kalifornië en werk tans aan haar eerste roman.

Tricia het 'n letterkunde -graad aan die Sonoma State University en was al jare lank 'n gereelde bydraer van PracticalAdultInsights. Sy is veral passievol oor lees en skryf, alhoewel haar ander belangstellings medisyne, kuns, film, geskiedenis, politiek, etiek en godsdiens insluit.Tricia woon in Noord -Kalifornië en werk tans aan haar eerste roman.


Kyk die video: TIPOVI SLOBODNIH BACANJA!!


Kommentaar:

 1. Tojataxe

  Watter nodige woorde... super, 'n merkwaardige frase

 2. Adharma

  Ek kan aanbeveel om 'n webwerf te besoek waar daar baie artikels oor hierdie vraag is.

 3. Vigami

  Ek sou nie weier nie,

 4. Donel

  Natuurlik. En ek het dit raakgeloop. Ons kan oor hierdie tema kommunikeer. Hier of by PM.

 5. Harel

  Na my mening maak jy 'n fout. Kom ons bespreek. E-pos my by PM.Skryf 'n boodskap