Inhuldigingstoespraak van president Jackson [4 Maart 1829] - Geskiedenis

Inhuldigingstoespraak van president Jackson [4 Maart 1829] - Geskiedenis


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

OOR die moeilike pligte wat ek aangewys is om uit te voer deur die keuse van 'n vrye volk, is ek op hierdie gebruiklike en plegtige geleentheid besig om die dankbaarheid uit te spreek wat hulle vertroue inspireer en om die aanspreeklikheid te erken wat my situasie vereis. Alhoewel die omvang van hul belange my oortuig dat daar geen dank kan wees vir die eer wat hulle verleen het nie, vermaan dit my dat die beste terugkeer wat ek kan maak, die ywerige toewyding van my nederige vermoëns tot hul diens en hul beswil is.

As die instrument van die federale grondwet sal dit my vir 'n bepaalde tydperk toevertrou om die wette van die Verenigde State uit te voer, om toesig te hou oor hul buitelandse en konfederale betrekkinge, om hul inkomste te bestuur, om hul magte te beveel en deur middel van kommunikasie aan die Wetgewer, om toesig te hou en hul belange in die algemeen te bevorder. En die beginsels van aksie waarmee ek hierdie kring van pligte sal probeer uitvoer, moet ek nou kortliks verduidelik.

By die administrasie van die wette van die kongres sal ek die beperkings sowel as die omvang van die uitvoerende gesag voortdurend in die oog hou, en vertrou ek om die funksies van my amp uit te voer sonder om sy gesag te oorskry. Met vreemde nasies sal dit my studie wees om die vrede te bewaar en vriendskap te kweek op eerlike en eerbare voorwaardes, en om die verskille wat daar mag ontstaan ​​of aan te pas, aan te toon dat die verdraagsaamheid 'n magtige nasie word, eerder as die sensitiwiteit van 'n dapper volk. . 3 In die maatreëls wat ek kan vra ten opsigte van die regte van die afsonderlike state, hoop ek dat dit gepaard gaan met behoorlike respek vir die soewereine lede van ons Unie, en sorg dat die magte wat hulle vir hulleself voorbehou het nie verwar word nie met diegene wat hulle aan die Konfederasie toegestaan ​​het.

Die bestuur van die openbare inkomste - die soekfunksie in alle regerings - is een van die mees delikate en belangrikste trusts in ons, en dit sal natuurlik geen onbeduidende deel van my amptelike sorg vereis nie. Onder elke aspek waarin dit in ag geneem kan word, blyk dit dat voordeel moet voortspruit uit die nakoming van 'n streng en getroue ekonomie. Hierop wil ek meer angstig streef, beide omdat dit die uitwissing van die staatskuld sal vergemaklik, waarvan die onnodige tydsduur onverenigbaar is met werklike onafhanklikheid, en omdat dit die neiging tot publieke en private nederigheid teëwerk, wat 'n oorvloedige gelduitgawe deur die regering is maar te geskik om te bewerkstellig. Kragtige hulpmiddels vir die bereiking van hierdie wenslike doel is te vinde in die regulasies van die wysheid van die Kongres vir die spesifieke toewysing van openbare geld en die onmiddellike aanspreeklikheid van staatsamptenare.

Met betrekking tot 'n behoorlike keuse van die onderwerpe met die oog op inkomste, wil dit vir my voorkom asof die gees van billikheid, versigtigheid en kompromie waarin die Grondwet gevorm is, vereis dat die groot belange van landbou, handel en vervaardiging ewe bevoordeel moet word, en dat die enigste uitsondering op hierdie reël moontlik moet bestaan ​​in die besondere aanmoediging van enige van die produkte wat noodsaaklik is vir ons nasionale onafhanklikheid.

Interne verbetering en die verspreiding van kennis, vir sover dit deur die grondwetlike handelinge van die federale regering bevorder kan word, is van groot belang.

Aangesien staande leërs in tyd van vrede gevaarlik is vir vrye regerings, sal ek nie probeer om ons huidige vestiging te vergroot nie, en ook nie die heilsame les van politieke ervaring wat die leer dat die weermag ondergeskik aan die burgerlike mag gehou moet word, verontagsaam nie. Die geleidelike toename van ons vloot, wie se vlag ons vaardighede in die navigasie en ons roem in die wapen in verre kringe vertoon het; die behoud van ons forte, arsenale en werwe, en die instelling van geleidelike verbeterings in die dissipline en wetenskap van beide takke van ons militêre diens word so duidelik deur omsigtigheid voorgeskryf dat ek verskoon moet word omdat ek hulle vermelding vroeër weggelaat het as om hulle groter te maak. belangrikheid. Maar die bol van ons verdediging is die nasionale milisie, wat ons in die huidige toestand van ons intelligensie en bevolking ons onoorwinlik moet maak. Solank ons ​​regering bestuur word ten behoewe van die mense en deur hulle wil gereguleer word; solank dit ons die regte van persoon en eiendom, die vryheid van gewete en die pers verseker, is dit die moeite werd om dit te verdedig; en solank dit die moeite werd is om te verdedig, sal 'n patriotiese milisie dit bedek met 'n ondeurdringbare bestuur. Gedeeltelike beserings en af ​​en toe sterfgevalle kan ons blootgestel word, maar 'n miljoen gewapende vrymanne wat oor die oorlog beskik, kan nooit deur 'n vreemde vyand oorwin word nie. Aan enige regverdige stelsel, dus, bereken om hierdie natuurlike beskerming van die land te versterk, sal ek met graagte alle hulp in my vermoë verleen.

Dit sal my opregte en voortdurende begeerte wees om 'n regverdige en liberale beleid in ag te neem teenoor die Indiese stamme, en om daardie menslike en bedagsame aandag te skenk aan hul regte en hul begeertes, wat in ooreenstemming is met die gewoontes van ons regering en die gevoelens van ons mense.

Die onlangse demonstrasie van openbare gevoelens staan ​​op die lys van uitvoerende pligte, in tekens wat te leesbaar is om oor die hoof gesien te word, die taak van hervorming, wat veral die regstelling van die misbruik wat die beskerming van die federale regering in stryd met die vryheid gebring het, sal vereis van verkiesings, en die teenwerking van die oorsake wat die regmatige benadering versteur het en die mag in ontroue of onbevoegde hande geplaas of voortgesit het.

By die uitvoering van 'n taak wat so algemeen uiteengesit is, sal ek poog om mans te kies wie se ywer en talente in hul onderskeie stasies 'n bekwame en getroue samewerking sal verseker, afhangende van die bevordering van die staatsdiens meer van die integriteit en ywer van die openbare amptenare as van hul getalle.

'N Verskeidenheid, miskien te regverdig, in my eie kwalifikasies, sal my leer om met eerbied te kyk na die voorbeelde van openbare deugde wat my roemryke voorgangers gelaat het, en met eerbied vir die ligte wat vloei uit die gees wat gegrond is en die verstand wat ons stelsel hervorm het. . Dieselfde verskil laat my hoop op onderrig en hulp van die koördinaat-takke van die regering, en op die toegeeflikheid en ondersteuning van my medeburgers in die algemeen. En 'n vaste vertroue op die goedheid van daardie Mag wie se voorsienigheid genadiglik ons ​​nasionale kinderskoene beskerm het, en sedertdien ons vryhede in verskillende wisselings handhaaf, moedig my aan om my vurige smeekbede te smeek dat Hy ons geliefde land voortdurend tot voorwerp van Sy goddelike sal maak sorg en genade.


Inhuldigingstoespraak van president Jackson [4 Maart 1829] - Geskiedenis

Op die punt om die moeisame pligte wat ek deur die keuse van 'n vrye volk aangestel is, te verrig, gebruik ek hierdie gebruiklike en plegtige geleentheid om die dankbaarheid uit te spreek wat hulle vertroue inspireer en om die aanspreeklikheid te erken wat my situasie vereis. Alhoewel die omvang van hul belange my oortuig dat daar geen dank kan wees vir die eer wat hulle verleen het nie, vermaan dit my dat die beste terugkeer wat ek kan maak, die ywerige toewyding van my nederige vermoëns tot hul diens en hul beswil is.

As die instrument van die federale grondwet sal dit my vir 'n bepaalde tydperk toevertrou om die wette van die Verenigde State uit te voer, om toesig te hou oor hul buitelandse en konfederale betrekkinge, om hul inkomste te bestuur, om hul magte te beveel en deur middel van kommunikasie aan die Wetgewer, om toesig te hou en hul belange in die algemeen te bevorder. En die beginsels van aksie waarmee ek hierdie kring van pligte sal probeer uitvoer, moet ek nou kortliks verduidelik.

By die administrasie van die wette van die kongres hou ek die beperkings sowel as die omvang van die uitvoerende gesag voortdurend in gedagte om die funksies van my amp te verrig sonder om sy gesag te oorskry. Met vreemde nasies sal dit my studie wees om die vrede te bewaar en vriendskap te kweek op eerlike en eerbare voorwaardes, en om die verskille wat daar mag ontstaan ​​of aan te pas, aan te toon dat die verdraagsaamheid 'n magtige nasie word, eerder as die sensitiwiteit van 'n dapper volk. .

In die maatreëls wat ek mag vra om die regte van die afsonderlike state na te streef, hoop ek dat ek behoorlike respek vir die soewereine lede van ons Unie sal hê, en sorg dat die magte waarmee hulle hulself voorbehou het nie verwar word nie dié wat hulle aan die Konfederasie toegestaan ​​het.

Die bestuur van die openbare inkomste-die soekfunksie in alle regerings-is een van die mees delikate en belangrikste trusts in ons s'n, en dit sal natuurlik geen onbeduidende deel van my amptelike sorg vereis nie. Onder elke aspek waarin dit in ag geneem kan word, blyk dit dat voordeel moet voortspruit uit die nakoming van 'n streng en getroue ekonomie. Hierop wil ek meer angstig streef, beide omdat dit die uitwissing van die staatskuld sal vergemaklik, waarvan die onnodige tydsduur onverenigbaar is met werklike onafhanklikheid, en omdat dit die neiging tot publieke en private nederigheid teëwerk, wat 'n oorvloedige gelduitgawe deur die regering is maar te geskik om te bewerkstellig. Kragtige hulpverleners om hierdie wenslike doel te bereik, word gevind in die regulasies van die wysheid van die Kongres vir die spesifieke toewysing van openbare geld en die onmiddellike aanspreeklikheid van staatsamptenare.

Met betrekking tot 'n behoorlike keuse van die onderwerpe van impost met die oog op inkomste, wil dit vir my voorkom asof die gees van billikheid, versigtigheid en kompromie waarin die Grondwet gevorm is, vereis dat die groot belange van landbou, handel en vervaardiging ewe bevoordeel word, en dat die enigste uitsondering op hierdie reël moontlik moet bestaan ​​in die besondere aanmoediging van enige van die produkte wat noodsaaklik is vir ons nasionale onafhanklikheid.

Interne verbetering en die verspreiding van kennis, vir sover dit deur die grondwetlike handelinge van die federale regering bevorder kan word, is van groot belang.

Aangesien staande leërs in tyd van vrede gevaarlik is vir vrye regerings, sal ek nie probeer om ons huidige vestiging te vergroot nie, en ook nie die heilsame les van politieke ervaring wat die leer dat die weermag ondergeskik aan die burgerlike mag gehou moet word, verontagsaam nie. Die geleidelike toename van ons vloot, wie se vlag in afstandsberigte ons vaardigheid in navigasie en ons roem in bewaring van die behoud van ons forte, arsenale en hawe gewys het, en die invoering van geleidelike verbeterings in die dissipline en wetenskap van beide takke van ons militêre diens word so duidelik deur omsigtigheid voorgeskryf dat ek verskoon moet word omdat ek hulle melding vroeër weggelaat het as om hulle belangrikheid te vergroot. Maar die bol van ons verdediging is die nasionale milisie, wat ons in die huidige toestand van ons intelligensie en bevolking ons onoorwinlik moet maak. Solank ons ​​regering ten behoewe van die mense bestuur word en deur hul wil gereguleer word, solank dit ons die regte van persoon en eiendom, die vryheid van gewete en die pers verseker, is dit die moeite werd om dit te verdedig. solank dit die moeite werd is om te verdedig, sal 'n patriotiese milisie dit bedek met 'n ondeurdringbare bestuur. Gedeeltelike beserings en af ​​en toe sterfgevalle kan ons blootgestel word, maar 'n miljoen gewapende vrymanne wat oor die middele beskik, kan nooit deur 'n vreemde vyand oorwin word nie. Aan enige regverdige stelsel, dus, bereken om hierdie natuurlike beskerming van die land te versterk, sal ek met graagte alle hulp in my vermoë verleen.

Dit sal my opregte en voortdurende begeerte wees om 'n regverdige en liberale beleid in ag te neem teenoor die Indiese stamme, en om daardie menslike en bedagsame aandag te skenk aan hul regte en hul begeertes, wat in ooreenstemming is met die gewoontes van ons regering en die gevoelens van ons mense.

Die onlangse demonstrasie van openbare gevoelens staan ​​op die lys van uitvoerende pligte, in tekens wat te leesbaar is om oor die hoof gesien te word, die taak van hervorming, wat veral die regstelling van die misbruik wat die beskerming van die federale regering in stryd met die vryheid gebring het, sal vereis van verkiesings, en die teenwerking van die oorsake wat die regmatige benadering versteur het en die mag in ontroue of onbevoegde hande geplaas of voortgesit het.

By die uitvoering van 'n taak wat so algemeen uiteengesit is, sal ek poog om mans te kies wie se ywer en talente in hul onderskeie stasies in staat sal wees om getroue en getroue samewerking te verseker, afhangende van die bevordering van die staatsdiens meer van die integriteit en ywer van die amptenare as van hul getalle.

'N Verskeidenheid, miskien te regverdig, in my eie kwalifikasies, sal my leer om met eerbied te kyk na die voorbeelde van openbare deugde wat my roemryke voorgangers gelaat het, en met eerbied vir die ligte wat vloei uit die gees wat gegrond is en die verstand wat ons stelsel hervorm het. . Dieselfde verskil laat my hoop op onderrig en hulp van die koördinaat-takke van die regering, en op die toegeeflikheid en ondersteuning van my medeburgers in die algemeen. En 'n vaste vertroue op die goedheid van daardie Mag wie se voorsienigheid genadiglik ons ​​nasionale kinderskoene beskerm het, en sedertdien ons vryhede in verskillende wisselings handhaaf, moedig my aan om my vurige smeekbede te smeek dat Hy ons geliefde land voortdurend tot voorwerp van Sy goddelike sal maak sorg en genade.


Inhoud

Jackson se reis van drie weke van Nashville, Tennessee, na Washington, DC, eers met 'n stoomboot na Pittsburgh, Pennsylvania, en daarna per koets, was gekenmerk deur 'n groot menigte wat die president verkies het. [1]

Die inhuldiging self het op 4 Maart 1829 plaasgevind en was die eerste keer dat die seremonie op die Oos -portiek van die Verenigde State se Capitol gehou is. [1] Tienduisend mense het in die stad aangekom vir die seremonie, wat die reaksie van Francis Scott Key ontlok het: "Dit is pragtig, dit is verhewe!" [2]

Teen 10:00 was die gebied voor die Capitol vol mense, en die trappe op die Oos -Portico is deur 'n skip se kabel geblokkeer om te verhoed dat die skare deurtrek. [3] 'n Opgewonde skare van ongeveer 21 000 kom na die aflegging, selfs al sou die meeste nie die inhuldigingstoespraak kon hoor nie. [4] Jackson het te voet na die seremonie gekom, [2] maar om die menigte te vermy, gebruik hy 'n kelderdeur aan die westelike front om die Capitol in te gaan [3] toe hy uitstap om die skare in die gesig te staar, buig hy tot groot gejuig. [1]

Die toneel is deur 'n getuie beskryf: [3]

Nooit kan ek die skouspel vergeet wat aan alle kante verskyn nie, en ook nie die opwindende oomblik toe die gretige, afwagtende oë van die groot en bont skare die lang en indrukwekkende gestalte van hul geliefde leier sien nie, toe hy tussen die kolomme van die portiek, die kleur van die hele massa verander, asof alle hoede tegelykertyd deur 'n wonderwerk af is, en die donker tint wat gewoonlik in 'n gemengde kaart van mense deurdring, verander, soos deur 'n towerstaf, in die helder tint van tienduisend omgekeerde en afwagtende mensgesigte, stralend van skielike vreugde. Die geskreeu wat ontstaan ​​het, verhuur die lug en skyn die grond te skud. Maar toe die hoofregter sy plek inneem en begin met die kort seremonie van die aflegging van die ampseed, sak dit vinnig in vergelykende stilte en terwyl die nuwe president sy intreerede lees, neem die stilte geleidelik toe, maar alle pogings om hom verder te hoor, verder 'n kort spasie onmiddellik was heeltemal tevergeefs.

Toe hy binnekom, vertrek Jackson aan die westelike voorkant van die Capitol, [1] want die skare het die skip se kabel gebreek en vorentoe gestyg. [3] Hy klim op 'n wit perd en ry op Pennsylvania Avenue na die Withuis. [1] Terwyl dit gebeur het, het mense deur die vensters ingeklim om by die Withuis in te kom.

Die Withuis is vir almal geopen vir 'n onthaal ná die inhuldiging en is deur die publiek gevul nog voordat Jackson te perd opgedaag het. [1] Kort daarna vertrek Jackson by 'n venster [1] [4] of 'n syingang, [5] en gaan na Gadsby's, later die National Hotel genoem. Die skare het voortgegaan om in 'n dronk skare af te daal, eers versprei toe bakke met drank en pons op die grasperk van die Withuis geplaas is. [4] "Ek het nog nooit so 'n mengsel gesien nie," het Joseph Story, destydse regter van die Hooggeregshof, gesê: "Die bewind van koning Mob het triomfantelik gelyk." [1] Die Withuis het 'n gemors gelaat, waaronder 'n paar duisend dollar se gebreekte porselein. [5]

Daardie aand is 'n amptelike intreebal gehou vir administratiewe amptenare en die hoë samelewing van Washington in die vergaderlokale van Carusi, en dit het die weg gebaan vir die skandaal wat bekend sou staan ​​as die Eaton -saak. [4] Twaalfhonderd gaste was teenwoordig, maar president Jackson was moeg en rou steeds oor die verlies van sy vrou, Rachel Jackson, in Desember. [4] 'n Ander bal is in die Central Masonic Hall gehou. [6]

Om eerlik te wees, het twee historici, David, en Jeanne Heidler egter in 2004 geskryf oor ander kontemporêre verhale wat die dronk-aspekte van die oop huis afspeel [ aanhaling nodig ]. Die Heidlers wys daarop dat Hamilton, die Jackson -ondersteuner uit Suid -Carolina, die skade as gevolg van die gebeurtenis 'triviaal' genoem het. Die skare in die Withuis was gemeng. Die eerste aankomelinge was die mense wat die Washington -samelewing uitgemaak het. Die tweede skare wat by die herehuis opgedaag het, bestaan ​​uit Jackson -ondersteuners wat in hul beste klere geklee was. Wat daarna gebeur het, blyk nie betwis te word nie: die Withuis was nie voorbereid op die skare toe hy deur die voordeur ingedruk het nie, saam met die kos en die whisky-pons wat Jackson gesoek het. Jackson het hom in 'n situasie gedruk met sy rug teen 'n muur totdat sy mense hom van die skare kon verwyder en na sy hotel kon terugkeer. Die groot aantal mense in die Withuis het tot botsings met meubels en kos gelei. Nadat Jackson vertrek het, sê die Heidlers dat Antoine Michel Giusta, die bestuurder van die Withuis, die partytjie na buite geskuif het deur die stoot na buite te neem. Ander berigte het aangedui dat personeellede en roomys deur die vensters van die Withuis aan die skare buite gegee het. Wat die beeld betref van 'n oproer van dronk Jackson-ondersteuners, het die Heidlers geglo dat die voorval as 'n metafoor gebruik is deur die Washington-samelewing en Jackson se vyande, wat die nuwe regime en die wortels van die laer klas gevrees het.

"Die meeste getuies het egter min werklike skade genoem, en koerante berig slegs toevallige ouderdom. Niles 'Weekly Register het eintlik net opgemerk dat Jackson' die groete ontvang het van 'n groot aantal persone wat hom kom gelukwens het ' sy inleiding tot die presidentskap ',' het die Heidlers gesê. Die verhaal oor die kaas het gebeur aan die einde van Jackson se agt jaar in die amp. Die president het 'n kaaswiel van 1,400 pond as 'n geskenk gekry, en dit het etlike jare in die Withuis gesit. Uiteindelik het Jackson die publiek in die East Room toegelaat om die kaas te eet wat dit in 1837 oor 'n paar dae geëet het. [7]


Andrew Jackson hou 'oop huis' in die Withuis

Op 4 Maart 1829 handhaaf Andrew Jackson 'n inhuldigingstradisie wat deur Thomas Jefferson begin is en bied 'n oop huis in die Withuis aan.

Na die inhuldiging van Jackson en die toespraak aan die kongres, keer die nuwe president terug na die Withuis om 'n kudde politici, bekendes en burgers te ontmoet. Binnekort het die skare toegeneem tot meer as 20 000, wat die gewoonlik waardige Withuis verander het in 'n luidrugtige skare. Sommige gaste het in modderskoene op meubels gestaan, terwyl ander deur die kamers gesoek het en op soek was na die president se breek van skottelgoed, kristalle en maaltyd langs die mat. (Personeel van die Withuis het berig dat die matte maande na die partytjie na kaas ruik.) In 'n poging om partytjiegangers uit die gebou te trek, het bediendes wasbakke vol sap en whisky op die grasperk van die Withuis opgerig.

Die oop huis-tradisie van die Withuis het voortgeduur totdat verskeie sluipmoordpogings veiligheidskwessies verhoog het. Die neiging eindig in 1885 toe Grover Cleveland in plaas daarvan besluit om 'n parade aan te bied, wat hy veilig gesien het vanaf 'n tribune voor die Withuis.


Eerste woorde: Andrew Jackson, 4 Maart 1829

Andrew Jackson het hom tydens die verkiesing van 1824 as 'n baie aantreklike figuur gevestig. Die enigste kandidaat om appèl aan te bied buite sy streeksbasis, het die grofgesnyde Tennessean nog nooit 'n kabinetspos beklee of selfs in die buiteland was nie, maar sy heldedade as generaal het die publiek gevang verbeelding. Ondanks die behoud van die meeste verkiesingsstemme het Jackson egter nie 'n meerderheid verkry nie, en die Huis van Verteenwoordigers het John Quincy Adams se president verkies, wat Jackson as 'n "korrupte winskoop" beskou het.

Vier jaar later het Jackson se gewildheid gelei tot 'n betreklik gemaklike oorwinning, en in sy eerste woorde as die nuwe president het Jackson gepraat oor beperkte uitvoerende gesag, respek vir staatsmag en Amerikaanse Indiese regte. Maar toe hy in die amp was, het Jackson die president se rol van hoofadministrateur na 'n gewilde tribune omskep, 'n tradisie van uitvoerende eerbied na wetgewende oppergesag omgekeer en die mag van die uitvoerende gesag uitgebrei. Die Indian Removal Act was die enigste belangrike wetgewing wat op Jackson se opdrag in sy agt jaar as president aangeneem is, met die gedwonge en dodelike uittog van Amerikaanse Indiane uit hul geboorteland in die suide na gebiede wes van die Mississippi wat onthou word as die berugte 'Trail' van trane. ”

By die administrasie van die wette van die kongres sal ek die beperkings sowel as die omvang van die uitvoerende gesag voortdurend in die oog hou, en vertrou ek om die funksies van my amp uit te voer sonder om sy gesag te oorskry.

In die maatreëls wat ek mag vra om die regte van die afsonderlike state na te streef, hoop ek dat ek behoorlike respek vir die soewereine lede van ons Unie sal hê, en sorg dat die magte waarmee hulle hulself voorbehou het nie verwar word nie dié wat hulle aan die Konfederasie toegestaan ​​het.

Aangesien staande leërs in tyd van vrede gevaarlik is vir vrye regerings, sal ek nie probeer om ons huidige vestiging te vergroot nie, en ook nie die heilsame les van politieke ervaring wat die leer dat die weermag ondergeskik aan die burgerlike mag gehou moet word, verontagsaam nie.

Dit sal my opregte en konstante begeerte wees om 'n regverdige en liberale beleid aan die Indiese stamme binne ons perke toe te pas en daardie menslike en bedagsame aandag te skenk aan hul regte en hul begeertes, wat in ooreenstemming is met die gewoontes van ons regering en die gevoelens van ons mense.

Die onlangse demonstrasie van openbare gevoelens staan ​​op die lys van uitvoerende pligte, in karakters wat te leesbaar is om oor die hoof gesien te word, die taak van 'hervorming', wat veral die regstelling van die misbruik wat die beskerming van die federale regering in stryd met die vryheid van verkiesings, en die teenwerking van die oorsake wat die regmatige benadering versteur het en die mag in ontroue of onbevoegde hande geplaas of voortgesit het.


Inleidende eerstes

Eerste inhuldiging op 20 Januarie
1937 – Franklin Roosevelt neem die eed van die presidensie vir die tweede keer af, maar vir die eerste keer op 20 Januarie. Die 20ste wysiging het die datum van 4 Maart tot 20 Januarie verander toe dit in 1933 bekragtig is.

Eerste inhuldiging in Washington, DC
1801 – Thomas Jefferson is die eerste wat die eed afgelê het in die nuwe hoofstad, Washington, DC. Sy intreerede is ook die eerste wat in 'n koerant herdruk is.

Eerste president wat ingesweer is op die trappe van die Capitol
1829 – Andrew Jackson is die eerste president wat ingehuldig is op die East Portico van die Amerikaanse Capitol, in die gesig staar die Library of Congress en die Hooggeregshof. In 1981 word Ronald Reagan die eerste president wat ingehuldig is op die West Terrace, voor die National Mall.

Laaste om 'n hoed te dra
1961 – John F. Kennedy was die laaste president wat die tradisionele stoofhoed gedra het tydens sy inhuldiging.

Eerste Inaugurele Digter
1961 – Robert Frost het sy gedig voorgedra, Die geskenk reguit by die inhuldiging van John F. Kennedy. Hy was toe 87 jaar oud.

Eerste optog
1805 – Thomas Jefferson se tweede inhuldiging was die eerste inhuldigingsparade.

Eerste Inwydingsbal
1809 James & Dolly Madison woon die eerste inhuldigingsbal by op dieselfde dag as die inhuldiging. Kaartjies was $ 4 elk.

Eerste inhuldiging in oorlogstyd
1813 – Slegs 'n paar maande nadat hy die Britte in 1812 oorlog verklaar het, lewer James Madison 'n toespraak waarin Groot -Brittanje gekritiseer word. 'N Jaar later sou die Capitol deur die Britse leër aan die brand gesteek word.

Langste intreerede
1841 – Sonder 'n hoed, jas of handskoene het William Henry Harrison beroemd die langste inhuldigingstoespraak ooit gehou met 'n lengte van 10 000 woorde te midde van 'n sneeustorm. Hy is 'n maand later dood aan longontsteking wat op die inhuldigingsdag opgedoen is.

Eerste uitsending
1925 - Die inhuldiging van Calvin Coolidge was die eerste wat nasionaal oor radiogolwe uitgesaai is. In 1949 was president Harry S. Truman die eerste om sy inhuldigingstoespraak aan 'n televisiepubliek te lewer. Kennedy sou die eerste wees om dit op kleurtelevisie in 1961 te doen. In 1997 was Bill Clinton se tweede inhuldiging die eerste wat regstreeks oor die Internet.

Eerste opname vir 'n nuusreël
1929 Herbert Hoover se inhuldiging was die eerste opname vir 'n nuusverhaal. In 1897 was die adres van William McKinley die eerste wat deur 'n filmkamera opgeneem is.


Idaho

Hulle sê, daar is 'n land,
Waar kristalwater vloei,
Ons beddens van kwarts en suiwerste goud,
Uitweg in Idaho

Koor:
O! wag, Idaho!
Ons kom Idaho.
Ons vier 'hos' -span sal binnekort gesien word,
Uitweg in Idaho

Aan 4 Maart, 1863, onderteken president Lincoln 'n wet wat die Idaho -gebied tot stand bring. (Terwyl die wetsontwerp op 3 Maart aanvaar is, is die ingeskrewe wetsontwerp eers deur die speaker van die Huis en die voorsittende beampte van die Senaat onderteken, waarna Lincoln die maatreël vir sy handtekening ontvang het.) die Louisiana -aankoop, het kapteins Meriwether Lewis en William Clark in 1805 by Lemhi -pas na Idaho gekom. Destyds het ongeveer 8 000 inheemse Amerikaners in die streek gewoon. Oorspronklik deel van die Oregon- en Washington -gebiede het pelshandel en sendingwerk die eerste setlaars na die streek gelok. Meer as twintigduisend emigrante het tydens die California Gold Rush van 1849 deur die suidoostelike Idaho gegaan.


Great Falls of Snake River, Idaho Territory
L. Prang & amp, kopiereg 1876.
Die evolusie van die bewaringsbeweging, 1850-1920

Die politieke stabiliteit van die territoriale tydperk het skikking aangemoedig. Byna onmiddellik is 'n openbare skoolstelsel tot stand gebring, toneelafrigterlyne opgestel en twee koerante, die Boise News (1863) en die Idaho Staatsman (1864), begin met die publikasie. In 1865 vervang Boise Lewiston as hoofstad. Die ontdekking van goud in Leesburg, Idaho, en die voltooiing van die transkontinentale spoorlyn in 1869, het baie nuwe mense na die gebied gebring, waaronder Chinese arbeiders wat by die myne kom werk het. Toe president Benjamin Harrison die wet van 1890 onderteken wat Idaho tot die Unie toelaat, was die bevolking 88.548. Die staat werk steeds onder sy oorspronklike (1889) staatsgrondwet.

Namate Idaho staatskaping nader, het mynbou en ander ekstraksiebedrywe toenemend belangrik geword vir haar ekonomie. Terwyl Idaho se afhanklikheid van mynbou afgeneem het, staan ​​die staat, wat twee-en-sewentig soorte edelgesteentes en halfedelstene vervaardig, steeds bekend as "The Gem State". en lensies. Die belangrikste nywerhede is vervaardiging, landbou, voedselverwerking, hout en mynbou.

Toerisme is 'n ander manier waarop Idaho voordeel trek uit sy natuurlike hulpbronne. Dieselfde uitgestrekte dele van die ongerepte wildernis wat Ernest Hemingway in die vroeë 1960's na die streek aangetrek het, bied steeds buitelewe -liefhebbers uitstekende kampeerplekke, jag, visvang, sowel as kajak- en rafting, en ski.

Gebruik American Memory om Idaho se verlede te verken:

 • Ontdek die eerstehandse vertellings van die pionier Idaho. Soek in die versameling American Life Histories: Manuskripte van die Federal Writers 'Project, 1936-1940 Idaho om die herinneringe van B.R. Pearson en die opstel van Samantha T. Brimhall Foley te lees ter nagedagtenis aan haar pionierma.
 • Soek die fotografiese versamelings Edward S. Curtis se The North American Indians and History of the American West op die voorwaardes Nez Perce en Idaho en Amerikaanse Indiane van die Stille Oseaan Noordwes op Nez Perce vir beelde en teks.
 • 'N Sleutelwoordsoektog op Idaho in kaarte en kartografiese items gee 'n kaart van die ekspedisie van Lewis en Clark.
 • Die virtuele toer Rivers, Edens, Empires: Lewis & amp Clark en die onthulling van Amerika bied die materiaal van ontdekkingsreisigers en kartograwe aan in hul soektog om Oos en Wes te verbind deur middel van 'n waterweg. Die toer bevat kaarte, illustrasies, voorwerpe en manuskripte wat hierdie reis dokumenteer.
 • Besoek Depressie Era Idaho. Die Farm Security Administration was gedurende die dertigerjare aktief in die staat. Soek die versameling America from the Great Depression to World War II: Photos from the FSA-OWI, 1935-1945 on Idaho om 'n verskeidenheid mense en plekke te sien.
 • Kyk na panoramiese foto's van die klein dorpies van Idaho en die pragtige natuurskoon. Soek die versameling Taking the Long View, 1851-1991 on Idaho.

Tweede inhuldiging van Andrew Jackson

Die tweede inhuldiging van Andrew Jackson as president van die Verenigde State op Maandag 4 Maart 1833 in die Huiskamer van die Amerikaanse Capitol plaasgevind het. Die inhuldiging was die aanvang van die tweede termyn van vier jaar van Andrew Jackson as president en die enigste termyn van vier jaar van Martin Van Buren as vise -president.

Toe hulle by die oostelike voorkant van die hoofstad aankom vir die inhuldiging, het John Peter Van Ness, die burgemeester van Washington, en lede van die Raad van Korporasie Andrew Jackson en Martin Van Buren begroet en gehelp om hierdie mans na die Kamer te begelei voor die aanvang van die eedswering. [1]

Om 12:00 het hoofregter John Marshall Andrew Jackson en Martin Van Buren in hul onderskeie kantore in die kamer van die Huis van Verteenwoordigers ingesweer, anders as die vorige presidensiële inhuldiging wat in die Oos -portiek van die Verenigde State se hoofstad gehou is, as gevolg van die sneeugronde en die weer wat ongeveer 29 ° F bereik het. [2] [3] [4] Boonop het Andrew Jackson se swak gesondheidstatus ten tyde van die inhuldiging in wese daartoe gelei dat die eed van die amp in die Kamer gehou moes word. [5] People who attended the inauguration in the House of Chamber include the following: Judges of the Supreme Court of the United States, the Speaker of the House of Representatives, the President of the Senate, Senators, Foreign Ministers, Andrew Jackson Donelson, and members of the House of Representatives, to name a few. Andrew Jackson walked up and took the seat of the Speaker of the House and after pauses in cheers from the crowds, Andrew Jackson stood up and was sworn into office of the President of the United States, while having Mr. Donelson, who was Andrew Jackson's private secretary, on his right with Martin Van Buren on his left. [6] This inauguration marked the last and ninth time that Chief Justice John Marshall administered the oath of office of President of the United States. [7]

Soon after taking the oath of office, President Andrew Jackson presented his inaugural speech unto the multitudes of people that were in the Hall of the House of Representatives. Although Andrew Jackson made a speech, his Vice-President did not make a speech for the Inauguration. [8] In his Inaugural Speech, Andrew Jackson stated that he was humbled and honored by being re-elected for President of the United States and stated that he would make a sincere attempt to improve the lives of the American people. In addition to these remarks, Jackson has please to state that the United States was currently not having any ongoing conflicts with nations around the world. Jackson also stressed out the importance of having a strong, unified union within all 24 states and having a cooperative state and federal government.

After Jackson's inaugural speech, there were two United States presidential inaugural balls. These inauguration made history in the sense that this was the first time in United States history when there was more than one inaugural ball. One the balls was held at Central Masonic Hall and the other was held at Carusi's. [9]

Although Andrew Jackson was a Democrat, Boston Republicans suggested that they were supporting the newly re-inaugurated President by having 50-gun salutes at 9:00 a.m. and at 12:00 p.m. under the direction of Captain Hoppin on the day of inauguration. [10]

The will of the American people, expressed through their unsolicited suffrages, calls me before you to pass through the solemnities preparatory to taking upon myself the duties of President of the United States for another term. For their approbation of my public conduct through a period which has not been without its difficulties, and for this renewed expression of their confidence in my good intentions, I am at a loss for terms adequate to the expression of my gratitude. It shall be displayed to the extent of my humble abilities in continued efforts so to administer the Government as to preserve their liberty and promote their happiness.

So many events have occurred within the last four years which have necessarily called forth—sometimes under circumstances the most delicate and painful—my views of the principles and policy which ought to be pursued by the General Government that I need on this occasion but allude to a few leading considerations connected with some of them.

The foreign policy adopted by our Government soon after the formation of our present Constitution, and very generally pursued by successive Administrations, has been crowned with almost complete success, and has elevated our character among the nations of the earth. To do justice to all and to submit to wrong from none has been during my Administration its governing maxim, and so happy have been its results that we are not only at peace with all the world, but have few causes of controversy, and those of minor importance, remaining unadjusted.

In the domestic policy of this Government there are two objects which especially deserve the attention of the people and their representatives, and which have been and will continue to be the subjects of my increasing solicitude. They are the preservation of the rights of the several States and the integrity of the Union.

These great objects are necessarily connected, and can only be attained by an enlightened exercise of the powers of each within its appropriate sphere in conformity with the public will constitutionally expressed. To this end it becomes the duty of all to yield a ready and patriotic submission to the laws constitutionally enacted and thereby promote and strengthen a proper confidence in those institutions of the several States and of the United States which the people themselves have ordained for their own government.

My experience in public concerns and the observation of a life somewhat advanced confirm the opinions long since imbibed by me, that the destruction of our State governments or the annihilation of their control over the local concerns of the people would lead directly to revolution and anarchy, and finally to despotism and military domination. In proportion, therefore, as the General Government encroaches upon the rights of the States, in the same proportion does it impair its own power and detract from its ability to fulfill the purposes of its creation. Solemnly impressed with these considerations, my countrymen will ever find me ready to exercise my constitutional powers in arresting measures which may directly or indirectly encroach upon the rights of the States or tend to consolidate all political power in the General Government. But of equal and, indeed of incalculable, importance is the union of these States, and the sacred duty of all to contribute to its preservation by a liberal support of the General Government in the exercise of its just powers. You have been wisely admonished to "accustom yourselves to think and speak of the Union as of the palladium of your political safety and prosperity, watching for its preservation with Jealous anxiety, discountenancing whatever may suggest even a suspicion that it can in any event be abandoned, and indignantly frowning upon the first dawning of any attempt to alienate any portion of our country from the rest or to enfeeble the sacred ties which now link together the various parts." Without union our independence and liberty would never have been achieved without union they never can be maintained. Divided into twenty-four, or even a smaller number, of separate communities, we shall see our internal trade burdened with numberless restraints and exactions communication between distant points and sections obstructed or cut off our sons made soldiers to deluge with blood the fields they now till in peace the mass of our people borne down and impoverished by taxes to support armies and navies, and military leaders at the head of their victorious legions becoming our lawgivers and judges. The loss of liberty, of all good government, of peace, plenty, and happiness, must inevitably follow a dissolution of the Union. In supporting it, therefore, we support all that is dear to the freeman and the philanthropist.

The time at which I stand before you is full of interest. The eyes of all nations are fixed on our Republic. The event of the existing crisis will be decisive in the opinion of mankind of the practicability of our federal system of government. Great is the stake placed in our hands great is the responsibility which must rest upon the people of the United States. Let us realize the importance of the attitude in which we stand before the world. Let us exercise forbearance and firmness. Let us extricate our country from the dangers which surround it and learn wisdom from the lessons they inculcate.

Deeply impressed with the truth of these observations, and under the obligation of that solemn oath which I am about to take, I shall continue to exert all my faculties to maintain the just powers of the Constitution and to transmit unimpaired to posterity the blessings of our Federal Union. At the same time, it will be my aim to inculcate by my official acts the necessity of exercising by the General Government those powers only that are clearly delegated to encourage simplicity and economy in the expenditures of the Government to raise no more money from the people than may be requisite for these objects, and in a manner that will best promote the interests of all classes of the community and of all portions of the Union. Constantly bearing in mind that in entering into society "individuals must give up a share of liberty to preserve the rest," it will be my desire so to discharge my duties as to foster with our brethren in all parts of the country a spirit of liberal concession and compromise, and, by reconciling our fellow-citizens to those partial sacrifices which they must unavoidably make for the preservation of a greater good, to recommend our invaluable Government and Union to the confidence and affections of the American people.

Finally, it is my most fervent prayer to that Almighty Being before whom I now stand, and who has kept us in His hands from the infancy of our Republic to the present day, that He will so overrule all my intentions and actions and inspire the hearts of my fellow-citizens that we may be preserved from dangers of all kinds and continue forever a united and happy people. [11]


8. Richard Nixon

At one of the packed balls celebrating Richard Nixon’s second inauguration in 1973, held at the Smithsonian’s Museum of History & Technology (now the American History Museum), a rooster escaped from a farm exhibit and joined some of the guests in their $1,000 box. After one guest claimed it 𠇊ssaulted” her, the Smithsonian’s Secretary S. Dillon Ripley succeeded in capturing the rooster. By smoothing his feathers, he calmed the bird down enough so he could return it to the colonial barn exhibit in the museum’s Growth of the United States hall.


Kyk die video: Andrew Jackson: Founder of the Democratic Party 1829 - 1837


Kommentaar:

 1. Vogis

  was tevrede!

 2. Sadek

  Is dit ongeëwenaard?

 3. Jysen

  Plat kliënt niks.

 4. Neil

  Geen.

 5. Dontell

  Ek bedoel jy is nie reg nie. Voer in ons bespreek dit. Skryf vir my in PM.Skryf 'n boodskap