Identifikasie van 'n verraderlike generaal van die 17de eeu in China

Identifikasie van 'n verraderlike generaal van die 17de eeu in China


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

My tante is deel van 'n informele gespreksgroep wat geïnteresseerd is in die geskiedenis van China. Tydens die Ming -dinastie in die 1600's was daar blykbaar 'n generaal wie se verraad (die beskuldiging was dat hy die vyand op een of ander manier gehelp het. My tante beweer dat dit die Mongole was.) Het gelei tot die bevel van teregstelling van hom en alle lede van die tien verwante gesinne onder hom. Ek glo hy was in Fujian gevestig.

Die onderskeidende detail is dat, aangesien die generaal van edel bloed was, die Portugese hom en die tien gesinne eintlik gehelp het om na die suide van China te ontsnap om teregstelling te vermy.

Pas hierdie beskrywing by enige bekende historiese figuur in China? Indien wel, is daar 'n meer gedetailleerde bron oor hom?

Ek is geïnteresseerd omdat die familiegeskiedenis beweer dat die moeder van my oupa van moeder afkomstig was uit een van hierdie tien gesinne en verduidelik waarom haar gesin in die laat 1800's in Guangdong redelik goed was.


Hulle dink moontlik aan Zhu Yujian, die laaste prins van die Ming -dinastie wat die Qing ontsnap het met die hulp van Zhen Zhilong, met die Christelike naam Nicholas Iquan Gaspard.


Die bekendste 'verraderlike generaal' (vanuit die Qing-perspektief) in Fujian, is miskien Geng Jingzhong, wat die belangrikste feodale heer in die streek was. Hy was een van die deelnemers aan die 'Revolt of the three fiefdoms/feudatories' met twee ander soortgelyke feodale here van Yunnan en Guangdong, wat na ongeveer 'n dekade in 'n Qing -oorwinning geëindig het. Na die nederlaag is hy tereggestel, en dit is heel waarskynlik dat sy uitgebreide familie ook gestraf is.

Dit is interessant om daarop te let dat 'n gelyktydige opstand plaasgevind het met die Chahar -Mongole wat destyds nominaal onder Qing -bewind was. Die omvang van direkte samewerking tussen die feudatoria en die Mongole is onduidelik.

Wat adel betref, was Geng Jingzhong getroud met 'n Qing -prinses, net soos sy pa en oupa.


Geslag in die verrigtinge

Feitlik elke aspek van die Engelse lewe tussen 1674 en 1913 is beïnvloed deur geslag, en dit sluit gedrag in wat in die Old Bailey Proceedings gedokumenteer is. Langdurige menings oor die spesifieke sterkpunte, swakpunte en gepaste verantwoordelikhede van elke geslag het die alledaagse lewe, misdaadpatrone en reaksies op misdaad gevorm. Hierdie bladsy bied 'n inleiding tot geslagsrolle in hierdie tydperk, 'n bespreking van hoe dit misdaad, geregtigheid en straf geraak het, en advies oor hoe om die verrigtinge te ontleed vir inligting oor geslag.


John Locke se vroeë lewe en opvoeding

John Locke is in 1632 in Wrighton, Somerset, gebore. Sy vader was 'n prokureur en klein grondeienaar wat tydens die Engelse burgeroorloë van die 1640's aan die parlementêre kant geveg het. Deur sy oorlogstydverbindings te gebruik, plaas hy sy seun in die elite Westminster School.

Het jy geweet? Die naaste vroulike vriend van John Locke was die filosoof Lady Damaris Cudworth Masham. Voordat sy trou, het die twee liefdesgedigte uitgeruil, en met sy terugkeer uit ballingskap verhuis Locke na Lady Damaris en haar man se huishouding.

Tussen 1652 en 1667 was John Locke 'n student en daarna dosent aan Christ Church, Oxford, waar hy hom toespits op die standaardkurrikulum van logika, metafisika en klassieke. Hy bestudeer ook baie medisyne en was 'n medewerker van Robert Hooke, Robert Boyle en ander vooraanstaande Oxford -wetenskaplikes.


Gesprekke oor kulturele en nasionale identiteit

4 Identiteit het 'n paradigma geword vir die individu en vir groepe en nasies in hul soeke na veilige grond in versteurde tye. Die term word in sy mees algemene vorm gedefinieer deur Erikson: "die term identiteit verwoord ... 'n onderlinge verhouding deurdat dit beide 'n volgehoue ​​gelykvormigheid in jouself (eiesoortigheid) en 'n volgehoue ​​deel van 'n soort essensiële karakter met ander aandui." 1 Dus , kan individuele identiteite slegs binne groepsidentiteite vasgestel word. Elke persoon het veelvuldige kollektiewe identiteite, wat gedefinieer kan word deur geslag, verwantskap, ruimte of gebied (plaaslike en streeksidentiteit), klas, opvoeding, beroep, instelling, godsdiens, etnisiteit, ras, kultuur en laastens nasionaliteit en bo-nasionaliteit .2

5 Individuele en nasionale identiteite is nie staties nie, maar verander voortdurend. Elke individu, groep en nasie probeer altyd sy/haar/haar identiteit herdefinieer wanneer dit uitgedaag, bedreig of gebreek word. Dit word verstaan ​​as 'n identiteitskrisis. Die soeke na en herdefiniëring van 'n nuwe identiteit is 'n proses van aanpassing, waarin 'n nuwe ewewig tussen tradisionele elemente en nuwe uitdagings gesoek word. Die identiteitskrisis word opgelos sodra 'n nuwe ewewig, hoe tydelik ook al, bereik word.

6 Diskoerse oor kulturele en nasionale identiteit maak sedert die agtiende eeu deel uit van nasiebou in Wes-Europa. Hulle kan ook in die negentiende eeu in Rusland en Duitsland gevind word. Buiten Europa het hulle intellektuele debatte in Asië begin oorheers sodra dit bedreig is deur Westerse moondhede en Westerse idees, maar ook in die Arabiese wêreld. Dit was 'n toespraak oor moderniteit, wat eers in die Europese state begin het, en daarna, as reaksie op Westerse imperialisme, tot vandag toe voortduur in die dele van die wêreld wat onder die invloed van Westerse magte was of steeds is.

7 Ek wil drie voorbeelde noem wat dieselfde patrone toon as dié in China. Die eerste is Rusland, waar daar 'n diskoers was tussen "Slavophiles" en "Westerners" van die 1840's tot die 1870's (en weer vandag). Die Slawofiele wou hê dat die toekomstige ontwikkeling van Rusland gebaseer moet wees op waardes en instellings wat uit die vroeë geskiedenis van die land kom, in plaas van uit die Weste. Hulle het hul idees hoofsaaklik uit die Duitse filosofie geneem, veral die Duitse idealisme (Herder, Schelling, Fichte en Hegel). Die twee belangrikste stigters van die Slawofiele beweging, Khomyakov (1804-1860) en Aksakov (1817-1860), het gedink dat Rusland nie Wes-Europa moet gebruik as 'n model vir sy modernisering nie, maar 'n koers moet volg wat bepaal word deur sy eie waardes en geskiedenis . Wes -Europa, veral Brittanje en Frankryk, word beskou as moreel bankrot en Westerse liberalisme en kapitalisme as uitvloeisels van 'n vervalle samelewing. Die Russiese volk daarenteen moet die Russies -Ortodokse geloof aanhang en onder 'n 'Christelike gemeenskap' onder outoritêre bewind verenig. Geestelike waardes moet Westerse rasionalisme, materialisme, individualisme, kapitalisme en liberale demokrasie vervang. Die Westerlinge, 'n groep wat gelyktydig met hulle ontwikkel het, het die Slavofiele teëgestaan ​​en daarop aangedring dat Rusland die Westerse moderniseringspatroon moet naboots en konstitusionele regering in die tsaristiese outokrasie moet inbring.

8 'n Tweede voorbeeld is Duitsland. Aan die begin van die negentiende eeu het die Duitse "Bildungselite" die fondamente ontwikkel van 'n Duitse nasionale identiteit wat los was van die westelike deel van Europa. Baie Duitse intellektuele verwerp die idees van die Franse Revolusie en, wat verder gestimuleer word deur die oormaat en die daaropvolgende Napoleontiese oorloë, het 'n anti-Westerse ingesteldheid ontwikkel. Boonop is die opkomende politieke liberalisme in Duitsland verswak na die mislukking van die rewolusie in 1848. As gevolg hiervan het politieke modernisering en industrialisering nie sinchronies gevorder nie. In die tweede helfte van die negentiende eeu is die tradisionele politieke en sosio-kulturele strukture tydens die vinnige industrialisering nie verander nie. In 'n mate was die industrialisasie vasgevang in die bestaande staat en samelewing.3 Die Pruisiese aristokrate, die Duitse weermagoffisierkorps en die staatsburokrasie het duidelik probeer om enige pogings tot politieke hervorming te ontduik. Die politieke en sosiale ontwikkeling, veral die vorming van 'n liberale, parlementêre konstitusionele staat, het dus agtergebly by die tegniese en ekonomiese ontwikkelinge. Die meerderheid van die kulturele en politieke elite het homself nie as 'n deel van die 'Weste' beskou nie; sy doel was om 'n sterk en outoritêre nasiestaat te skep, gebaseer op 'n etniese Duitse nasionale en kulturele identiteit, in teenstelling met die Westerse Europese idees van liberalisme en parlementarisme.4

9 Duitse idealisme, romantiek en historicisme het altyd die besondere individualiteit van die Duitse intellektuele lewe beklemtoon ten opsigte van die kulture van die Wes -Europese nasies. Saam met die idee van die spesiale rol van die Duitse kultuur, is hierdie elemente saamgesmelt in 'n verdedigende ideologie teen die idees van Wes -Europese en Amerikaanse parlementarisme en politieke liberalisme op die gebied van politiek, die dominante rol van empirisme, pragmatisme en positivisme op die gebied van filosofie en teen kapitalisme op die gebied van die ekonomie.

10 Uiteindelik was daar (en is nog steeds) die stryd tussen geestelike konserwatiewes (of selfs fundamentaliste) en moderniste in die Arabiese wêreld. Sedert die sewende eeu het sommige Moslemsstrome geglo in die superioriteit van hul kultuur bo alle ander kulture. Maar met die opkoms van die Weste het Islam sy gevoel van superioriteit verloor, en die krisis in die moderne Islam het gelei tot die ontstaan ​​van 'n 'verdedigingskultuur' (waarvan die gevolge vandag nog gevoel kan word). Die idees van die Egiptiese teoloë Muhammad Abduh (1849-1905) en Hasan al-Banna (1906-1949) toon hier 'n patroon wat vergelykbaar is met die Russiese en Duitse voorbeeld. Hulle wou die Arabiese samelewings op grond van Islam en die Koran moderniseer. Hulle het ook nie die konsep van die Westerse kultuur aanvaar nie, maar wel die tegnies-wetenskaplike aspekte van die Westerse moderniteit, 'n patroon wat Bassam Tibi eens beskryf het as 'n 'droom van half moderniteit'. Met ander woorde, om die uitdaging die hoof te bied, was dit slegs nodig om moderne tegnologie aan te neem en te ontwikkel, maar nie die kulturele aspekte daarvan nie (die 'projek van kulturele moderniteit' deur Habermas).5

11 Generalisering in die geskiedenis is altyd gevaarlik. Hoe dieper 'n mens na elke geval kyk, hoe meer verskille sal gevind word. Maar ondanks baie verskille, kan bogenoemde patrone in byna alle moderniserende samelewings in die verlede gevind word, nie net in Rusland, Duitsland en die Arabiese wêreld nie, maar ook in China. In al hierdie gevalle het intellektuele en politici aanspraak gemaak op die superioriteit van hul beweerde 'geestelike kultuur' (die Christelike geloof, Islam, die Duitse gees en, in China, Song-Ming Neo-Confucianisme) bo die sogenaamde rasionalistiese en 'materiële' beskawing ”van die Weste, terwyl hulle teenstanders 'n politieke filosofie bevoordeel het wat gebaseer was op 'n utilitaristiese-rasionele wêreldbeskouing met die idee van 'n demokratiese verteenwoordigende regering.

12 nasies wat onder Westerse onderdrukking, besetting en/of onteiening gely het, het geneig om heen en weer te beweeg tussen uiterste ideologiese oriëntasies: óf die afweer van die Westerse moderniteit, óf selektiewe integrasie daarvan in hul eie, dikwels oortrokke, tradisionele lewensbeskouings, of selfs afwysing van hul eie kultuur gedeeltelik of geheel en vervang dit met radikale ideologieë soos marxisme-leninisme. Dit geld ook vir China. Sedert die middel van die negentiende eeu het groot dele van China se politieke en intellektuele elite soortgelyke patrone gevolg om 'n antwoord te vind op die 'Westerse bedreiging', of dit op 'n Confuciaanse of later op 'n Marxisties-Leninistiese tradisie gebaseer was.


Gewelddadige antisemitisme versprei

Somer, 1348

'N Groep godsdienstige yweraars bekend as die Flagellants begin eers in Duitsland verskyn. Hierdie groepe van 50 tot 500 kappies en halfnaakte mans marsjeer, sing en slaan hulself met wimpers tot geswel en bloedig. Oorspronklik was die gebruik van Italiaanse monnike uit die 11de eeu tydens 'n epidemie en versprei hulle deur Europa. Die Flagellants, wat ook bekend is vir hul gewelddadige antisemitisme, verdwyn geheimsinnig teen 1350.

Die plaag tref Marseille, Parys en Normandië, en dan verdeel die stam, met een stam wat na die nou Belgiese stad Tournai in die ooste beweeg en die ander deur Calais. en Avignon, waar 50 persent van die bevolking sterf.

Die plaag beweeg ook deur Oostenryk en Switserland, waar 'n woede van antisemitiese slagtings langs die Ryn volg nadat 'n gerug versprei het dat Jode die plaag veroorsaak het deur putte te vergiftig, soos Jennifer Wright in haar boek beskryf. Word gou gesond, die ergste plae van die geskiedenis en die helde wat hulle beveg het. In dorpe in Duitsland en Frankryk word die Joodse gemeenskappe heeltemal vernietig. In reaksie hierop bied koning Casimir III van Pole 'n veilige hawe aan die vervolgde Jode, met 'n massamigrasie na Pole en Litaue. Marseille word ook beskou as 'n veilige hawe vir Jode.


AANBEVELINGS VAN ACIP VIR VOORGELEENTE INNOEDING

Die advieskomitee oor immuniseringspraktyke (ACIP) het in 2001 ernstige besprekings begin oor die risiko's en voordele van pokke-inenting voor die gebeurtenis in 2001. Op daardie stadium het die komitee tot die gevolgtrekking gekom dat die risiko's van inenting die voordele in die huidige voorgebeurtenis opweeg, behalwe 'n baie klein aantal individue. 11 Die ACIP het hierdie kwessie in Junie 2002 herbesoek in die lig van die aanvalle op 11 September 2001, maar het voortgegaan om aan te beveel teen inenting van die algemene bevolking in die huidige voorgeval van geen bevestigde pokke nie. Die ACIP het egter inenting vir die volgende groepe aanbeveel: persone wat vooraf deur die toepaslike openbare gesondheidsowerhede aangewys is om ondersoek te doen en opvolg van sake en geselekteerde personeel in fasiliteite wat vooraf aangewys is om as verwysingsentrums te dien om die eerste gevalle van pokke.

Die ACIP verander toe weer sy aanbeveling na verdere gesprekke met staatsgesondheidsagentskappe en bioterrorisme -kenners. In Oktober 2002 het die groep verklaar dat vermoedelik pokkelpasiënte waarskynlik by hospitale en fasiliteite wat hul gewone sorg bied, sal aanbied, eerder as die vooraf aangewese pokke-reaksiegeriewe. Aanbevelings wat in Februarie 2003 gepubliseer is, sê dat elke hospitaal vir akute sorg 'n groep gesondheidswerkers moet identifiseer wat ingeënt en opgelei kan word om die eerste vermoedelike pokke te versorg. 31 Hierdie hospitaalspanne sal ten minste 2 dae lank 24 uur per dag sorg verleen totdat addisionele gesondheidsorgverskaffers ingeënt word. Die ACIP -aanbevelings sê ook dat gesondheidswerkers wat voorheen ingeënt is, waar moontlik ingeënt moet word om die risiko van entstofkomplikasies te verminder. Die huidige ACIP-riglyne bied gedetailleerde en nuttige aanbevelings oor die samestelling van pokke-gesondheidsorgspanne, inentingsprosedures, voorkoming van kontakoordrag en kontraindikasies vir inenting voor die gebeurtenis. 31

Die konsep van beperkte inenting voor die gebeurtenis word ondersteun deur 'n beleidsmodel wat onlangs gepubliseer is en die impak van verskillende scenario's vir pokke-aanval geëvalueer het. Die modelle dui daarop dat inenting voor gesondheidswerkers voor die gebeurtenis 'n netto afname in sterftes sal oplewer, tensy die risiko van 'n aanval baie laag is. 32 Die model het verskillende aanvalscenario's gesimuleer, waaronder 'n bouaanval (350 besmet) en 'n hoë-impak lughawe-aanval (100,000 besmet). As die modelaannames geldig is, sou inenting voor gesondheidswerkers voor die gebeurtenis lewens red as die waarskynlikheid van aanval groter is as 0,22 vir die bouaanval en 0,002 vir die lughawe-aanval met 'n groot impak.


Ken u u geskiedenis?

Kan u my vertel watter een hiervan gebeur het VOOR die ander?

Ken jy hierdie beroemde romanse?

Is daar 'n romantikus in u hart wat hierdie verhale onthou? Laat ons u op die proef stel.

Hoeveel weet u van die ou Egipte?

Hoeveel weet jy van hierdie legendariese koninkryk en kultuur?

Die wêreld het 'n groot hoeveelheid geskiedenis agter die rug. Hoeveel daarvan het in u geheuebanke beland? Kom ons vind uit.

Wat weet u van die Viëtnam -oorlog?

Hoeveel weet jy van hierdie oorlog wat byna 5 dekades gelede gewoed het?

Tyd vir 'n historiese uitdaging!

Bewys dat u nie die geskiedenis sal herhaal deur ons te wys dat u dit weet nie!

Watter gebeurtenis het werklik gebeur?

Weet u of kan u aftrek - watter gebeurtenis het EINTLIK gebeur?

Die vasvra oor die Amerikaanse rewolusionêre oorlog

Wat weet u van hierdie historiese en epiese oorlog?

Hoe lewendig is die geskiedenis in u gedagtes, wil u uself toets?

Wat het eers gebeur? Wie is ouer?

Watter gebeurtenis het eers gebeur? Wie is die ouer persoon? Wie is eerste gebore?

Hoeveel kan jy ons vertel oor die geskiedenis van die vlieënde man?

Watter gebeurtenis het werklik gebeur?

Weet u of kan u aftrek - watter gebeurtenis het EINTLIK gebeur?

Die wêreld het 'n groot hoeveelheid geskiedenis agter die rug. Hoeveel daarvan het in u geheuebanke beland? Kom ons vind uit.

Tyd vir 'n historiese uitdaging!

Bewys dat u nie die geskiedenis sal herhaal deur ons te wys dat u dit weet nie!

Hoeveel weet u van die geskiedenis van hierdie gewilde voertuie?

Wat weet u van die Middeleeue?

Wat weet u van die tyd van ridders en konings?

Wat weet jy van hierdie wonderlike dekade?

Die vasvra oor die Amerikaanse rewolusionêre oorlog

Wat weet u van hierdie historiese en epiese oorlog?

Wat weet u van die Asiatiese geskiedenis?

Wat sê jy, gereed vir 'n historiese uitdaging?

Wat weet u van die Middeleeuse Japan?

Wat weet u van hierdie fassinerende plek en tyd in die geskiedenis?

Ken u die geskiedenis van hierdie wêreld?

Hoe gaan dit met ons om seker te maak dat al die ou geskiedenisfeite wat ons geleer het nog steeds waar is?

Kan ons u wêreldgeskiedenis uitdaag?

Die menslike spesie het die afgelope paar millennia soveel deurgemaak. Wil u ons wys hoeveel daarvan u weet?

Wat weet u van die Viëtnam -oorlog?

Hoeveel weet jy van hierdie oorlog wat byna 5 dekades gelede gewoed het?

Is u gereed vir nog 'n uitdaging in die wêreldgeskiedenis?

Wat weet u van die Tweede Wêreldoorlog?

Hoeveel weet u van hierdie verskriklike wêreldoorlog?

21 vrae oor die 21ste eeu!

Onthou jy die gebeure van die afgelope 21 jaar?

Hoeveel Amerikaanse geskiedenis weet u?

Sal u hierdie Amerikaanse geskiedenisvasvra oorwin?

Wat weet u van hierdie syfers?

Van Abraham Lincoln tot Catherine die Grote, ons gaan u toets op vier groot figure in die geskiedenis.

Onthou jy die geskiedenisblaaie?

Het u die kennis om te slaag?

Waar of onwaar: Thanksgiving Edition!

Kom ons dink na oor die dankoffers van ouds, hoeveel onthou u van die geskiedenis van hierdie vakansie?

Ken u die geskiedenis van klere?

Ken jy hierdie geskiedenis? U weet miskien meer as wat u dink!

Hoe goed ken jy die Wilde Weste?

Ken u u deel van hierdie fassinerende tydperk?

Weet jy hoe dit vroeër was? Neem dan ons nuutste geskiedenisvasvra!

Leef die geskiedenis in u kop?

Is die stofbedekte feite van 'n verby tyd nog duidelik en skoon vir u?

Kan u ons help en ons vertel watter van hierdie aanhalings werklik deur die volgende mense gesê is?

Bewys u historiese vaardigheid!

gee u die geskiedenis reg? Toets dan u kennis met ons nuutste algemene geskiedenisvasvra!

Wat het eers gebeur? 'N Geskiedenisuitdaging!

Vertel ons watter van die twee opsies eerste gekom het! Kan jy dit doen?

Neem hierdie vasvra en laat ons weet: het dit gebeur of nie?

Noem daardie historiese persoon!

vertel u ons watter historiese persoon elkeen is?

Weet u genoeg geskiedenis vir hierdie vasvra?

u benodig 'n goeie geheue en 'n goeie houvas op historiese gebeure en datums om hierdie vasvra te klop!

Kan u hierdie 20ste -eeuse geskiedenisvasvra beantwoord?

Ken u die 20ste eeu goed genoeg om hierdie geskiedenisvasvra te slaag?

Weet u genoeg geskiedenis vir hierdie vasvra?

12 uitdagende historiese vrae wat u kan beantwoord!

Wat het eerste gekom? WIE het eerste gekom?

U benodig al u historiese kennis, logika en intelligensie om hierdie vasvra "wat eerste gekom het" op te los!


Gedurende die tweede helfte van die 17de eeu het 'n verskriklike transformasie, die slawerny van mense slegs op grond van ras, plaasgevind in die lewens van Afro -Amerikaners wat in Noord -Amerika woon. Hierdie nuwelinge was nog net 'n paar duisend, maar die bittere omkerings wat hulle ondervind het - eers subtiel, dan drasties - sou die lewens van almal wat hulle gevolg het, geslag na geslag vorm.

Soos die meeste groot veranderinge, was die instelling van erflike rasslawerny geleidelik, wat oor baie dekades gegryp het. Dit het stadig verloop, op dieselfde manier as die winter na die herfs. Op enige gegewe dag, op enige gegewe plek, kan mense stry oor die plaaslike weerstoestande. “Word dit kouer?” 'Sal dit hierdie week weer opwarm?' Die verskuiwing kan op sommige plekke vroeg kom, later op ander plekke. Maar uiteindelik kom dit oor die hele land voor. Teen Januarie sidder mense en dink terug aan September en stem saam dat “dit beslis nou kouer is”. In 1700 kon 'n 70-jarige Afro-Amerikaner 'n halfeeu terug kyk na 1650 en sidder in die wete dat toestande beslis ten goede verander het.

Sommige mense het die eerste koue winde van slawerny lank voor 1650 beleef. Ander sou ná 1700 aan die koue ontploffing ontsnap. Die tydsberekening en aard van die verandering het aansienlik verskil van kolonie tot kolonie en selfs van gesin tot gesin. Gaandeweg het die verskriklike transformasie sy eie momentum gekry, wat alles op sy pad verdoof en belas, soos 'n rampspoedige winterstorm. Anders as die veranderende seisoene, was die inbreuk op rassemag in die kolonies van Noord -Amerika beslis nie 'n natuurlike proses nie. Dit was hoogs onnatuurlik — die werk van kragtige mededingende regerings en duisende mense het oor die Atlantiese wêreld versprei. Dit was ook nie onvermydelik dat die wettige status van mense afhang van hul rasse -agtergrond nie en dat die toestand van slawerny van ouer na kind oorgedra sou word. Talle faktore wat saamgevoeg is om hierdie rampspoedige verskuiwing teweeg te bring - menslike magte het gedurende die dekades na 1650 saamgedraai om 'n geweldige vernietigende storm te veroorsaak.

Teen 1650 was oorerflike slawerny gebaseer op kleur, nie op godsdiens nie, 'n bittere werklikheid in die ouer Katolieke kolonies van die Nuwe Wêreld. In die Karibiese Eilande en Latyns -Amerika, vir meer as 'n eeu, het Spaanse en Portugese koloniseerders 'ongelowiges' tot slawe gemaak: eers Indiërs en daarna Afrikaners. Aanvanklik het hulle ter regverdiging van die Mediterreense tradisie staatgemaak dat persone van 'n ander godsdiens, of persone wat in 'n oorlog gevang is, lewenslank tot slaaf gemaak kan word. Maar in hierdie idee van slawerny was die idee dat persone wat hulle tot die Christendom bekeer het, hul vryheid moes ontvang. Ryk planters in die trope, wat bang was dat hul goedkoop arbeid van hulle weggeneem sou word, het die redenasie agter hul uitbuiting verander. Selfs persone wat kon bewys dat hulle nie in 'n oorlog gevange was nie en dat hulle die Katolieke geloof aanvaar het, kon nog steeds nie hul voorkoms verander nie, net soos 'n luiperd sy plek kan verander. Deur van kleur die belangrikste faktor agter slawerny te maak, kan mense met 'n donker vel wat uit Afrika na silwermyne en op suikerplantasies gebring word, lewenslank uitgebuit word. Die diensbaarheid kan inderdaad oorerflik gemaak word, sodat kinders van verslaafde mense outomaties dieselfde onvrye status geërf het.

Maar hierdie wrede en selfbestendige stelsel het nog nie stewig posgevat in Noord-Amerika nie. Dieselfde anti-Katolieke propaganda wat daartoe gelei het dat sir Francis Drake negerslawe in Sentraal-Amerika in die 1580's bevry het, het nog steeds baie koloniste laat glo dat dit die Protestantse missie was om nie-Europeërs te bekeer eerder as om hulle tot slawe te maak.

Afgesien van sulke morele bekommernisse, was daar eenvoudige kostes en praktiese sake. Werkers wat onderworpe is aan langer termyn en wat van verder af kom, sal 'n groter aanvanklike belegging verg. Beskou 'n 1648 -dokument van York County, Virginia, wat die markwaarde toon vir persone wat vir James Stone werk (geskat in pond tabak):

Onder al ses het Susan die laagste waarde gehad. Sy was moontlik minder sterk op die tabakgebied, en as vrou loop sy die risiko om vroeër dood te gaan weens die gevare van bevalling. Daarom het John en Roger, die ander Engelse bediendes met 'n termyn van drie jaar, 'n hoër waarde. Francis, wie se termyn twee keer so lank was, was nie dubbel soveel werd nie. Die lewensverwagting was kort vir almal in die vroeë Virginia, sodat hy moontlik nie sy termyn sou voltooi nie. Die twee swart werkers, Emaniell en Mingo, het duidelik langer termyn gehad, miskien selfs lewenslank, en hulle het ook die hoogste waarde gehad. As hulle elkeen nog 20 jaar geleef het, was dit 'n winskopie vir meneer Stone, maar as hulle jonk sterf, miskien nog voordat hulle die taal geleer het, het hul waarde as werkers baie minder bewys. Vanuit Stone se oogpunt verteenwoordig dit op sy beste 'n riskante en duur belegging.

Teen 1650 het toestande egter reeds begin verander. Eerstens het sowel die Nederlanders as die Engelse slawe -Afrikaners begin gebruik om suiker in die Karibiese Eilande en die trope te produseer. Engelse eksperimente op Barbados en Providence Island het getoon dat protestantse beleggers hul morele probleme maklik kon oorkom. Groot winste kan gemaak word as buitelandse teenstanders in toom gehou kan word. Nadat hulle tot vrede met Spanje ooreengekom het en in die middel van die eeu die beheer oor Noordoos -Brasilië opgegee het, was Nederlandse slawehandelaars aktief op soek na nuwe markte. In Engeland, nadat Charles II in 1660 op die troon herstel is, het hy ondersteuners beloon deur die Royal African Co te stig om aggressief in die slawehandel te tree. Die Engelse koning het ook 'n nuwe kolonie in Carolina gehuur. Hy het gehoop dat die Spanjaarde in Florida en die Karibiese Eilande naby genoeg sou wees om hulle in ekonomiese en militêre terme uit te daag. Baie van die eerste Engelse setlaars in Carolina na 1670 kom van Barbados. Hulle het verslaafde Afrikane saamgebring. Hulle het ook die begin van 'n wetlike kode en 'n sosiale stelsel wat rasslawerny aanvaar het, gebring.

Terwyl nuwe kolonies met 'n groter aanvaarding van rasslawerny gestig is, het die ouer kolonies steeds gegroei. Vroeg in die 17de eeu kon geen klein Noord -Amerikaanse hawe honderde werkers opneem wat tegelyk op 'n groot skip aankom nie. Die meeste Afrikane - soos dié wat Jamestown in 1619 bereik het - het etlike dosyne tegelyk aangekom aan boord van klein bote en privaatmanne uit die Karibiese Eilande. Soos Emaniell en Mingo op die plaas van James Stone, was hulle geneig om met ander onvrye werkers op klein plantasies te meng. Al hierdie diensknegte, ongeag hul herkoms, kon hoop om hul eie grond te verkry en die persoonlike onafhanklikheid wat met privaat eiendom gepaard gaan. In 1645, in Northampton County aan die oostelike oewer van Virginia, het kaptein Philip Taylor, nadat hy gekla het dat "Anthony die neger" nie hard genoeg vir hom werk nie, ingestem om 'n deel van die mielieland opsy te sit waar hulle as die plot van Anthony werk. 'Ek is baie bly daaroor', het die swartman aan 'n plaaslike klerk gesê, 'nou weet ek my eie grond en ek sal worstel wanneer ek wil en speel as ek wil.'

Anthony en Mary Johnson het ook hul eie eiendom in Northampton County gekry voor 1650. Hy het in 1621 in Virginia aangekom, aan boord van die James en is op vroeë lyste genoem "Antonio a Negro." Hy is saam met meer as 50 ander mense aan die tabakplantasie van Edward Bennett aan die werk gesit. Almal behalwe vyf is die volgende Maart dood, toe plaaslike Indiërs terugval op die buitelanders wat hul land binnedring. Antonio was een van die gelukkige oorlewendes. Hy word toenemend Engels in sy maniere, uiteindelik verkry hy sy vryheid en verhuis hy na die oostelike oewer, waar hy bekend was as Anthony Johnson. Onderweg trou hy met 'Mary a Negro Woman', wat in 1622 aan boord van die Margrett en John, en hulle het ten minste vier kinders grootgemaak en respek gekry vir hul 'harde werk en bekende diens', volgens die hofverslae van Northampton County.

Teen die 1650's het Anthony en Mary Johnson 'n plaas van 250 hektaar besit, en hul getroude seuns, John en Richard, het aangrensende stukke van onderskeidelik 450 en 100 hektaar geboer. In die 1660's het die hele Johnson-stam die spel opgetel en noordwaarts na Maryland verhuis, waar die ouer wordende Anthony tot sy dood 'n plaas van 300 hektaar met die naam "Tonies Vineyard" gehuur het. Sy weduwee Mary het in haar testament van 1672 'n koei aan elkeen van haar kleinseuns uitgedeel, waaronder John Jr., die seun van John en Susanna Johnson. Vyf jaar later, toe John Jr. 'n plaas van 44 hektaar vir homself gekoop het, noem hy die opstal Angola, wat daarop dui dat sy grootouers in Afrika gebore is en dat hulle verhale van hul vaderland binne die gesin lewend gehou het. Maar binne 30 jaar is John Jr. dood sonder 'n erfgenaam, en die hele Johnson -gesin het uit die koloniale rekords verdwyn. As ons hul lot ken, kan dit ons meer vertel oor die verskriklike transformasie wat rondom hulle plaasgevind het.

Geleidelik word dit moeiliker om Engelse arbeid in die vastelandskolonies te bekom. Burgeroorlog en 'n groot plaag het Engeland se bevolking verminder, en die Groot Brand van Londen het nuwe eise aan werkers tuis gestel. Strenge strawwe is opgelê op seekapteins wat jongmense in Engeland gegryp en in die kolonies verkoop het as bediende. (Hierdie algemene gebruik het 'n nuwe naam gekry: "ontvoering.") Engelse bediendes wat reeds in die kolonies aan die werk was, het korter inkepings, beter werksomstandighede en geskikte landbougrond geëis toe hul kontrakte verstryk het. Amptenare was bang dat hulle toekomstige Engelse rekrute aan mededingende kolonies sou verloor as slegte publisiteit na Europa terugkeer, sodat hulle hierdie druk nie kon ignoreer nie, selfs as dit die koloniale winste ondermyn.

Koloniale planters kon ook nie eerder na Indiese arbeid wend nie. Inheemse Amerikaners wat in grensoorloë gevang is, is steeds slawe gemaak, maar elke daad van aggressie deur Europese koloniste het toekomstige diplomasie met naburige Indiërs moeiliker gemaak. Inheemse Amerikaanse gevangenes kan maklik in die bekende wildernis ontsnap en na hul oorspronklike stam terugkeer. Boonop was hul getalle beperk. Afro -Amerikaners, daarenteen, was duisende kilometers van hul vaderland af, en hul beskikbaarheid het toegeneem namate die omvang van die Atlantiese slawehandel uitgebrei het. Meer Europese lande het meegeding om Afrikaanse arbeid te vervoer en te ontgin. Meer Wes -Afrikaanse leiers was bereid om winsgewend handel te dryf met hulle. Dit lyk asof die skepe elke dekade groter word, die kontakte meer gereeld, die vertrek meer gereeld, die roetes meer bekend, die verkope doeltreffender.

Namate die omvang en doeltreffendheid van hierdie wrede verkeer toeneem, het die beloning vir Europese beleggers ook toegeneem. Hul meedoënlose mededinging het die omvang van die trans -Atlantiese handel uit Afrika verhoog en die relatiewe koste van individuele Afrikane in die nuwe wêreld verlaag in 'n tyd toe die prys van arbeid uit Europa styg. Namate hul winste toeneem, het slawehandelaars en hul kapteins steeds vars markte gesoek. Noord -Amerika, aan die rand van hierdie uitbreidende en berugte Atlantiese stelsel, was 'n waarskynlike teiken. As the small mainland colonies grew and their trade with one another and with England increased, their capacity to purchase large numbers of new laborers from overseas expanded. By the end of the century, Africans were arriving aboard large ships directly from Africa as well as on smaller boats from the West Indies. In 1698, the monopoly held by England’s Royal African Co. on this transatlantic business came to an end, and independent traders from England and the colonies stepped up their voyages, intending to capture a share of the profits.

All these large and gradual changes would still not have brought about the terrible transformation to race slavery, had it not been for several other crucial factors. One ingredient was the mounting fear among colonial leaders regarding signs of discontent and cooperation among poor and unfree colonists of all sorts. Europeans and Africans worked together, intermarried, ran away together, and shared common resentments toward the well-to-do. Both groups were involved in a series of bitter strikes and servant uprisings among tobacco pickers in Virginia, culminating in an open rebellion in 1676. Greatly outnumbered by these armed workers, authorities were quick to sense the need to divide their labor force in order to control it. Stressing cultural and ethnic divisions would be one way to do that.

Lifetime servitude could be enforced only by removing the prospect that a person might gain freedom through Christian conversion. One approach was to outlaw this traditional route to freedom. As early as 1664, a Maryland statute specified that Christian baptism could have no effect upon the legal status of a slave. A more sweeping solution, however, involved removing religion altogether as a factor in determining servitude.

Therefore, another fundamental key to the terrible transformation was the shift from changeable spiritual faith to unchangeable physical appearance as a measure of status. Increasingly, the dominant English came to view Africans not as “heathen people” but as “black people.” They began, for the first time, to describe themselves not as Christians but as whites. And they gradually wrote this shift into their colonial laws. Within a generation, the English definition of who could be made a slave had shifted from someone who was not a Christian to someone who was not European in appearance. Indeed, the transition for self-interested Englishmen went further. It was a small but momentous step from saying that black persons kon be enslaved to saying that Negroes moet be enslaved. One Christian minister was dismayed by this rapid change to slavery based on race: “These two words, Negro en Slave” wrote the Rev. Morgan Godwyn in 1680, are “by custom grown Homogeneous and Convertible”—that is, interchangeable.

As if this momentous shift were not enough, it was accompanied by another. Those who wrote the colonial laws not only moved to make slavery racial they also made it hereditary. Under English common law, a child inherited the legal status of the father. As Virginia officials put it in 1655: “By the Comon Law the Child of a Woman slave begot by a freeman ought to bee free.”

But within seven years that option had been removed. Faced with cases of “whether children got by any Englishman upon a negro woman should be slave or Free,” the Virginia Assembly in 1662 decided in favor of the master demanding service rather than the child claiming freedom. In this special circumstance, the Assembly ignored all English precedents that children inherited the name and status of their father. Instead, the men in the colonial legislature declared that all such children “borne in this country shal be held bond or free only according to the condition of the mother.” In Virginia, and soon elsewhere, the children of slave mothers would be slaves forever.

Now the terrible transformation was almost complete, with the colony of Virginia leading the way. An additional legal sleight of hand by the land-hungry Virginia gentry helped speed the process. For several generations, as an incentive toward immigration, newcomers had received title to a parcel of land, called a “headright,” for every family member or European servant they brought to the struggling colony.

By expanding this system to include Africans, self-interested planter-magistrates, who were rich enough to make the initial investment in enslaved workers, managed to obtain free land, as well as valuable labor, every time they purchased an African worker.

In the decades before 1700, therefore, the number of African arrivals began to increase, and the situation of African Americans became increasingly precarious and bleak. Sarah Driggus, an African American woman who had been born free during the middle of the 17th century, protested to a Maryland court in 1688 that she was now being regarded as a slave. Many others of her generation were feeling similar pressures and filing similar protests. But fewer and fewer of them were being heard. The long winter of racial enslavement was closing in over the English colonies of North America.


Collective responsibility in early Anglo-Saxon times

The earliest policing system in England, which predates the Norman Conquest in 1066, was community-based and implied collective responsibility. The Saxon frankpledge required all adult males to be responsible for the good conduct of each other and to band together for their community’s protection. To formalize that obligation, they were grouped into tithings headed by a tithingman. Each tithing, in turn, was grouped into a hundred, which was headed by a hundredman who served as both administrator and judge. Each hundred was grouped into a shire, which was supervised by a shire-reeve. The role of shire-reeve eventually developed into the modern office of county sheriff in England and in the United States.

When crimes were observed, citizens were expected to raise an alarm, or hue and cry, to gather the members of the tithing and to pursue and capture the criminal. All citizens were obliged to pursue wrongdoers those who refused were subject to punishment. If there were no witnesses to the crime, efforts to identify the criminal after the fact were the responsibility of the victim alone no governmental agency existed for the investigation and solution of crimes.

The frankpledge method of policing continued unchanged until England’s conquest by the Normans, who added the office of constable. Die woord constable comes from the Old French conestable, which at first simply designated a person holding a public office and evolved to mean a person exercising a higher form of authority (connétable). After the title of constable was introduced in England, its meaning continued to change. The English constable was originally a post in the royal court by the late 13th century, however, it had evolved into a local office of individual manors and parishes, subordinate to the sheriff or mayor. Constables were appointed by various bodies, such as the courts, and there were two high constables for each shire division, known as a hundred. Constables were typically members of the higher class—under Henry VIII, for example, they were chosen from the class of “substantiall gentlemen”—and they did not receive a stipend. In addition to their frankpledge obligations, constables were responsible for overseeing the “ watch-and-ward” system (the night watch) and for providing security for traveling justices. The primary purpose of the watch and ward was to guard the city gates at night. The duties of watchmen were later expanded to include lighting streetlamps, calling time, watching for fires, and reporting other conditions. Yet, despite the addition of constables, the investigation and prosecution of crimes remained a private matter to be handled by the victims.

The Statute of Winchester of 1285 codified the system of social obligation. It provided that: (1) it was everyone’s duty to maintain the king’s peace, and any citizen could arrest an offender (2) unpaid, part-time constables operating at various levels of governance had a special duty to do so, and in towns they would be assisted by their inferior officers, the watchmen (3) if the offender was not caught “red-handed,” a hue and cry would have to be raised (4) everyone was obliged to keep arms and to follow the cry when required and (5) constables had among their varying responsibilities a duty to present the offender at court tests.

The Justice of the Peace Act of 1361 began the process of centralizing the administration of justice in England. It established the office of justice of the peace, the responsibilities of which encompassed police, judicial, and administrative duties. Justices of the peace were appointed by, and derived their authority from, the monarch. The period of the Justice of the Peace Act marked the end of the law enforcement system based upon obligatory service to the community by all individuals.

Until the 19th century, except for a brief period during the rule of Oliver Cromwell (1653–58), public order and safety in England remained mainly the responsibility of local justices of the peace, constables, and the watch and ward. Constables and watchmen were supported by citizens, posses (such as the posse comitatus), and, when riots occurred, the military or the yeomanry (a cavalry force largely composed of landowners).


Bibliografie

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition. Washington, DC: Author, 1994.

Boswell, John E. Ȯxposition and Oblation: The Abandonment of Children and the Ancient and Medieval Family." Amerikaanse historiese resensie 89 (1984):10�.

Crimmins, Susan, and Sandra Langley. Ȭonvicted Women Who Have Killed Children: A Self-Psychology Perspective." Journal of Interpersonal Violence 12 (1997):49�.

deMause, Lloyd. "The Evolution of Childhood." In The History of Childhood. London: Aronson, 1974.

Divale, William T., and Marvin Harris. "Population, Warfare and the Male Supremacist Complex." American Anthropologist 78 (1976):521�.

Federale Buro vir Ondersoek. Uniform Crime Reporting Data: U.S. Supplementary Homicide Reports 1980�. Ann Arbor, MI: Inter-University Consortium for Political and Social Research, 1997.

Hausfater, Glen, and Sarah B. Hrdy. Infanticide, Comparative and Evolutionary Perspectives. New York: Aldine Publishing, 1984.

Jason, Janine, Jeanne C. Gilliland, and Carl W. Tyler. "Homicide As a Cause of Pediatric Mortality in the United States." Kindergeneeskunde 72 (1983):191�.

Kristof, Nicholas D. "Stark Data on Women: 100 Million Are Missing." New York Times, 5 November 1991, C1.

Krugman, Richard D., and Judith Ann Bays. ȭistinguishing Sudden Infant Death Syndrome." Kindergeneeskunde 94 (1994):124�.

Langer, William L. "Infanticide: A Historical Survey." History of Childhood Quarterly 1 (1974):353�.

Lester, David. "Roe v. Wade was Followed by a Decrease in Neonatal Homicide." Tydskrif van die American Medical Association 267 (1992):3027�.

Marzuk, Peter M., Kenneth Tardiff, and Charles S. Hirsch. "The Epidemiology of Murder-Suicide." Tydskrif van die American Medical Association 267 (1992):3179�.

Milner, Larry S. Hardness of Heart Hardness of Life: The Stain of Human Infanticide. Kearney, NE: Morris Publishing, 1998.

Mosher, Steven. ȯorced Abortions and Infanticide in Communist China." Human Life Review 11 (1985):7�.

Overpeck, Mary D., et al. "Risk Factors for Infant Homicide in the United States." The New England Journal of Medicine 339 (1998):1211�.

Resnick, Phillip J. "Murder of the Newborn: A Psychiatric Review of Neonaticide." American Journal of Psychiatry 126 (1970):58�.

Rose, Lionel. The Massacre of the Innocents: Infanticide in Britain 1800�. London: Routledge & Kegan Paul, 1986.

U.S. Advisory Board on Child Abuse and Neglect. Ȫ Nation's Shame: Fatal Child Abuse and Neglect in the United States." Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 1995.

Vehmas, Simo. "Newborn Infants and the Moral Significance of Intellectual Disabilities." The Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps 24 (1999):111�.

Williamson, Laila. "Infanticide: An Anthropological Analysis." In Marvin Kohl ed., Infanticide and the Value of Life. New York: Prometheus Books, 1978.


Kyk die video: 2008 Netherlands Amsterdam Chinese Peaceful Assembly


Kommentaar:

 1. Leigh

  Another option is also possible

 2. Amsu

  Jammer dat ek jou in die rede val.

 3. Elsdon

  Jy is nie reg nie. Ek kan my posisie verdedig. E-pos my by PM, ons sal praat.

 4. Berkeley

  Ek raai u aan om die webwerf te besoek wat baie artikels bevat oor die onderwerp wat u interesseer.

 5. Seabert

  Stem absoluut met jou saam. Daar is ook iets daarin, dit lyk vir my 'n goeie idee. Ek stem saam met jou.

 6. Marlan

  Authoritative answer



Skryf 'n boodskap