Antieke Egiptiese wet

Antieke Egiptiese wet


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Die antieke Egiptiese kultuur het floreer deur die tradisie te volg en hul regstelsel het dieselfde paradigma gevolg. Basiese wette en regsvoorskrifte was in Egipte reeds in die Predynastiese Tydperk (ongeveer 6000- ongeveer 3150 v.G.J.) van krag en sou voortduur en ontwikkel totdat Egipte in 30 vC deur Rome geannekseer is. Die Egiptiese reg was gebaseer op die sentrale kulturele waarde van maats (harmonie) wat aan die begin van die tyd deur die gode ingestel is. Om vrede te hê met jouself, jou gemeenskap en die gode, hoef jy net 'n lewe van oorweging, aandag en balans in ooreenstemming met Ma'at te leef.

Mense is egter nie altyd bedagsaam of bedagsaam nie, en die geskiedenis illustreer goed hoe swak hulle die balans handhaaf; en so is wette gemaak om mense op die gewenste pad aan te moedig. Aangesien die wet op so 'n eenvoudige goddelike beginsel gegrond was, en omdat dit duidelik gelyk het dat die handhawing van die beginsel vir almal voordelig was, is oortreders dikwels swaar gestraf. Alhoewel daar beslis gevalle van toegeeflikheid aan misdadige verdagtes bewys word, was die regsmening dat 'n mens skuldig was totdat hy onskuldig bewys is, anders sou jy in die eerste plek nie beskuldig gewees het nie.

Die wet in eertydse Egipte het presies soos in enige ander land vandag funksioneer: daar was 'n stel ooreengekome reëls wat deur mans opgestel is wat as deskundiges op die gebied beskou is, 'n regstelsel wat bewys lewer van oortredings van hierdie reëls, en polisiebeamptes wat hierdie reëls toegepas het en oortreders voor die gereg gebring het.

Bo -aan die Egiptiese geregtelike hiërargie was die farao, die verteenwoordiger van die gode en hul goddelike geregtigheid, en net onder hom was sy vizier.

Daar is nog geen Egiptiese wetskode gevind wat ooreenstem met Mesopotamiese dokumente soos die Code of Ur-Nammu of Hammurabi's Code nie, maar dit is duidelik dat 'n mens moes bestaan ​​het, aangesien die presedent in die beslissing van regsake teen die tyd van die vroeë dinastiese tydperk was (c. 3150- c. 2613 BCE) soos blyk uit hul gevestigde gebruik in die beginjare van die Ou Koninkryk (c. 2613-2181 BCE). Hierdie presedente is toe gebruik in die beoordeling van sake gedurende die Midde-Koninkryk (2040-1782 vC) en verder deur die res van die land se geskiedenis.

Struktuur van die regstelsel

Selfs al is die besonderhede van hul wetskode onbekend, is die beginsels waarvan dit afgelei is, duidelik. Die egyptoloog Rosalie David lewer hierop kommentaar:

In vergelyking met ander antieke beskawings, het die Egiptiese reg min bewyse vir sy instellings gelewer. Dit was egter duidelik onderhewig aan godsdienstige beginsels: Daar word geglo dat die reg tydens die eerste geleentheid (op die oomblik van skepping) deur die gode aan die mensdom oorgedra is, en die gode is verantwoordelik gehou vir die daarstelling en voortbestaan ​​van die wet. (93).

Bo -aan die geregtelike hiërargie was die koning, die verteenwoordiger van die gode en hul goddelike geregtigheid, en net onder hom was sy vizier. Die Egiptiese vizier het baie verantwoordelikhede gehad en een daarvan was die praktiese regspleging. Die vizier het self hofsake aangehoor, maar ook laer landdroste aangestel en het hom soms by plaaslike howe betrek indien omstandighede dit vereis.

Hou jy van geskiedenis?

Teken in vir ons gratis weeklikse e -pos nuusbrief!

Die regstelsel het eers in die individuele distrikte (genoem nomme) en is gelei deur die goewerneur (nomarg) en sy rentmeester. Gedurende die Ou Koninkryk is hierdie streekhowe stewig gekonsolideer onder die koning se vizier, maar soos Dawid opgemerk het, het die regstelsel in een of ander vorm voorheen bestaan:

Inskripsies in grafkelders en op stelee en papyri, wat die vroegste wettige transaksies bied, kan uit die Ou Koninkryk gedateer word. Hulle dui aan dat die regstelsel teen hierdie datum goed ontwikkel is en dui daarop dat daar vooraf 'n lang tydperk van eksperimente moes wees. Egiptiese reg is met Sumeriërs die wêreld se oudste regstelsel wat oorleef het, en die kompleksiteit en ontwikkelingstoestand daarvan is in ooreenstemming met die antieke Griekse en middeleeuse reg. (93).

Die vroegste vorm van die wet op streeksvlak was waarskynlik redelik eenvoudig, maar het tydens die Ou Koninkryk meer burokraties geword. Tog was regters in hierdie tyd dikwels priesters wat met hul god beraadslaag het om 'n uitspraak te bereik eerder as om die getuienis af te weeg en na getuienisse te luister.

Dit was eers gedurende die Middelryk dat professionele regters aangestel is om die howe voor te sit en dat die regstelsel 'n meer rasionele, herkenbare paradigma bedryf het. In hierdie tydperk is ook die eerste professionele polisiemag geskep wat die wet toegepas het, verdagtes in hegtenis geneem het en in die hof getuig het.

Regsadministrasie

Die howe wat die wet toegepas het, was die seru ('n groep ouderlinge in 'n landelike gemeenskap), die kenbet ('n hof op streeks- en nasionale vlak) en die djadjat (die keiserlike hof). As 'n misdaad in 'n dorp gepleeg is en die seru nie tot 'n uitspraak kon kom nie, sou die saak na die kenbet gaan en dan moontlik die djadjat, maar dit lyk skaars. Gewoonlik word alles wat in 'n dorp gebeur, deur die seru van die stad hanteer. Daar word vermoed dat die kenbet die liggaam was wat die wette opgestel het en strawwe op streeksvlak (distriks) sowel as op nasionale vlak uitgevaardig het; en die djadjat het die finale beslissing gemaak oor die vraag of 'n wet wettig en bindend is volgens ma ' by.

Oor die algemeen blyk dit dat die ou Egiptenare gedurende die grootste deel van die kultuurgeskiedenis wetsgehoorsame burgers was, maar tog was daar argumente oor grond- en waterregte en geskille oor eienaarskap van vee of die regte op 'n sekere erflike werk of titel. Bunson merk op hoe:

Egiptenare het elke dag in die ry gewag om die beoordelaars hul getuienis of hul versoekskrifte te gee. Die besluite rakende sulke aangeleenthede was gebaseer op tradisionele regspraktyke, alhoewel daar skriftelike kodes beskikbaar was vir studie. (145).

Die beoordelaars Bunson -verwysings was die lede van die kenbet en elke hoofstad van elke distrik het daagliks een in sitting.

Die vizier was uiteindelik die opperregter, maar die meeste hofsake is deur laer landdroste hanteer. Baie van die sake wat aangehoor is, behels geskille oor eiendom na die dood van die aartsvader of matriarg van 'n gesin. Daar was geen testamente in die ou Egipte nie, maar 'n persoon kon 'n oordragdokument opskryf wat duidelik maak wie watter gedeeltes van eiendom of waardevolle besittings moet ontvang. Toe, soos nou, is hierdie dokumente egter dikwels betwis deur familielede wat mekaar hof toe geneem het.

Daar was ook gevalle van huishoudelike mishandeling, egskeiding en ontrouheid. Vroue kan net so maklik vir egskeiding as mans aankla en ook 'n saak oor grondverkope en sakereëlings aanhangig maak. Sake oor ontrouheid is deur beide geslagte aanhangig gemaak en die straf vir die skuldiges was ernstig.

Misdaad en straf

Ontrou word slegs as 'n ernstige oortreding beskou as die betrokke individue dit een gemaak het. 'N Man wie se vrou 'n verhouding gehad het, kan haar vergewe en die saak laat gaan, of hy kan vervolg. As hy besluit om sy vrou hof toe te neem en sy skuldig bevind word, kan die straf egskeiding en amputasie van haar neus of doodgaan deur brand. 'N Ontroue man wat deur sy vrou vervolg is, kon tot 1000 houe kry, maar het nie die doodstraf opgelê nie. Aangesien die kernfamilie as die basis vir 'n stabiele gemeenskap beskou is, was owerspel 'n ernstige oortreding, maar weereens slegs as die betrokkenes dit onder die aandag van die owerhede gebring het, of in sommige gevalle as 'n buurman daarteen in kennis gestel het.

In Egiptiese howe was 'n persoon wat aangekla is, skuldig totdat hy onskuldig bewys is, sodat getuies dikwels geslaan is om seker te maak dat hulle die waarheid praat.

Dit lyk asof dieselfde model ook op ander gebiede gevolg is. Dit was die plig van die gesin om grafoffers vir hul afgestorwe geliefdes te voorsien, en as hulle nie tyd gehad het nie, kon hulle iemand anders huur om dit te doen. Hierdie plaasvervangers het bekend gestaan ​​as ka-priesters wat vir 'n prys daagliks 'n aanbod van kos en drank by 'n graf sou voorsien. Solank die gesin aanhou betaal, was 'n ka-priester veronderstel om sy posisie te behou en selfs aan sy seun te oorhandig. As 'n gesin ophou betaal, kan die priester eenvoudig voortgaan of die gesin dagvaar vir die voortbestaan ​​van die pos en terugbetaling. 'N Gesin kan ook 'n ka-priester hof toe neem omdat hy nie sy beëdigde pligte nagekom het nie.

Daar was geen advokate in die ou Egipte nie. 'N Verdagte is deur die polisie en die regter in die hof ondervra en getuies is ingebring om vir of teen die beskuldigde te getuig. Aangesien die algemene opvatting was dat 'n persoon wat aangekla is, skuldig was totdat hy onskuldig bewys is, is getuies dikwels geslaan om seker te maak dat hy die waarheid praat. Nadat iemand van 'n misdaad aangekla is, selfs al word u uiteindelik onskuldig bevind, is u naam opgeteken as 'n verdagte. As sodanig blyk openbare skande net so 'n groot afskrikmiddel te wees as enige ander straf. Selfs as 'n mens heeltemal vrygespreek is van al die verkeerde dade, sou jy in jou gemeenskap steeds as 'n voormalige verdagte bekend wees.

Om hierdie rede was die getuienis van mense rakende u karakter - sowel as u alibi - so belangrik en waarom valse getuies so hard behandel is. U kan 'n buurman om 'n aantal persoonlike redes valslik van ontrou beskuldig, en selfs as die beskuldigdes onskuldig bevind word, sou hulle steeds in die skande kom.

'N Vals aanklag word dus as 'n ernstige oortreding beskou, en nie net omdat dit 'n onskuldige burger in die skande gesteek het nie, maar omdat dit die doeltreffendheid van die wet in twyfel getrek het. As 'n onskuldige persoon gestraf kan word deur 'n stelsel wat goddelike oorsprong beweer, dan is die stelsel verkeerd of die gode, en die owerhede stel nie daarin belang dat mense oor hierdie punte debatteer nie. 'N Valse getuie is dus streng hanteer: elkeen wat doelbewus en doelbewus vir die hof gelieg het oor 'n misdaad, kan enige vorm van straf verwag van amputasie tot die dood deur verdrinking. As gevolg van hierdie situasie blyk dit in die algemeen dat elke poging aangewend is om die skuld van 'n verdagte vas te stel en die regte straf uit te dink.

Oor die algemeen, as die misdaad ernstig was - soos verkragting, moord, diefstal op groot skaal of grafroof - was die straf die dood of misvorming. Mans wat aan verkragting skuldig bevind is, is gekastreer of hul penis is geamputeer. Moordenaars is geslaan en daarna aan krokodille gevoer, doodgebrand of op ander onaangename maniere tereggestel. Diewe het gewoonlik amputasie van die neus, hande of voete opgedoen. David neem kennis van die straf vir diegene wat lede van hul eie familie vermoor het:

Kinders wat hul ouers vermoor het, het 'n beproewing ondergaan waarin stukke van hul vleis met riete uitgesny is voordat hulle op 'n doringbed neergesit en lewendig verbrand is. Ouers wat hul kinders vermoor het, is egter nie doodgemaak nie, maar moes die liggaam van die dooie kind vir drie dae en nagte vashou. (94).

Verval van die stelsel

Die probleem van valse getuies was nie so algemeen in die vroeë eeue van die beskawing nie, maar dit kom meer voor met die agteruitgang van die Egiptiese Ryk en 'n verlies aan geloof in die konsepte wat die Egiptiese samelewing en kultuur vir duisende jare gereguleer het. Gedurende die laaste deel van die bewind van Ramses III (1186-1155 vC) het die geloof in die voorrang van ma'at begin afbreek toe die farao minder besorg was oor die welstand van sy mense as oor sy lewe by die hof.

Die staking van die grafwerker by Deir el-Medina in 1159 vC is die duidelikste bewys van die verbrokkeling van 'n burokrasie wat die samelewing duisende jare lank gedien het. Hierdie werkers word gereeld betaal in graan, bier en ander noodsaaklike items waarvoor hulle op die regering staatgemaak het aangesien hulle - na goeddunke van die regering - in 'n afgesonderde vallei buite Thebe gewoon het. Toe die lone nie opdaag nie, het die werkers gestaak en die amptenare kon nie die situasie hanteer nie.

Die farao het versuim om Ma'at te handhaaf en te onderhou, en dit het almal van bo na onder in die hiërargie van die Egiptiese sosiale struktuur geraak. Die beroofing van grafte kom meer voor - net soos valse getuies - en selfs wetstoepassing het korrup geword. Die getuienis van 'n polisiebeampte is as heeltemal betroubaar beskou, maar die polisie tydens die laaste deel van die New Kingdom kan iemand beskuldig, vonnis kry en dan neem wat hulle wil uit die besittings van die verdagte.

'N Brief uit die bewind van Ramses XI (1107-1077 v.C.) bespreek twee polisiemanne wat as valse getuies beskuldig word. Die skrywer van die brief, 'n generaal in die weermag, beveel die ontvanger om die twee offisiere na sy huis te bring waar hulle ondersoek sal word en, indien hulle skuldig bevind word, in mandjies in die Nylrivier verdrink sal word. Die generaal is egter versigtig om die ontvanger van die brief daaraan te herinner om die beamptes in die nag te verdrink en om seker te maak dat hulle "niemand in die land laat uitvind nie" (van de Mieroop, 257). Hierdie waarskuwende waarskuwing, en ander daarvan, is gemaak om die korrupsie van die polisie en ander amptenare te probeer verdoesel. Geen versigtigheid of bedekking kon egter help nie, want die korrupsie was so wydverspreid.

Ook op hierdie tydstip kon grafrowers wat gevang en skuldig bevind is, uit die tronk en vonnis koop, deur 'n polisieman, balju of hofgeleerde om te koop met 'n deel van die skat wat hulle gesteel het en dan terugkeer na die beroof van grafte. Regters wat vonnisse moes uitdeel, kan eerder as heinings vir gesteelde goedere dien. Viziers wat veronderstel was om regverdigheid en balans te vergestalt en te handhaaf, was besig om hulself te verryk ten koste van ander. Soos voorheen gesê, was die farao, wat veronderstel was om die fondament van sy hele beskawing te handhaaf, meer geïnteresseerd in sy eie gemak en ego -bevrediging as die verantwoordelikhede van sy amp.

Verder het die laaste jare van die Nuwe Koninkryk en die daaropvolgende era van die Derde Tussenperiode (ongeveer 1069-525 v.C.) die regstelsel teruggekeer na die ou koninkryksmetodiek om 'n god oor onskuld of skuld te raadpleeg. Die kultus van Amun, gereeld die magtigste in Egipte, het teen hierdie tyd amper die gesag van die troon verduister. Gedurende die derde tussenperiode sal verdagtes voor 'n standbeeld van Amun gebring word en die god sal 'n uitspraak lewer. Dit is bereik deur 'n priester binne of agter die standbeeld wat dit op die een of ander manier beweeg om 'n antwoord te gee. Hierdie metode om geregtigheid toe te dien, het uiteraard talle vergrype moontlik gemaak, aangesien sake nou aangehoor is deur 'n priester wat in 'n standbeeld skuil eerder as 'n amptelik aangestelde regter in 'n hof.

Alhoewel Egipte gedurende die latere tydperke 'n paar helder oomblikke sou beleef in die terugkeer na wet en orde, sou die regstelsel nooit weer so doeltreffend funksioneer as gedurende die tydperke deur die Nuwe Koninkryk nie. Die Ptolemaïese dinastie (323-30 vC) het die praktyke en beleid van administratiewe geregtigheid in die nuwe koninkryk herleef-net soos met baie aspekte van daardie tydperk-maar hierdie inisiatiewe het nie veel verder gestrek as die eerste twee heersers nie. Die laaste deel van die Ptolemaïese dinastie is eenvoudig 'n lang, stadige agteruitgang in chaos totdat die land in 30 vC deur Rome geannekseer is en 'n ander provinsie van hul ryk geword het.


Skets van antieke Egipte

Die volgende uiteensetting word gegee as 'n oorsig van 'n aktuele gids vir antieke Egipte:

Antieke Egipte - die antieke beskawing in die ooste van Noord -Afrika, gekonsentreer langs die onderste dele van die Nylrivier in die huidige Egiptiese land. Die Egiptiese beskawing het omstreeks 3150 vC saamgevoeg (volgens konvensionele Egiptiese chronologie) [1] met die politieke eenwording van Bo- en Neder -Egipte onder die eerste farao. [2]

Die vele prestasies van die ou Egiptenare sluit in die ontginning, opmeting en konstruksie tegnieke wat die bou van monumentale piramides, tempels en obelisks vergemaklik het, 'n wiskundige stelsel, 'n praktiese en effektiewe stelsel van medisyne -besproeiingstelsels en landbouproduksie tegnieke, van die eerste bekende skepe. [3] Egiptiese faience en glastegnologie nuwe vorme van literatuur en die vroegste bekende vredesverdrag. [4] Die monumente daarvan het eeue lank die verbeelding van reisigers en skrywers geïnspireer.


Konsep van Ma'at

Die konsep van Ma'at was belangrik in die wetlike raamwerk. Ma'at, die godin van die wêreldorde, verteenwoordig waarheid, balans en geregtigheid in die heelal. Hierdie konsep het toegelaat dat almal, met die uitsondering van slawe, as gelykes onder die wet beskou moet word, ongeag rykdom of sosiale posisie.

Minder misdade, soos persoonlike aanval, kan 'n persoon laat slaan, as slawerny verkoop word of as werknemer gestuur word in een van die lande wat projekte of myne bou. Daar is gevalle waar skuldiges hul hande, neuse, tonge en voete afgekap het as 'n straf.

Die rol van die straf van antieke Egiptiese strawwe het ook na die dood voortgegaan. Na die dood van 'n Egiptenaar moes die lewendes hom/haar voorberei op die reis na die hiernamaals. Hulle het die lyk gemummuleer en die oorledene van voedsel en ander items voorsien om hom/haar te onderhou.

Die Ib (hart) van die individu het die goeie en slegte dade van die oorledene aan die gode erken en daarna deur die God Anubis ondersoek. Tydens die weeg-van-die-hart seremonie is die Ib toe geweeg teen die veer van waarheid (Ma'at). As die hart swaarder was, is dit deur die demoon Ammit geëet.


Antieke Egiptiese wet - Geskiedenis

Internet Bronboek vir antieke geskiedenis

Die Internet Ancient History Sourcebook het grootliks uitgebrei sedert sy ontstaan, en bevat nou honderde plaaslike lêers, asook skakels na brontekste oor die hele internet.

 • Sien Inleiding vir 'n verduideliking van die doelwitte van die Bronboek.
 • Sien die Hulp! bladsy vir al die hulp oor navorsing wat ek kan bied.

Die bronboek vir antieke geskiedenis werk soos volg:

 • Hierdie hoofindeks -bladsy toon alle afdelings en onderafdelings. Dit is ook gereël in 'n konsekwente hiërargie. Dit moet 'n vinnige oorsig moontlik maak van waar tekste is.
 • Om toegang tot die onderafdelingsbladsye te verkry, blaai deur die onderstaande afdelings en kies die gemerkte afdelingstitel.
 • Die navigasiebalk aan die linkerkant bied ook skakels na elke onderafdeling

Bykomende studie-/navorsingshulpmiddels

Benewens die bogenoemde struktuur, is daar 'n reeks bladsye om onderwysers en studente te help.

Onderwerpe wat deur die brontekste in elke afdeling gedek word.

1. Hierdie projek is baie groot en redelik oud in terme van internet. Teen die tyd dat dit begin is (1996), was dit nie duidelik dat webwerwe [en die dokumente wat daar beskikbaar gestel word] dikwels verbygaande sou blyk te wees nie. As gevolg hiervan is daar 'n proses genaamd & quotlink rot & quot - wat beteken dat 'n 'gebroke skakel' die gevolg is van iemand wat 'n webblad verwyder het. In sommige gevalle het sommige webwerwe eenvoudig subgidse herorganiseer sonder om aanstuurskakels te skep. Sedert 2000 is daar baie min skakels na eksterne webwerwe gemaak. 'N Poging is aan die gang om slegte skakels te verwyder.

2. Alle skakels na dokumente gemerk [by IHSP] behoort te werk.

3. Gebruikers kan probeer om tekste op te spoor wat tans nie beskikbaar is nie, of waar die skakels verander het via die internetargief/terugwegmasjien. Alternatiewelik kan 'n soektog via Google 'n ander webwerf vind waar die dokument beskikbaar is.

 • Inleiding: Die gebruik van primêre bronne
 • Aard van historiografie
 • Ander inligtingsbronne oor antieke geskiedenis
  • Algemene gids vir nettekste [skakel na tekste op ander webwerwe.]
  • Algemene e-teks projekte [webwerwe met tekste aanlyn.]
  • Egipte/ANE
  • Griekeland
  • Rome
  • Godsdiens
  • Filosofie
  • Menslike oorsprong
  • Argeologie
  • Jagter-versamelingsverenigings
  • Die begin van landbougenootskappe
   • Moderne perspektiewe op die landbourevolusie
   • Oorsprong van patriargie?
   • Ou Nabye Ooste
   • Sumeria (omstreeks 3100 tot 2000 v.C.)
    • Die epos van Gilgamesj
    • Sumeriese taal
    • Art
    • Verbindings met Indië
    • Kode van Hammarabi
    • Stede
    • Skeppingsmites
    • Godsdiens
    • Kassiete
    • Hetiete
    • Hetitiese tekste
    • Materiële kultuur
    • Eeue van duisternis?
    • Algemeen
     • Kaarte
     • Chronologieë
     • Moderne Egiptologie
     • Oorsprongmites
     • Die Memfitiese Teologie
     • Gode ​​en godinne
     • Isis en Osiris
     • Dood en opstanding
     • Swart Athena -debat
     • Algemeen
     • Die Persiese Staat: Acheamenids (560-330 vC)
     • Die Persiese Staat: Parthia and Arcsacids (247 vC-226 CE)
     • Die Persiese Staat: Sassanids (224-636 CE)
     • Persiese godsdienste
     • Kuns en argitektuur
     • Moderne perspektiewe op antieke Iran
     • Israeliete
     • Pre-Israelitiese Kanaän/Palestina/Sirië
     • Die Bybel as bron
      • Die dokumentêre hipotese
      • Latere verhale
      • Die Rigters (ongeveer 1200-1050 vC)
      • David (1000-961 vC)
      • Saul (ongeveer 1020-1000 v.G.J.), 1 Samuel 8
      • Salomo (961-922 v.C.)
      • Israel en Juda (922-586 vC)
      • Skepping
      • Die oorsprong van taal
      • Die probleem van die bose
      • Die probleem van die lewe
      • Seks
      • Die Macabbees en After
      • Jode in die Diaspora
      • Konflik met Rome
      • Die opkoms van Judaïsme
       • Die uitvinding van die sinagoge
       • Samaritane
       • Die Dooie See -rolle
       • Die Talmoed
       • Algemeen
       • Griekeland: Groot historici: volledige tekste
        • Herodotus (c.490-c.425 vC)
        • Thucydides (c.460/455-c.399 BCE)
        • Xenophon (ongeveer 428-355 v.C.)
        • Aristoteles (384-323 v.C.)
        • Plutarchus (c.46-c.120 CE)
        • Pausanias (omstreeks 160 n.C.)
        • Homerus (ongeveer 8ste eeu v.G.J.)
        • Hesiodos (ongeveer 700 v.C.)
        • Later historici
        • Griekse kolonisasie
        • Die Olimpiese godsdiens
        • Chtoniese en misteriekultusse
        • Griekse opvattings oor dood en onsterflikheid
        • Voor-Sokraties
         • Materialiste
         • Pythagoreërs
         • Eleatiese Skool
         • Sofiste
         • Atomiste
         • Teaterpraktyk
         • Dramateorie
         • Aeschylos (525-456 vC)
         • Sofokles (496-405/6 v.C.)
         • Euripides (ongeveer 485-406 v.C.)
         • Aristofanes (ongeveer 445 tot 385 v.C.)
         • Menander (342/1-293/89 v.C.)
         • Vroue:
         • Homoseksualiteit:
         • Homer en oorlog
         • Griekeland en Antropologie
         • Slawerny
         • Algemeen
         • Alexander (356-323 v.C.)
         • Die Hellenistiese state
          • Ptolemaïese Egipte (323-30 vC)
          • Seleukiede Ryk (323-63 v.C.)
          • Die koms van Rome
          • Idille
          • Romans
          • Biografie
          • Sinici
          • Epikureërs
          • Stoïsyne
          • Skeptici
          • Kritiese denke
          • Teoretiese Wetenskap
          • Wiskunde
          • Medisyne
          • Ingenieurswese
          • Reis: Aardrykskunde

          Rome: Republiek, Ryk en later

          • Algemeen
          • Rome: Groot geskiedskrywers: volledige tekste
          • Etruskers
          • Romeinse fondamente
          • Die groei van Republikeinse instellings
          • Die oorlog met Kartago
          • Imperiale uitbreiding onder die Republiek
          • Burgeroorloë en rewolusie
           • Cicero (105-43 v.C.)
           • Augustus
           • Die Julio-Claudiaanse dinastie 14-68 nC
           • 69 CE: Jaar van drie keisers
           • Die Flaviese keisers 69-96 nC
           • Die aanneemkeisers 96-192 nC
           • Rome: as keiserlike hoofstad
           • Die Ryk as eenheid
           • Afrika
           • Egipte
           • Sirië/Judea
           • Asië
           • Klein -Asië
           • Europa
           • Brittanje
           • Elagabulus (r.218-222 CE)
           • Die lewe van die hoër klasse
           • Handel
           • Tel
           • Kos
           • Sport en Spele
           • Name
           • Taal
           • Tegnologie
           • Pompeii
           • Vroue
           • Homoseksualiteit
           • Militêre Revolusie en Regering
           • Die einde van die Romeinse Ryk in die Weste
           • Laat antieke filosofie
            • Romeinse stoïsisme
            • Neoplatonisme
            • Demeter en Eleusis
            • Cybele
            • Isis
            • Mithras
            • Katastrofe?
            • Kontinuïteit?
            • Bronprobleme
             • Die Nuwe Testament
             • Die Dooie See -rolle
             • Gnostiese tekste
             • Die Nag Hammadi -biblioteek
             • Konteks
             • Onderrig
             • Dood
             • Historiese bewyse
             • Die vroegste Christene
             • Paulus van Tarsus (omstreeks 65 nC) en die Pauliniese kerke
              • Sendingaktiwiteit
              • Teologie
              • Vervolging en oorlewing
              • Uitdaging vir sosiale en politieke norme van die oudheid
              • Kerklike organisasie
              • Vroeë variëteite
              • Gnostisisme
              • "Ortodoksie"

              Die Internet Ancient History Sourcebook is 'n metgesel van die Internet Medieval Sourcebook en die Internet Modern History Sourcebook. Die Middeleeuse bronboek is beide 'n klaskamerbron en die grootste versameling aanlyn middeleeuse tekste. Die antieke en moderne bronneboeke speel 'n ander rol: aangesien daar alreeds oorvloedige aanlyn bewaarplekke vir hierdie tydperke bestaan, is die doel hier om tekste te verskaf en te organiseer vir gebruik in klaskamersituasies. Skakels na die groter aanlynversamelings word verskaf vir diegene wat verder wil verken. Die kenmerkende kenmerk van die uitleg van die bronboeke bly hier: die vermyding van beelde en veelvuldige "klik" om tekste te vind. Anders as die Middeleeuse en Moderne Geskiedenis Bronboeke, het hierdie afdeling van die projek om die begin nie veel skandering van nuwe materiaal behels nie. Op hierdie stadium is daar egter 'n toenemende aantal nuwe tekste op hierdie webwerf beskikbaar. Die bronboek vir antieke geskiedenis bevat ook skakels na visuele en gehoormateriaal, aangesien kuns en argeologie baie belangriker is vir die betrokke tydperke as vir latere geskiedenis. Die klem bly op toegang tot primêre brontekste vir opvoedkundige doeleindes.

              Hierdie webwerf fokus op aanlyntekste, wat meestal tekste in die publieke domein beteken wat meer as 75 jaar gelede vertaal is. In baie gevalle is dit hierdie ouer vertalings wat in kommersieel beskikbare bronboeke gebruik word. Maar let op dat die meer moderne vertalings in die klaskamer in sommige gevalle beter is uit 'n pedagogiese oogpunt: dit is minder die geval met historiografie as met literatuur. Met ander woorde, gebruik aanlynhulpbronne goed, maar moenie laat val nie!

              Nota: Alhoewel ek graag notas ontvang as u kommentaar op hierdie webwerf het, kan ek nie spesifieke navorsingsnavrae beantwoord nie [en - vir studente - ek kan nie, of liewer nie, u huiswerk doen nie!] As u relevante vrae het e-tekste of vertalings om by te dra, kontak my asseblief.

              Die datums vir die toetreding van materiaal wat sedert Julie 1998 bygevoeg is, kan op die New Additions -bladsy verskyn.

              Die aanvangsdatum was 4/8/1998.

              Skakels na lêers op 'n ander webwerf word aangedui deur [Op 'n aanduiding van die webwerfnaam of ligging].

              Plaaslik beskikbare tekste word gemerk deur [Op hierdie webwerf].

              WEB dui 'n skakel aan op 'n klein aantal hoë kwaliteit webwerwe wat meer tekste of 'n besonder waardevolle oorsig bied.

              Hierdie teks is kopiereg. Die spesifieke elektroniese vorm en alle aantekeninge en vrae is onder kopiereg. Toestemming word verleen om die teks te kopieer en afskrifte vir persoonlike en opvoedkundige gebruik uit te druk. Geen toestemming word vir kommersiële gebruik verleen nie.

              As enige kopiereg geskend is, was dit onbedoeld. Die moontlikheid van 'n webwerf soos hierdie, soos met ander versamelings elektroniese tekste, hang af van die groot beskikbaarheid van materiaal in die publieke domein uit tekste wat voor 1923 vertaal is. [In die VSA is alle tekste wat voor 1923 uitgereik is, nou in die publieke domein. Tekste wat voor 1964 gepubliseer is, is moontlik in die publieke domein as kopiereg nie na 28 jaar hernu word nie. Hierdie webwerf wil die Amerikaanse kopieregwet nakom: die outeursregstatus van tekste hier buite die VSA kan anders wees.] Pogings is aangewend om die outeursregstatus van alle tekste hier te bepaal, hoewel dit soms nie moontlik was waar ouer of uitgewers wat nie in die VSA was nie, het blykbaar nie meer bestaan ​​nie. Sommige van die onlangs vertaalde tekste hier is outeursreg op die vertalers wat in elke dokument aangedui word. Hierdie vertalers het in elk geval toestemming verleen vir nie-kommersiële reproduksie. Daar word geen verklaring gemaak oor die outeursregstatus van skakels buite die stad nie: let op dat baie tekste buite die antieke geskiedenisbronboek, anders as die Middeleeuse bronboek en die moderne geskiedenisbronboek. Hierdie webwerf is bedoel vir opvoedkundige gebruik. Kennisgewing van inbreuk op outeursreg lei tot die onmiddellike verwydering van 'n teks totdat die status daarvan opgelos is.

              Die Internet Antieke Geskiedenis Bronboek is deel van die Internet History Sourcebooks -projek

              Die Internetgeskiedenis Bronboeke -projek is geleë in die geskiedenisdepartement van die Fordham Universiteit, New York. Die Internet Medieval Sourcebook en ander middeleeuse komponente van die projek is geleë in die Fordham University Center for Medieval Studies. en bedienerondersteuning vir die projek. Die IHSP is 'n projek onafhanklik van die Fordham Universiteit. Alhoewel die IHSP alle toepaslike kopieregwetgewing wil volg, is Fordham University nie die institusionele eienaar nie en is dit nie aanspreeklik as gevolg van enige regstappe nie.

              & kopieer werfkonsep en ontwerp: Paul Halsall geskep 26 Januarie 1996: nuutste hersiening 20 Januarie 2021 [Curriculum vitae]


              Ou Egiptenare het geregtigheid geheilig en die oppergesag van die reg verbeter

              CAIRO & ndash 12 Januarie 2021: Egipte het die oudste wetgewende en administratiewe stelsels aan die mensdom voorsien. Die oudste georganiseerde regering is die eerste keer in Egipte gestig, en deur die eeue het die Egiptiese beskawing daarin geslaag en floreer op grond van 'n sterk en stewige fondament van bestuur en administrasie.

              Ongeveer 5 200 jaar gelede kon koning Mina, stigter van die Eerste faraoniese dinastie, die suide en noorde van Egipte tot 'n verenigde staat verenig. Hy het die oudste wetstelsel in die geskiedenis van die mens ingestel toe hy die wet van "Thot", die god van wysheid, die verenigde wet in die hele Egipte gemaak het.

              Die stad Memphis is beskou as die hoofstad en administratiewe sentrum van die eerste verenigde sentrale staat in die geskiedenis, met 'n georganiseerde apparaat vir regering, administrasie, regsgeleerdheid, onderwys, polisie, weermag en ander.

              Die monumente van die faraoniese beskawing dui die omvang aan van die vordering wat die Egiptenare in die stelsels van bestuur en administrasie behaal het. Die koning "die farao" was die staatshoof wat die grootste tesourier of die tollenaar aanstel.

              'N Groot aantal werknemers is deur koninklike bevele aangestel en is bevorder in hul werk.

              Sedert die Ou Koninkryk het Egipte 'n suksesvolle stelsel van plaaslike regering geïmplementeer. In die Derde en Vierde Dinastieë van die ou Egiptiese staat het verskillende dekrete en wetgewing verskyn, soos die wetgewing wat die tye bepaal het waarop boere kon werk, en die wetgewing van koning Menkaure, wat daarop gemik was om teen dwangarbeid te veg.

              Die faraoniese beskawing het baie spore en duidelike bewyse gelaat van hierdie administratiewe en wetgewende ontwikkeling, insluitend die teks wat gevind is in die graf van prinses Idot in die Saqqara -streek, wat die oudste belastingwetgewing in die geskiedenis is.

              Die ou Egiptenare het dikwels beelde van die koning op hul tempels en grafte aangeteken terwyl hy die simbool van geregtigheid en reg voorgehou het, in 'n duidelike verwysing na die eerbied van die konsepte en waardes van geregtigheid en die oppergesag van die reg in die antieke Egiptiese beskawing .


              Skrifgeleerdes in Antieke Egipte

              Skrifgeleerdes was belangrike mense in Antieke Egipte. Hulle het administratiewe en godsdienstige funksies verrig en is hoog aangeskryf vir hul vaardighede.

              Die rol van 'n skrifgeleerde was 'n belangrike rol in die ou Egipte. Hulle was deel van 'n groot taakspan wat gehelp het om belasting, sensusse en bouprojekte by te hou. Dit het baie vaardigheid geverg om 'n skriba te word, en hulle was hoog aangeslaan in die ou Egipte.

              As Skriba in die ou Egipte

              Die belangrikste deel van 'n skrywer se werk was om rekord te hou van die werking van die Antieke Egiptiese beskawing. Hulle het ook godsdienstige tekste geskryf en gekopieer en deelgeneem aan die tempellewe. Sommige het priesters geword en studente in die skrifkuns geleer. Daar was baie voordele in die ou Egipte om 'n skriba te word. Skrifgeleerdes het die geleentheid gekry om 'n welgestelde, hoër klas lewe te lei. Ou Egiptiese skrifgeleerdes hoef nie aan handewerk deel te neem nie en hoef geen belasting te betaal nie. Hulle kon 'n welgestelde leefstyl leef en word in die daaglikse lewe hoog gerespekteer.

              Skrifskole in antieke Egipte

              Skrifgeleerdes is gewoonlik opgelei in vakleerlingskap deur ouer, ervare skrifgeleerdes. Daar was egter ook skole vir die meer rykes om op te lei om skrifgeleerdes by die hof te word. Skrifgeleerdes het twee soorte skryf geleer. Een tipe word as heilig beskou en moet slegs vir godsdienstige of begrafnisdoeleindes gebruik word, en 'n ander meer algemene vorm wat in administrasie gebruik moet word. Hulle het ook wiskunde en sterrekunde geleer.

              Daar word verwag dat die farao's geletterd was en ten minste basiese skrifopleiding gehad het. Studie duur gewoonlik vier jaar en dan kan die student amptelik as 'n skriba bekend word of verdere opleiding in 'n vakleerlingskap kry. Lesse is geleer deur voordrag en kopiëring uit instruksieboekies. Studente het in die begin potskerwe gekry om op te skryf, as daar foute gemaak word. Eers toe hulle 'n sekere doeltreffendheid bereik het, kon hulle papirus gebruik. Daar word ook van studente verwag om aan 'n vorm van fisiese opleiding deel te neem. Swimming, archery and self defence were taught along with the lessons.

              Thoth: The God of the Scribes in Ancient Egypt

              Thoth was sacred to the scribes of Ancient Egypt. Depicted as the Ibis or a baboon, Thoth was said to have invented writing and was said to have a power over words. When a person was sick the magicians used a spoken formula, given to them by Thoth to cure the ailing person. To the Ancient Egyptians words had power. He was one of the eight original Gods who spoke the world into being. When a soul was being judged on it’s suitability to the afterlife, Thoth was said to be there recording it all. The importance of Thoth and his duties, show the importance of scribes in administering Ancient Egypt.


              Punishments in Ancient Egyptian Legal System

              The punishments resorted to where tortures, restitution of property, banishment, mutilation, forced labor, beatings, fines, confiscation of property, exile, and death.An interesting punishment was the elimination of the name of the guilty from the tombs and burning the guilty alive. The inbuilt concept behind this was that he would lose his hope for eternal life as his body did not undergo the death customs.

              The concept of Ma’at was significant in the Ancient Egyptian Legal System framework. Ma’at, the goddess of world order represented truth, balance, and justice in the universe. This concept allowed that everyone, with the exception of slaves, should be viewed as equals under the law, regardless of wealth or social position.

              Judging was a standard profession. Judges who had to be impartial commanded respect from the commoners. There were no advocates and the parties of a suit had to present their cases.

              A plaintiff was required to bring suit, and if the case was deemed to have validity, the defendant would be ordered to appear before the court. While witnesses were sometimes called, the judge would usually rule on the grounds of documentary evidence and the testimony of each party.

              Both oral and written evidence was taken into consideration while judgments were drafted. The confession was the basis for a conviction. Circumstantial evidence, witnesses, and torture were means for achieving this confession. Judgments were sometimes made by divine oracles especially in complicated cases.


              Ancient Egyptian Law - History

              Ancient Egyptian Legal System


              The judicial system was not a separate entity from the ancient Egyptian government. Egyptians did not have professional judges. In fact there was no word for judge in the Egyptian language. Even though no book of laws from ancient Egypt have been found, court records show that Egyptian law was usually based on a common-sense approach. In fact Egyptian law encouraged reaching agreements to resolve conflicts rather than sticking to a complicated set of laws.

              The New Kingdom had a council of elders called kenbet. They were responsible for court cases involving small claims and minor disputes. The elders were from regional governments and priests whose official rank in the temples entitled them to be judges. The ancient Egyptian judicial system also had a Great Kenbet which the vizier or pharaoh chaired and the members were high-ranking officials. Usually more serious cases involving murder, major land transactions and tomb robbery were heard at this court. Plaintiffs and defendants represented themselves and much like today, swore an oath that they told the truth. Egyptian women were also allowed to seek justice, and like men could have their day in court.

              The ancient Egyptians viewed men and women, including people from all social classes except slaves, as essentially equal under the law, and even the lowliest peasant was entitled to petition the vizier and his court for redress. Both men and women had the right to own and sell property, make contracts, marry and divorce, receive inheritance, and pursue legal disputes in court. Married couples could own property jointly and protect themselves from divorce by agreeing to marriage contracts, which stipulated the financial obligations of the husband to his wife and children should the marriage end.

              The head of the legal system was officially the pharaoh, who was responsible for enacting laws, delivering justice, and maintaining law and order, a concept the ancient Egyptians referred to as Ma'at. Although no legal codes from ancient Egypt survive, court documents show that Egyptian law was based on a common-sense view of right and wrong that emphasized reaching agreements and resolving conflicts rather than strictly adhering to a complicated set of statutes. Local councils of elders, known as Kenbet in the New Kingdom, were responsible for ruling in court cases involving small claims and minor disputes.

              More serious cases involving murder, major land transactions, and tomb robbery were referred to the Great Kenbet, over which the vizier or pharaoh presided. Plaintiffs and defendants were expected to represent themselves and were required to swear an oath that they had told the truth. In some cases, the state took on both the role of prosecutor and judge, and it could torture the accused with beatings to obtain a confession and the names of any co-conspirators. Whether the charges were trivial or serious, court scribes documented the complaint, testimony, and verdict of the case for future reference.

              Punishment for minor crimes involved either imposition of fines, beatings, facial mutilation, or exile, depending on the severity of the offense. Serious crimes such as murder and tomb robbery were punished by execution, carried out by decapitation, drowning, or impaling the criminal on a stake. Punishment could also be extended to the criminal's family. Beginning in the New Kingdom, oracles played a major role in the legal system, dispensing justice in both civil and criminal cases. The procedure was to ask the god a "yes" or "no" question concerning the right or wrong of an issue. The god, carried by a number of priests, rendered judgment by choosing one or the other, moving forward or backward, or pointing to one of the answers written on a piece of papyrus or an ostracon.


              2 Examples of the Code

              Many of the consequences of Hammurabi's Code remain hot topics of conversation today in regard to their fairness. A builder who poorly constructs a house, for example, could be subject to death himself if the owner is killed. Even judges who handled cases badly were removed from their positions forever. Interestingly enough, any accused person was allowed to cast himself into the Euphrates River. If he drowned, he was declared guilty, and if he survived, it was understood that the gods had deemed him innocent.


              Ancient Egyptians probably doled out brutal punishments for their workers

              A wall carving from Ancient Egypt makes a straightforward case for brutality, by entailing the punishment for stealing animal hides – ‘100 lashes and five wounds’. For long, researchers were confused about the literal nature of such a severe punishment. But now it seems many of such harsh disciplinary and retributive actions were actually undertaken during the rules of the Pharaohs – as is evidenced from the human remains inside a modest cemetery, in the ancient Egyptian capital of Amarna. These skeletons belonged to five middle-aged men, and their analysis clearly show stab wounds along the shoulder blades (probably by a spear). And the odd part was – these were not fatal wounds on the contrary, the gashes were made in such a manner so that the worker could return to his laborious endeavor after a brief respite.

              Now objectively, such intentional-yet-not-fatal stabbings do make practical (albeit discriminatory) sense, since legions of laborers were seen as collective ‘commercial assets’ for infrastructural developments of huge settlements and religious structures. In fact, many of the workers were kept in unsanitary conditions and fed with inadequate diets – while they were expected to work hard all throughout the day. One apt example would relate to the city of Amarna itself. Designed as a grand settlement with its imposing stone temples and palaces, the entire city was constructed in a very brief time period, and that too inside a desert region – all under the harsh orders commanded by Pharaoh Akhenaten.

              Akhenaten, Nefertiti and their children ‘attended’ by the rays of the sun, Aten.

              As for the wounds made in this case, the archaeologists (from Southern Illinois University) noticed how the ‘strategic’ slot-shaped gashes in the skeleton blade couldn’t have been made during the heat of any battle or even during accidental falls. Simply put, the injuries were made from behind, with the assailant aptly positioned to inflict the wound. Now reverting to literary evidences, mentions of such punishments do exist. For example, a thief charged with stealing an oxen was supposedly punished with 100 blows and five wounds. Similar punishments also existed for higher ranked official and overseers who supervised major construction projects. On the other hand, the tax evaders were forcibly laid face-down on the ground and then unceremoniously flogged or beaten.

              However, things also took a more dark turn, with capital punishments reserved for rare crimes. For example, tomb robbers were immediately sentenced to death, while other criminals had their ears and noses cut off so as to send a message to the public. There also also more oddball rules, like the one that entailed death by stabbing when caught for the crime of killing a cat (a creature sacred to the Egyptians – according to Herodotus).

              Simply put, all of these punishments existed partly because the Ancient Egyptians did have the concept of jail-time. As for the brutal punishments given to the workers in question here, the actions were intentionally taken so as to maintain an air of discipline for mitigating potential revolts. In any case, the bigger answer might very well lie in the often overlooked skeleton-blade specimens found in different parts of Egypt other than just Amarna.

              A 3d reconstruction of the ancient Egyptian city of Akhetaten now known as Tel el Amarna in Egypt. This was the home of Akhenaten and the birthplace of Tutenkhamen.